SOHBET - ZL-HCCE AYININ FAZLET
Kurban bayramnn bulunduu aya Zil-hicce ay denir. Zil-hicce aynn ilk on gnnde yaplan ibdetlerin kymeti oktur. Bu husustaki hads-i erflerden birka yledir:
“Zil-hiccenin ilk gnlerinde tutulan oru, bir yl oru tutmaya, bir gecesini ihya etmek de Kadir gecesini ihya etmeye bedeldir.” [bni Mace]
“Zil-hiccenin ilk on gecesinde yaplan amel iin, 700 misli sevap verilir.” [Beyheki]
“Terviye gn oru tutup, gnah sz sylemeyen Mslman Cennete girer.” [Ramuz]
“Zil-hiccenin ilk 9 gn oru tutan, her gn iin, yz kle azat etmi veya cihad edenlere yz at vermi veya Kbe’ye kurban iin yz deve gndermi gibi sevap alr.”[R. Nashin]

“Zil-hiccenin ilk on gn fazilette bin gne, Arefe gnyse on bin gne eittir.”
[Beyheki]
“Allah indinde Zil-hiccenin ilk on gnnde yaplan amellerden daha kymetlisi yoktur. Bugnlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri ok syleyin!” [Taberani]
(Not:Tesbih: Sbhanallah, Tahmid: Elhamdlillah, Tehlil: L ilhe illallah, Tekbir: Allah ekber demektir.)
Eshb- kirm; (Y Reslallah! Bu ayn ilk gnleri yaplan ameller, Allah yolundaki cihaddan da m daha kymetlidir?) dediklerinde;
“Evet, cihaddan da kymetlidir. Ancak cann, maln esirgemeden harbe gidip ehit olann cihad daha kymetlidir.” buyurdu. (Buhari)
Hazret-i Ebdderda buyurdu ki:
Zil-hiccenin ilk 9 gn oru tutmal, ok sadaka vermeli ve ok du ve istifar etmelidir! nk Reslullah; “Bu on gnn hayr ve bereketinden mahrum kalana yazklar olsun!” buyurdu.
Zil-hiccenin ilk dokuz gn oru tutann, mr bereketli olur, mal oalr, oluk ocuu belalardan muhafaza olur, gnahlar affolur, iyiliklerine kat kat sevap verilir, lrken kolay can verir, kabri aydnlanr. Cennette yksek derecelere kavuur. (ir’a)
Bu on gn iinde Ehl-i snnete uygun bir kitap okumak ok sevaptr. Din ilmini, Ehl-i snnet itikadn renmek kadn erkek herkese farzdr. ocuklara retmek, birinci grevdir.
trkiye takvimi