Vaktiyle Badad ehrinin hli vakti yerinde olanlar hacca gitmek niyyetiyle hazrla baladlar. ehirde fakir fakat tevekkl sahibi slih ya'n haramlardan kaan dinin emirlerine tam uyan bir kimse vard. Bu kimse kendi kendine:
•Onlarn mal mlk varsa benim de Allah telya ve Ha-bbine ok muhabbetim var. Bu muhabbetin hrmetine Rabbim beni yolda brakmaz, diyerek onlarla beraber yola kt.
Hac kafilesinde olanlar, bu ztn bineksiz, azksz olarak hac yolculuuna ktn grnce ardlar. Bir komusu dedi ki:
•Hayrola komu, yolculuk nereye?
•Allah nasb ederse hacca gidiyorum.
•Bak herkesin binei var, yol paras ve azklar var senin bir eyin yok byle uzun yola nasl ktn?
•Allah tel Razzk- lemdir, yarattklarnn rzklarn ve*klanna kefil olmutur. Rabbim beni yolda koymaz.
Komusu, fakirin bu szlerine glp alayl bir ekilde kendisine bakp birey sylemeden oradan ayrld. Bir daha da hi karlamadlar.
Fakir kimse, Allah telya tam tevekkl sebebiyle sa-, salim, Mekke'ye vard. Tavafm yaptktan sonra, geri dnd. Yolda, ayn komusu ile karlat. Komusu sordu:
•K'be-i erifi tavaf yapabildin mi?
•Elhamdlillah Rabbim bana bu ni'meti nasb etti.
Komusu bu saf kalbli fakir ile alay etmek istedi.
•Peki, sana bert verildi mi? Ya'n Allah tel senin gnahlarn affettiine ve haccn kabul ettiine dir senet verdi mi?
•Hayr, bu sylediin nasl bir eydir?
Alayc kimse cebinden rastgele bir kt paras kartarak fakire gsterdi:
•te byle bir senet. Burada gnahlarmzn affedildii yazldr.
Fakir, buna kanp alyarak geri dnd. Yolda karlat kimselere de niin geri dndn anlatt. Herkes hline glp geti.
Fakir, uzun yolculuktan sonra K'be-i erfe varp, alyarak hlini bildirdi:
•Ey lemlerin Rabbi olan Al-lahm! Sen hereye Kadirsin. Dier haclara Cehennemden azd edildiklerine dir bert vermisin! Benim bertm verilmedi. Y Rabb beni bundan mahrum etme!
Bu ekilde sel gibi akan gzya ile yalvard. Sonunda bitkin hle dp, kendinden geti. Sonra bir kii gelip dedi ki:Kaldr ban, ey Allann te
miz kalbli kulu. Al u bertn da arkadalarna yeti!
Fakir bertn ald gibi sevinle koarak yola koyuldu. Allah telnm izniyle, ksa zamanda arkadalarna yetiti. Komusu yine alayl bir ekilde sordu:

- Bertn aldn m?

- Evet aldm.