not : proramlar crack serial fix patch iermemektedir.

Birden fazla servis salaycyla internete balanan yada bir servis salaycnn birden fazla telefonunu eviren kullancya bu numaralar ile kullanc ad ve ifresini kaydetme imkan verip birdaha bu girilere gerek kalmadan hzl bir ekilde internete balanmasn salar. nternete balanma gnleri ve saatleri ifre ile snrlanabilir. Bu da internete planl bir ekilde balanmay salar. te yandan program mensndeki ksayol tular ile Browser, mail, news altrlabilir. Balant zellikleri ve yeni balant yapma blmlerine de program iinden ulalabilir. Ayrca program internete giri k tarih - saati ve kesilme ve benzeri hata durumlarn da bir log dosya iinde tutar. rn