Sayfa 1/21 12311 ... SonSon
210 sonutan 1 ile 10 aras

Konu: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

 1. #1
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Ay kucana girdi!..


  Hazret-i Eb Bekr “radyallah anh” nceleri tccr idi. Sefer ve ticret yapard. Ekser m’a giderdi. Seferde iken, bir gece r’y grd. yle ki;
  Gkden Ay indi.
  Kucana girdi.
  O da iki eliyle onu kucaklad ve snesine bast.
  Sonra uyand.
  Yemlh adnda mehr bir rhib vard.
  Ona varp, r’ysn ta’br etdirdi.
  Rhib sordu:
  “Sen nerelisin?”
  Eb Bekr dedi:
  “Arz- Hiczdanm”
  “Ne i yaparsn?”
  “Tccrm.”
  Rhib bu def;
  “Ey Arabistanl kii. Bu r’yda, sana byk mjdeler vardr. Ta’brini istersen, cretini ver” dedi.
  Hazret-i Eb Bekr;
  “Pekl” dedi.
  Oniki dnr verdi.
  O zaman rhib;
  “O Ay ki, gkten sana indi. hr zamn Peygamberidir. Yaknda zuhr edecektir. Sen Onun haytnda iken vezri, sonra da halfesi olursun” diye tbir etti.
  Ve ardndan;
  “Ona yetiirsen, bana haber ver ki varp mn edeyim, Eer lm olursam, Ona selmm ulatr. Ben Onun dnine girdim ve mmetinden oldum. Beni hrette ef’atinden unutmasn” diye tembih etti.
  Hazret-i Eb Bekr;
  “Memnun oldum” dedi.
  Ve ondan bir mektup istedi.
  Rhib, Reslullaha hitben oniki satrlk bir mektb yazp, hazret-i Eb Bekr’e verdi.


 2. #2
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  “Sen, hir zaman peygamberisin!”

  Yemlh adndaki mehr rhibin, Hazret-i Eb Bekr’e verdii mektupta unlar yazlyd: “Esselm aleyke y Muhammed! Sen hr zemn Peygamberisin. Bu mektbu Eb Bekr ile sana gnderiyorum. Ben sana mn ettim ve sana mmet oldum. Eer hazretine yetiirsem, gelip nnde gaz ve cihd ederim. Yetimezsem, hrette beni ef’atinden unutmayasn...”
  Hazret-i Eb Bekr;
  “Ey r’ym ta’br eden kii. Eer dediin gibi karsa, benden yz altn alacan olsun” dedi.
  Ve Ondan ayrld.
  Mekke’ye vard...
  Aradan oniki yl gedi.
  Resl-i ekrem “aleyhisselm” Hak telnn emriyle Eb Kubeys dana kt.
  Vakit gece yarsyd.
  Yksek sesle;
  “Ey insanlar! L ilhe illallah deyiniz!” diye seslendi.
  Hazret-i Eb Bekr uyankt.
  Bu sesi iitti.
  Ve hemen;
  “Ehed en l ilhe illallah. Ve ehed enne Muhammeden Reslullah” dedi.
  Birka gn geti.
  Bir gn yolda gidiyordu.
  Birden Reslullah hazretleriyle karlat.
  Fahr-i lem yaklat.
  Ve Ona bakp;
  “Ne olayd, slma geleydin” buyurdu.
  O zten inanmt.
  ehdeti sylemiti.
  Parman kaldrp;
  “Ehed en l ilhe illallah. Ve ehed enne Muhammeden Reslullah” dedi.
  Ve ilk Mslman oldu.

 3. #3
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Bir ry grdm!..”


  Eb Hreyre “radyallah anh” hazretleri yle anlatr:
  Reslullahtan iittim.
  yle buyurdular:
  Ryda kendimi, etrf rl bir kuyunun yannda grdm.
  Bir kk kova vard.
  O kovay aldm.
  Bir miktar su ektim.
  Sonra Eb Bekr ald.
  Bir iki kova ekebildi.
  Sonra kova byd.
  Ona krba derler.
  O kovay kudretli bir kimse alp su ekti.
  Bu kii mer idi.
  O kadar su ekti ki, hi kimse Onun gibi ekemedi.
  Hazret-i ie anlatyor:
  Reslullah hazretleri hirete g ettikten sonra, Arablar mrted oldu.
  Dinden ktlar.
  Fitne kardlar.
  Babamn zerine yle musbetler indi ki, byk dalarn zerine inseydi, da kltp, datrd.
  Hazret-i mer‘in “radyallah anh” zamnnda Eshb- kiram Arabistan’dan ktlar.
  Dnyaya daldlar.
  slm her yere yaydlar.
  Fetihler, Hazret-i Eb Bekr-i Sddk “radyallah anh” zemn- erfinde olan fetihten ok fazla idi.
  Sddk’n hilfeti azd.
  ki sene kadard.
  Bu kadar halfelik yapt.
  Hazret-i mer’inki on sene oldu.
  Hazret-i Peygamberin iki byk kova buyurmalar, hazret-i Eb Bekr‘in “radyallah anh” iki sene ve birka gnlk hilfet mddetine irettir.

 4. #4
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Mras brakmad!


  Osmn Gzi, babasnn yerine getiinde yirmi yandayd. Lkin bir liderde bulunmas gereken btn meziyyetlere shipti.
  yle ki;
  Fevkalde cesur idi.
  Ve gyet mert idi.
  Hem soukkanlyd.
  Metin ve sabrlyd.
  slmiyyete akla balyd.
  Gyet mtevzyd.
  Hizmette ihtiraslyd.
  Gzel huylu ve cmertti.
  ok da hayrseverdi.
  Bu, dillere destan idi.
  lnce geriye ey kald.
  At, klc ve kaftan.
  Sevk-i idrede mhirdi.
  Harpte cesur yiitti.
  Otoritesi kuvvetliydi.
  Lkin bu, zorla deildi.
  Karlkl sevgi ve sayg ileydi.
  Fizk ynden de mkemmeldi.
  Hem cesur bir yiitti.
  Hem gl bir kumandand.
  ok iyi kl kullanrd.
  yi mzrak atard.
  Ata binmekte ei yoktu.
  Babas Erturul Bey, Celleddn Rm hazretleriyle grrd.
  Bir defa Onu da gtrd.
  Onun iin du istedi.
  Hazreti Mevln Onu grd.
  ok sevdi.
  Tevecch eyledi.
  Oul kabul etti.
  Osmna bakp;
  Rabbimize sonsuz hamd ve krler olsun ki, bize bir oul verdi buyurdu.
  Sonra, Osmnn iki ellerinden tuttu.
  ok hayr duda bulundu. 5. #5
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Veft...


  dem aleyhisselm hastaland. Veft etmeden olu hazret-i te;
  Ey olum, alnnda parlayan nr, Muhammed Mustafya mahss olan bir nrdur. Bu nru muhfaza et ve bunu, en temiz bir hanma teslm eyle buyurdu.
  t dinliyordu.
  O devam edip;
  Ecelim yaklat. Benden sonra halfem ol. Allahn dnini yaymaya gayret eyle. Onun sevgili Habbini unutma buyurdu.
  Ardndan;
  Cennetin zeytinini zledim dedi.
  Olu hazret-i t;
  Emrin olur dedi.
  Tr dana gitti.
  El kaldrp yalvard.
  Gibten kulana;
  ana nne koy denildi.
  ana nne koydu.
  i zeytinle doldu.
  dem Neb onu yedi.
  Eski shhatini buldu.
  Lkin yine hastaland.
  Bu def Cennet yemilerini arzlad. Evltlar yemi almaya giderken bir grup melekle karlatlar.
  Melekler onlara;
  Geri dnn! dediler.
  Peki deyip, dndler.
  Hazret-i Azrili evlerinde grdler.
  Melekl mevt;
  Y dem! Hak tel sana selm ediyor dedi.
  O an bir ses duyuldu:
  Yukar bak y dem!
  Baktnda, Cenneti grd.
  Melekl mevt yaklat.
  Cann Cnnna ulatrd... 6. #6
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  O sana hell deil!
  dem aleyhisselmn ocuklar hep ikiz oluyordu.
  Bir erkek, bir kz.
  lk doan Kbil ve kz ikiziydi.
  kincisi, Hbil ile onun ikiziydi.
  dem Neb onlar evlendirmek istedi.
  Hbilin ikiziyle, Kbil evlenecekti.
  Kbilin ikiziyle de Hbil.
  O dinde bu cizdi.
  Ama ayr batndan olmak artt.
  Kbilin ikizi, Hbilin ikizinden gzeldi.
  Kbil tiraz etti.
  Babasna;
  Niin Hbile imtiyz tanyorsun? Benim ikizim daha gzel, onunla evlenmeye ben daha lykm dedi.
  Babas zld.
  Ve cevap verip;
  O sana hell deil, Allahn emri byle buyurdu.
  Kbil inanmad.
  htilf byd.
  Hazreti dem;
  yleyse ikiniz de birer kurbn adayn. Hakl olan belli olsun buyurdu.
  Hbil obanlk yapyordu.
  Srden en iyi kou seti.
  Kbil renberlik yapyordu.
  Bir ba di buday getirdi.
  Bunlar bir tepeye koydular.
  O zamanki dete gre, bir ihtilaf vukunda iki taraf da birer kurbn adard. Hakl olan tarafn kurban, gkten inen bir atele yanar, yok olurdu.
  Gkten bir ate akt.
  Hbilin kurbnn yakt.
  Kbil haksz kt.
  Yine de Ben haklym diyordu.
  Kskanlk iini yakyordu.
  Nihyet Hbile gidip;
  Seni ldreceim dedi!..

 7. #7
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  lk katil-ilk ehd
  Kbil, kardei Hbile;
  Seni ldreceim dedi. Niin? deyince,
  Babam, benim gzel kardeimle seni evlendiriyor. Gzel olmayann bana lyk gryor dedi.
  Hbil zld.
  Yumuaklkla;
  Yapma! Bu ie kalkrsan ktil olursun. Benim gnhm da yklenirsin dedi.
  Ama o dinlemedi.
  Bu defa ona;
  Bak Kbil, sen beni ldrmek iin elini kaldrrsan, ben elimi kaldrmam. nk o i gnhtr, ben Rabbimden korkarm dedi.
  Kbil sz dinlemiyordu.
  Onu ldrmek istiyordu.
  Ama yolunu bilmiyordu.
  eytan, insan eklinde geldi.
  Bir ku tutup, ban bir tan zerine koydu.
  Baka bir tala vurup ezdi.
  Kbil bunu grp rendi.
  Aynsn yapp Onu ehd etti.
  Bu sefer;
  Bu cesedi ne yapacam? dedi.
  O ara kavga eden iki karga grd.
  Derken biri dierini ldrd.
  Sonra inip, ayaklaryla yeri kazd.
  Onu oraya gmp kapatt.
  Kbil de aynsn yapt.
  dem Neb ok zld.
  Hazret-i Cibrl geldi.
  dem Nebye;
  Y dem! Allah sana bir evlt verecek. O ocuun neslinden Fahr-i lem gelecek dedi.
  Nihayet hazret-i t dodu.
  Nr-i Muhammed alnnda parlyordu... 8. Bu yeye bulut_bey79 Teekkr Edenler , ALLAH cc raz olsun diyenler .

  Nihade (25-06-12)

 9. #8
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Ortalk karmt!..
  Hazret-i Al radyallah anh anlatyor: Huneyn gn ortalk kart. Gaziler ursuzca daldlar. yle oldu ki;
  Resl-i ekrem aleyhisselm Efendimiz dman askerlerinin arasnda tek bana kalmt.
  Ama duraklamad.
  Atn mahmuzlad.
  Dmana dald.
  Hem binlerce dmana.
  Ve tek bana.

  YZ MCHT...
  Hazret-i Abbs ile hazret-i Eb Bekr radyallah anhm bunu grdler. Yz kadar Mchit ile arkasndan sratle at koturdular.
  Yetiip yaklatlar.
  Etrfnda halka oluturdular.
  Biri dizginini tuttu.
  Dieri zengisini.
  Bylece hzn kestiler.
  Onu dman iinde yalnz brakmadlar.

  BR MCZE...
  Asr- sadette bir hanmn olu dnyaya geldi. Ancak drt yana geldii halde konuamyordu yavrucak.
  Dilsizdi yni.
  Napsn kadn.
  ocuu kucaklad.
  Kotu Reslullah Efendimizin huzr-i erflerine.
  Alayarak arz etti.
  Resl-i Ekrem aleyhisselm hazretleri o ocuu dizlerine oturttu.
  Ban okad.
  Srtn svazlad.
  ocuk konumaya balad.
  Hem de blbl gibi.
  Annesi sevinten uuyordu...


  Konu bulut_bey79 tarafndan (25-06-12 Saat 23:42 ) deitirilmitir.

 10. #9
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Sol yannda dur!
  Bir gn Efendimiz aleyhisselm, Hazret-i Al ile cemaatle namaz klyorlard.
  Eb Tlib grd.
  Olu Cafere dnp;
  Haydi sen de var, Muhammedin sol yannda dur.
  Onlarla beraber sen de namz kl dedi.
  Cafer-i Tayyr;
  Peki babacm dedi.
  Koup namaza durdu.
  Reslullah hazretleri selm verdiinde grd ki, Cafer de gelmi, yannda namaza durmu.
  Gnl d oldu.
  Namz bitince;
  Y Cafer! Sana mjdeler olsun ki, Hak tel sana iki kanat verir. Yer yznden Cennete uarsn! buyurdu.

  BEN SALLARDI
  Reslullah Efendimiz hazret-i Alnin beiini sallar, Onu kucana alr, gezdirip getirirdi. Ne vakit Reslullah Efendimiz o eve gelse, Al uykuda olsa bile farkna varrd.
  Hemen uyanrd.
  Sevinir d olurdu.
  Kollarn beikten karr, ellerini Reslullahn boynuna sarard.
  O da alp, barna basard.
  Bir gn yine byle oldu.
  Ftma Htun grd.
  Ve Efendimize;
  Y Muhammed!
  Msaade edin, ocukla biz ilgilenelim dedi.
  Resl-i Ekrem;
  Siz bu ocuu bana vermitiniz ya.
  Bu benim ocuumdur, siz karmayn! buyurdu. 11. #10
  Hi
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  0

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Bana doumu kolay eyle


  Ftma binti Esed, Kbeyi tavf ediyordu. Doum almetleri belirince Kbe-i erfe girdi. Ellerini at.
  Hak telya;
  Y Rabb! Bana bu doumu kolay eyle diye yalvard.
  O an garip bir ey oldu.
  Beytin duvr yarld.
  Ftma gzden kayboldu
  gn grnmedi.
  Drdnc gn, Kbeden kt.
  Elinde yeni domu bebei (Al ibni Eb Tlib radyallah anh) vard.
  Onu barna bast.
  Evine gtrd.
  Beiine yatrd.
  Eb Tlib gelip, yzn grmek iin rtsne el uzattnda, hazret-i Al, eliyle grmesine mni oldu.
  Yzn rtt.
  Gstermedi.
  Vlidesi de gelip, emzirmek istediinde, Ona da man oldu.
  Eb Tlib sordu:
  Buna ne isim koyalm?
  O da cevben;
  Bu ocuun penesinde arslan kuvveti var. Haydar olsun dedi.
  Haydar, arslan demektir.
  Eb Tlib;
  Olabilir dedi.
  Ve ardndan;
  Benim niyyetim Zeyd ismini vermektir dedi.
  O Server doumu duydu.
  Sevinip d oldu.
  Eb Tlibin evine vard.
  Ve onlara;
  Bu ocuun ismini ne koydunuz? diye sordu.


Sayfa 1/21 12311 ... SonSon

Benzer Konular

 1. Nefsine deil, aklna uyan kurtulur 21.04.2013
  By bulut_bey79 in forum Osman nl
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21-04-13, 12:22
 2. iirlerle menkibeler Abdllatif UYAN'
  By bulut_bey79 in forum iir Bahesi
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 16-12-12, 14:00
 3. Uyan ey gzlerim gafletten uyan-Ney
  By TuSeM in forum Video \ Klip \ Mp3
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-01-11, 19:19
 4. Uyan Ey Dnyalk nsan Uyan...!!!
  By Demsiz air in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-12-09, 15:18
 5. UYAN EY NSAN!
  By Vukuf-u Zaman in forum Vukuf-u Zaman
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 19-11-07, 16:04

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •