Sayfa 21/21 lklk ... 11192021
210 sonutan 201 ile 210 aras

Konu: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

 1. #201
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  ki yz sene yaad  Salih aleyhisselam, Semud kavmine gnderilen peygamberdir.
  Nuh aleyhisselamn dinini kuvvetlendirmek iin gnderildi.
  ki yz sene yaad.
  Kabr-i erifi Mekke'dedir.
  Allah tel, Ad kavmini helak edince buray yurt edinen Semudlular, kayalar oyup evler yaptlar.
  ? ? ?
  On kabile idiler.
  Gittike oaldlar.
  Ad kavmi kadar oldular.
  mrleri de uzundu.
  Kiminin yz seneydi.
  Kiminin de bin sene.
  Nimet iindeydiler...
  nceleri krederlerdi.
  ? ? ?
  Sonra bunu terk ettiler.
  Zevk sefaya dtler.
  Ve gnah ilediler.
  Zulm ve hakszlk yaptlar.
  Allah' unutup putlara taptlar.
  ? ? ?
  Mminler, bunlara Allah telnn Ad kavmini nasl helak ettiini anlatp Hud aleyhisselamn nasihatlerini hatrlattlar.
  Ama dinleyen olmad.
  Hi kulak asmadlar.
  Onlara cevaben "Ad kavmi, binalar salam olmad iin helak oldu. Bizse kayalar oyup kaplar demirden evler yapyoruz ki rzgr onlar ykamaz" dediler.
  ? ? ?
  Ve puta tapmaya devam ettiler.
  Yllar yllar kovalad.
  Kkler ihtiyar oldu.
  Bykler lyordu.
  Varlk iinde yzdler.
  Hayvanlar vadileri doldurdu.
  Aalar iki defa meyve verdi.
  Nimetlere gark oldular.

 2. #202
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Kavminin en ereflisiydi


  Semud kavmi azdka azdlar.
  Ahlakszlk ve zina yayld.
  yle ki kadn erkei davet ederdi. Yalan sylemekte, hakszlkta ve adam ldrmekte birbirleriyle yarrlard.
  Allah telnn nimetlerini putlarndan biliyorlard.
  Onlara ibadet ediyorlard.
  Gnden gne azttlar.
  Salih Nebi orta hlli bir aileye mensuptu.
  Soyu ok kymetliydi.
  Kavminin en ereflisiydi.
  Babas da mmtaz bir kiiydi.
  Ve putlara tapmazd.
  Bir gn evden kt.
  Puthanenin nnden geiyordu ki putlardan ses geldi.
  ***
  Buna ok ard.
  Byle bir eye ilk defa ahit oluyordu.
  Durup dinledi.
  "Ey kii! Senin neslinden ok yaknda bir peygamber gelecek" diyordu.
  Buna ok sevindi.
  ok da duyguland.
  O anda alnnda bir nur parlad.
  Ve btn yeryzn aydnlatt.
  Sonra da bir rzgr esti.
  Btn putlar yzst dtler.
  ok byk bir putlar vard.
  nsanlar ona taparlard.
  O da yzst devrildi.
  Bandaki ta yerlere yuvarland.
  Gnler bylece geti.
  Nihayet vakit doldu.
  Salih Nebi dodu.
  O terif edince; kara, deniz ve sahralarda ilahi bir ses Onun doumunu mjdeledi.
  Rahmet melekleri yere indiler.
  Aalar, hayvanlar, kr secdesi ettiler.

 3. #203
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  “Niin ibret almazsnz?”


  Reisleri Cenda ve ileri gelenler, puthaneye gittiler ve putlarnn hlini grp ok hayret ettiler! akn hlde byk puta yaklap “Bu ne hl?” dediler.
  ***
  O anda eytan putun iine girip konutu ve “Sizi, Hud aleyhisselam’n dinine davet edecek birisi dodu. Fakat O, size zarar yapamayacak” dedi.
  Bunu iitip sevindiler!
  Ve dalp gittiler.
  ***
  Bir bayram gecesiydi.
  Semudlular eleniyorlard.
  Aalar dile gelip “Ey Semud kavmi! Niin ibret almazsnz? Allah tel, senede iki defa aalarnzda meyve yaratyor, siz ise putlara ibadet ediyorsunuz” diye seslendiler.
  ***
  Onlar bu sesi iittiler.
  Kzp fkelendiler!
  Ve o aalar kestiler.
  Bu defa ehli hayvanlar dile geldi...
  Ayn szleri sylediler.
  Onlar yine fkelendiler!
  Hayvanlar da kestiler.
  ***
  Sonra vahi hayvanlar dile gelip “Ey Semudlular! Size yazklar olsun... Niin aalar kesiyor, neden o hayvanlar ldryorsunuz? Onlar doru syledi” dediler.
  Semudlular kzdlar!
  Derhal silahlandlar.
  Ve vahi hayvanlar kovaladlar. Hayvanlar kaarlarken “Bizim lahmz, sonsuz kudret sahibi olan Allah teldr” diyorlard.
  Onlar bunu iitip “Bunlar, putlarmza kar geliyor” diye sylendiler.

 4. #204
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  ok gzel sureti vard


  Salih Nebi’nin yz beyazd.
  ok gzel sureti vard.
  Szleri de ok tatlyd.
  ok fasih konuurdu.
  Byyp kavminin sevgisini kazand.
  ***
  Herkesle iyi geinmesi, gler yzl olmas, fakirlere yardm, zayflar korumas, hastalar ziyareti ve baka olgun hlleriyle herkes tarafndan sevilip takdir grd.
  Semudlular “Bunda byk kabiliyet var, ileride ondan istifade ederiz” dediler.
  ***
  O, putlara tapmyordu.
  Onlar da ses karmyordu.
  Yirmi yan at.
  Gzellii fazlalat.
  yle ki yzne baklamazd.
  ***
  Otuz yana geldi.
  Hak tel Ona ilim, hikmet ve ok faziletler verdi.
  Yn elbise giyerdi.
  Yaratlta kavminin en iyisiydi.
  Szleri gayet tatl idi.
  Konumas fasihti.
  antaclk yapard.
  ***
  Ya krk olunca Allah tel Onu, Semud kavminine peygamber olarak gnderdi.
  Cebrail aleyhisselam geldi.
  Peygamber olduunu syledi.
  Cennet elbisesi giydirdi.
  Sa eline nbvvet mhrn bast.
  dem Nebi’nin assn verdi.
  Ve semaya ykseldi.
  ***
  Salih aleyhisselam bu ilahi emir zerine kavminin topland yere gitti.
  Reisleri Cenda oradayd.

 5. #205
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  “Sen akln karmsn!”


  Salih aleyhisselam, kavmin reisi olan Cenda'ya gler yz ve tatl dille "Ey Cenda! Allah tel beni size peygamber gnderdi... Seni ve kavmimi 'L ilahe illallah' demeye ve benim Allah telnn kulu ve Resul olduuma inanmaya aryorum" dedi.
  ***
  O da cevaben "Ey Salih! Kavmime bildireyim, bakaym ne derler. Sen yarn gel" dedi.
  Ve erafn toplad.
  Bu durumu anlatt.
  Onlar da "Bunlar kendisinden duyalm" dediler.
  ***
  Bir gn geti.
  Salih Nebi terif etti.
  ok nasihatler etti.
  Lakin ok az man etti.
  ou inanmadlar.
  Onu inkr ettiler.
  Ona byc dediler.
  Ve kfrde direndiler.
  ***
  Hatta bir ksm "Ey Salih! Senin maksadn, bizim elimizdeki mallara konmaktr" dedi. Bazs "Senin maksadn, bize reis olmaktr" dedi. Bir ksm da "Sen akln karmsn" dediler.
  Sonra daldlar.
  ***
  Ertesi gn gelip "Eer doru sylyorsan, hi kimsenin yapamyaca bir eyi yapmalsn" dediler.
  Mucize istediler.
  Salih aleyhisselam "Rabbim dilerse yaratr" buyurdu. Onlara, Ad kavmini anlatt. Kuvvetli rzgrla nasl helak olduklarn syledi. "nanmazsanz, size de azap gelir" dedi.

 6. #206
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  ‘Bu, Salih’in sihridir!’


  Semud kavmi, Salih Nebi’ye cevaben “Onlar evlerini kumlara yaptklar iin rzgrla ykld. Bizim evlerimiz ise kaya- lara oyulmutur ki, rzgr onlar ykamaz. Senin Rabbinin de -h- bize gc yetmez” dediler.
  ***
  O anda bir ses iittiler.
  Ve ok korkup irkildiler.
  Zira o mehul ses “Ey Semudlular! Salih doru sylyor... O, Allah telnn peygamberidir” diyordu.
  ***
  O anda putlar devrildi!
  Onlar bu sesi iittiler.
  Bu mucizeyi grdler.
  Yine inkr edip “Bu, Salih’in sihridir” dediler.
  Huzurlar kat.
  Kfrleri fazlalat.
  ***
  Salih aleyhisselam hiddetlendi ve elindeki asy kaldrp kavmini tehdit etti!
  ok korktular...
  Etrafa katlar.
  zdihamdan lenler oldu!
  ***
  Sonra yine toplanp “Ey Salih! Peygamber olduunu bize vahi hayvanlar sylerse inanrz” dediler.
  Salih Nebi dua etti.
  Sonra “Ey hayvanlar! Geliniz, benim kim olduumu syleyiniz” diye seslendi.
  Fazla zaman gemedi.
  leriden bir aslan belirdi.
  Korkun ve ok iriydi!
  ***
  Kkreyerek geldi ve Salih Nebi’ye yaklap, “Buyur ey Salih! Sen Allah’n peygamberisin” dedi.
  Ve boynunu edi.
  Edeple bekledi.

 7. #207
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  “Bu belay bizden def et!”


  “Semud”lular bu kerameti grdler.
  Ve birbirlerine “u sihre bakn” dediler.
  man edemediler.
  Yine inkr ettiler.
  ***
  Arslan yerinden kalkt.
  Ve onlara hcum etti!
  Hepsi de katlar.
  Evlerine girip kaplarn kilitlediler.
  Yine de rahat deildiler.
  ***
  Zira o arslann korkusundan dar kamyorlard.
  ok piman oldular.
  Salih Nebiye gelip “Ey Salih! Bu arslan bizden uzaklatrrsan sana man ederiz” dediler.
  Ve Ondan zr dilediler.
  ***
  Salih Nebi emretti.
  Arslan da geri gitti.
  O gn bazlar manla ereflendi.
  Gerisi man etmediler.
  Ve kfrde inat ettiler.
  ***
  Cenab- Hak onlara musibetler gnderdi...
  Mesela kadnlar ksr oldu.
  Aalar kurudu.
  Srlar buza vermedi.
  Davarlar kuzulamad.
  Kuyular susuz kald.
  ***
  Btn bu olanlar Salih Nebi’den bildiler.
  Toplanp Ona geldiler.
  “Ey Salih! Aramza fitne soktun! Buradan ek git, yoksa seni ldrrz...” dediler.
  Salih Nebi mescide dnd.
  Ve mminlere, “Siz burada kaln. Ben bir mddet dalarda Rabbime ibadet edeceim” dedi ve ayrlp dalara kt.

 8. #208
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Bir su grp abdest ald


  Salih aleyhisselam dada ibadet edecek bir yer ararken akam oldu.
  Bir su grp abdest ald.
  Ve namazn kld.
  Kalkp etraf yoklad.
  i nurlu ve misk kokulu bir maara grd.
  Merak edip ieri girdi.
  Etrafta koltuk ve yayg vard.
  Bir kandille aydnlatlmt.
  Hayretle o koltua oturdu.
  ***
  Sonra bir yatak grd.
  Dinlenmek iin ona uzand.
  Hak tel Ona uyku verdi.
  Tam krk sene uyudu...
  Bundan, kimsenin haberi olmad.
  Mminler Onu aradlar.
  Ama bulamadlar.
  Ayrlk ateiyle yandlar!
  Gzyayla aladlar!
  ***
  O ara bir melek geldi.
  nsan eklindeydi.
  Mminlere grnp "zlmeyin, Salih, Allah'n himayesindedir. Allah telnn irade ettii zaman Onu grrsnz" dedi.
  Onlara teselli verdi.
  Mminler ferahladlar.
  ***
  Aradan yllar geti.
  Kuvvetleri azald.
  Teker teker vefat ettiler.
  Mescidin dibine defnedildiler.
  Krk sene tamamland.
  Salih Nebi uyand.
  Bir ey anlayamad.
  Kendi kendine "ki rekt namaz klp kavmimi davete koaym. Nasl oldu da uykuyu ibadete tercih ettim" dedi.
  Abdest alp namaz kld.
  Ve yola koyuldu.

 9. #209
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  Sen her eye kdirsin

  Gaibden bir ses "Ey Salih! Hak tel sana krk yl sren bir uyku verdi. imdi kavmine git, nasihatte bulun" dedi. O bunu duydu.
  Secdeye kapanp "Y Rabb! Sen her eye kdirsin" dedi.
  Kavminin yanna gitti.
  Ve yksek sesle "Ey kavmim! 'L ilahe illallah Salih nebiyyullah' deyiniz" dedi.
  ***
  O anda putlar yere devrildi.
  Hayvanlar dile geldi...
  Ve hepsi bir azdan "Ey insanlar! Salih doru sylyor" dediler.
  Reis Cenda bunlar grd.
  Sesleri hayretle duydu!
  Salih Nebiye dnd.
  Ve "Sen kimsin?" diye sordu.
  ***
  O da cevaben "Ben Salih'im" dedi.
  Cenda sinirlendi!
  "Sen krk senedir aramzda yoktun, kaybolmutun, sen Salih olamazsn, sen bir sihirbazsn!" dedi ve Onu lmle tehdit etti.
  ***
  O an bir kartal grnd.
  Ve Allah'n kudretiyle dile gelip, o mriklere "Ey Semudlular! Bu, Allah telnn size gnderdii peygamber Salih'tir" diye seslendi.
  ***
  Bir Semudlu "Ey Salih! Biz senin nasihatine muhta deiliz, buradan git, bizi rahat brak" diye kt.
  ***
  Salih Nebi ona dnp "Ey kii! Sen bugn u saatte leceksin, oluk ocuun da falan saatte lecek, yarn da annen ve baban lecekler, abuk man et" dedi.

 10. #210
  Hi bulut_bey79 - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jun 2012
  Yer
  istanbul
  Mesajlar
  1.187
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  54
  71 Konusuna 82 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: Gnl Sultanlarndan... Menkbeler Abdllatif Uyan

  “Buyur ey Allah’n peygamberi!”


  O kimse Salih aleyhisselam dinledi.
  Hemen hidayete geldi.
  Ve o anda man etti.
  Ayrlp evine gitti.
  Denilen saatte vefat etti.
  Hanm ve ocuklar da ldler.
  Ertesi gn de anne babas ld.
  ***
  Semudlular atlar.
  Hatta telalandlar.
  Reis Cenda korktu.
  Olanlar takip ediyordu.
  Salih Nebi sordu onlara:
  “Ey Semudlular! O vefat eden kiiyi nasl bilirdiniz?”
  “Hayrl biriydi” dediler.
  “Allah tel, onu benim duamla diriltirse man eder misiniz?” diye sordu.
  “Evet, man ederiz” dediler.
  ***
  Salih Nebi sevindi.
  Birlikte, len kiinin evine gittiler.
  O kii, ei, ocuklar, anas, babas, her biri bir kede l olarak yatyorlard.
  Salih Nebi dua etti.
  Ve o kiiyi ismiyle ard.
  O da hemen dirildi.
  ***
  Ve dorulup “Buyur ey Allah’n peygamberi!” dedi.
  Kelime-i ehadet getirdi.
  Zaten man etmiti.
  Semudlular bunu grdler.
  Lkin man etmediler.
  Yine inkr ettiler.
  ***
  “Sen sihirbazsn” dediler.
  Ve puthaneye vardlar.
  Bunu putlarna anlattlar.
  eytan, putlara girip “Dert etmeyin, elencenize devam edin” diye seslendi.

Sayfa 21/21 lklk ... 11192021

Benzer Konular

 1. Nefsine deil, aklna uyan kurtulur 21.04.2013
  By bulut_bey79 in forum Osman nl
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21-04-13, 11:22
 2. iirlerle menkibeler Abdllatif UYAN'
  By bulut_bey79 in forum iir Bahesi
  Cevaplar: 20
  Son Mesaj: 16-12-12, 13:00
 3. Uyan ey gzlerim gafletten uyan-Ney
  By TuSeM in forum Video \ Klip \ Mp3
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-01-11, 18:19
 4. Uyan Ey Dnyalk nsan Uyan...!!!
  By Demsiz air in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-12-09, 14:18
 5. UYAN EY NSAN!
  By Vukuf-u Zaman in forum Vukuf-u Zaman
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 19-11-07, 15:04

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •