3 sonutan 1 ile 3 aras

Konu: HCRET=KAVUMAK N TERK ET!

 1. #1
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart HCRET=KAVUMAK N TERK ET!

  HCRET=KAVUMAK N TERK ET!
  Hicretin szlk anlam, bir yerden bir yere g etmek yoluyla ayrlmak demektir. Bu ayrlma, beden ile olabilecei gibi dil ile veya kalp ile de olabilir.

  Ankebut-26’da, kalbi Allah’n dndaki eylerden arndrp, yine O’na ynelmek anlamnda kullanlyor ki, bu Allah’a hicret, Allah’a ynelme ibadetidir.

  slam tarihinde hicret ise, Hz.Peygamber ve ashabnn slam Devletini kurmak zere Mekke’den, Medine’ye g etmeleridir. Peygamber Efendimizin hayatnda en nemli olay phesiz “hicrettir. Bu olay slami teblide bir dnm noktas olmu, Mslmanlar Allah’n dzenini, ilkelerini, dinini zirveye tamlardr.

  Hicret, imann, Allah’a ve Resulne balln, Allah yolunda fedakrlk yapmann, dnyalklardan vazgemenin ve yalnz Allah rzasn semenin ispatdr. Kfre ve onun azgn temsilcilerinin hkmlerine boyun ememenin, iman uruna her zorluu gze almann ifadesidir.

  Dolaysyla Peygamberlerin hemen hemen tmnn hayatnda hicret ettiklerine ahid oluyoruz. Mesela Hz. brahim, tevhit mcadelesinde Nemrut’un zorbalna boyun ememi, ikencelerden, imtihanlardan gemesine ramen yolundan dnmemitir. Kavminin iman etmesine imkn ve ihtimal kalmadn anlaynca, sapklk ve kfr diyarndan ayrlarak, yalnzca Allah’a kulluk edebilecei ve Allah’n dinini tebli edebilecei yere hicret etmitir.

  Hatta bir sre sonra bu hicretin bir paras olarak hanm Hacer ile smail’i kupkuru bir le brakp gitmiti.

  Yine Hz. Musa, eitilmek iin Msr’dan Filistin’e, Hz. uayb(a.s)’mn yanna hicret etmitir. kinci hicreti ise, bu eitim sonrasnda tekrar Msr’a hicretidir. Daha sonraki safhada srailoullarn da alarak Msr’dan k(hicret) dr.

  Biliyoruz ki batl ve kfr dzenleri, asla inananlara merhamet etmez, onlara hayat hakk tanmak istemezler. Gerekirse zulmn tm arklarn Mslmanlarn aleyhine altrrlar ki “Hakk’n” mesaj yaylmasn!

  nk kfr bilir ki Allah’n dini geldiinde kendi batl dzenleri zail olacak, menfaatleri ortadan kalkacak, zulm dzenleri balarna yklacak, ilahlk taslamalar mmkn olmayacak, insanlar kleletirip smremeyecekler. Bu yzden Hakk’n hkim olmasndan korkarlar. Dnyada inananlara yaplan tm zulmlerin asl nedeni ite budur!

  Kur’an- Kerim, byle zulm devrelerinden bir devrede “Rablerine inanan genlerden” bahseder. Yani Ashab- Kehf’den.

  Ashab- Kehf’in kavimleri, Allah’tan baka tanrlara taptklar iin, onlar Hakk’ yaayabilmek iin kavimlerinden uzaklap bir maaraya snmlard. Kur’an yle bahseder onlardan:

  “Allah onlarn hidayetlerini arttrmt.”unlar, u bizim kavmimiz, Allah’tan baka tanrlar edindiler. Bunlarn zerine bari ak delil getirseydiler ya! Artk yalan yere Allah’a kar iftira edenlerden daha zalim kimdir? Dediklerinde onlarn kalplerini(sabr ve sebat ile) Hakla balamtk. Birbirlerine yle demilerdi: mademki siz onlardan ve Allah’tan baka tapm olduklarndan ayrldnz, o halde maaraya (ekilip) snn k; Rabbiniz size rahmetinden genilik versin, iinizden de size fayda salasn.” Kehf–14, 15, 16)

  Bylece bu imanl genler, zalim ve kfir bir toplum iinde dinlerini yaamamaktansa, maaraya ekilip orada Hakk’ yaamay semilerdi. nk saylar ok azd. Bir avutular, mevcut dzene kar koyamyorlard. Ama inanlarn da ne olursa olsun yaamalar da farzd! Ve onlar hem maddi, hem de manevi hicreti yapmlard. Allah Teala da onlara hem yardm ve genilik gstermi hem de, onlar daha sonra gelecek insanlara birer ayet olarak 300 yl uyutmutu.

  Ve ite slam’n ilk yllar! Mekke’de Mslmanlara, zellikle koruyucusu olmayan, arkas olmayan zayf, kimsesiz ve kle Mslmanlara birok ikence yaplyor, Mslmanlar ar bir eziyet altnda imanlarn yaamaya alyorlard. Dinden vazgemeleri iin yaplan bu ikenceler, sadece “Rabbimiz Allah’tr” dedikleri iin reva grlyordu.

  te bu zorluk anlarnda Allah Teala(c.c),Habeistan’a g, hicret etmelerine izin verdi. Resulullah da iyi niyetli hkmdarn lkesine gitmelerini Mslmanlara tavsiye etti. ki kez Habeistan’a hicret edildi. Mslmanlar nispeten iyi bir msamaha ve hrriyet ortam buldular.

  Resulullah’a Medine’ye hicret iin daha sonra izin verildi. Hz.Ebubekir sabrszlanyordu hicret iin. Fakat Resulullah onu durduruyordu. Taa ki emir gelene kadar.

  1426 yl geti hicretin, ulu peygamber’in hicreti zerinden. O kutlu Peygamber, hicretin sonunda Medine’sine kavumutu m’minlerle beraber!

  Bizim dinimiz, yeni Medine’ler kurma gcne her zaman sahiptir. Yeter ki Medine’leri zleyen muhacirleri olsun! nk m’minler iin hicret hayattr, “m’min de mebbet muhacirdir” diyor ya slamolu. Hicretin varsa arelerin tkenmez!

  “Ey! nanm kullarm! Muhakkak benim mlkm olan yeryz ok genitir. O halde yalnz bana ibadet edin!” Ankebut–56.ayet  Bu ayet Allah’n, inanan kullarna dinlerini aka yaayamadklar bir yerden, onu kolayca yaayabilecekleri baka bir yere hicret etmeleri iin bir emirdir. Resulullah’n “Memleketler Allah’n memleketleridir. Kullar da Allah’n kullardr. Nerede hayr bulursan orada yerle.” diye buyuruyor. Yani m’minlerin dinlerini yaayabilmeleri iin corafya veya doduklar yerler birer put deildir! Doduu yerde dinini yaaman mmkn deilse, hicret edecein yer senin yurdundur, memleketindir, toprandr. Mslmann bu tr takntlardan kurtulmas gerekir.

  Arz btn insanlar iine alacak kadar genitir. O halde Mslman kendi memleketinde dinini btnyle yaayamyor, bu konuda zorluklarla kar karya kalyor, Allah’tan bakasna kulluk yapmaya zorlanyorsa oras, mslmann yaayaca yer deildir.

  Ya orasn bir Mslman yurdu yapacak ekilde gayret gsterip, mcadele edecek, ya da bu elinden gelmiyor, ya da tm yollar deniyor da olmuyorsa hicret etmelidir! Dinini serbeste yaayaca yeri arayp bulmaldr.

  “Kendilerine zulmedildikten sonra, Allah yolunda hicret edenleri dnyada iyi bir ekilde yerletireceiz. Elbette ahiretteki ecirleri ise daha byktr. Keke bilmi olsalard.”Nahl–41.ayet  Rabbimizin ltuflar m’minler iindir. Buradan anlyoruz ki kur’anda birok ayette hicretten, hicretin gereinden, hicret edenler veya etmeyenlerden ska sz edilir.

  “Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryznde gidecek, barnacak birok yerler bulur, genilik de bulur. Kim evinden Allah ve Resulne muhacir olarak kp da sonra yolda lrse onun mkfat Allah’a aittir.”Nisa–100.ayet

  “z nefislerinin zalimleri olarak canlarn alaca kimselere Melekler derler ki; Ne ite idiniz? Onlar; biz yeryznde dinin emirlerini uygulamaktan aciz kimseler idik, derler. Melekler de; Allah’n arz geni deil miydi? Siz de oradan hicret etseydiniz ya! Derler. te onlar byle. Onlarn barnaklar cehennemdir. O ne kt yerdir. Erkeklerden, kadnlardan, ocuklardan zayf ve acz iinde braklp da hibir areye gc yetmeyen ve hicret iin bir yol bulamayanlar mstesna!” Nisa–97.ayet

  Hicretin ne denli nemli olduunu, Peygamberlerin snneti olduunu ve m’minler iin zaman zaman farz olan bir ibadet olduunu anlyoruz.

  Hicret, imknlarn tkendii yerden imknlarn retilebilecei yere tanmaktr. Hicret “bittim ya Rab! Diye dua edenlere,” yettim kulum”diye gelen icabettir”diyor slamolu.

  Buraya kadar anlatlanlar maddi yani bedeni hicret babndan idi. Hicretin bir de manevi boyutu vardr ki bu da insann, kendi iinde, ruhunda yapaca inklptr, deiimdir. Yani nedir? O gne kadar gnah iindeyse, “gnahtan sevaba, cehalet iindeyse cehaletten ilme, irkten Tevhide, ehvetten muhabbete, bilinaltndan bilin stne, benlikten ruha, ksacas kfrden imana hicrettir “diyor slamolu . Yine diyor ki ayn kii; hicret ka ve snaktr. eytandan Rahman’a snmaktr. Kahrdan ltfe, gazaptan rahmete, irkten Tevhide snmaktr.

  Vahyin gereini yaayabilmek ve yaatabilmek iin hicret; elde etmek iin feda etmek, sahip olmak iin kurban etmek, bulmak iin yitmek, almak iin vermek, kalkmak iin yola dmek, girmek iin kmak, kalmak iin gitmek, kavumak iin terk etmektir!

  Hicret medeniyettir. ok ynl bir ibadettir. Hayatn kendisi hicrettir. “lahi yardm ne zaman”diye gn kaplarn sarsmak, almas iin Gayur’u gayrete getirecek bir aba ve hizmet ortaya koymaktr. En tepeye kmadan Allah’n yardmnn gelmeyeceinin, Allah’n snneti olduunu bilmektir hicret!

  Bylece hem maddi, hem de manevi hicretimizi yaayacaz. te o zaman Allah’n yardm bize ulaacak, Medine’mize ulaacaz! Zaten Medine’ler nce kalplerde kurulmad m? Kalplerde kurulduktan sonra herhangi bir corafyada kurulmas daha kolaydr! Medine’lerle sonulanacak hayrl hicretler nasip olsun hepimize!

  Szlerin sonu lemlerin Rabbi olan Allah’a hamd- senadr!
  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 2. #2
  Hisli Yrek yabangl - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  268
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  35 Konusuna 41 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  18

  Standart Cevap: HCRET=KAVUMAK N TERK ET!

  Hicret, slm tarihinde tam bir dnm noktas olan en nemli olaydr. nk, Hicret, Mslmanlar zerinde tatbik edilen zulm cenderesinin krlmas, sndrlmek istenen slam gneine yeryzn aydnlatma frsat veren bir dou ve slm inklbna ulatran ve kemale erdiren yepyeni bir balantr. Bundan dolaydr ki, hicretten onyedi sene sonra alnan bir kararla slam Takvimi diyebileceimiz “Hicr-Kamer Takvim”in “takvim balangc” olarak kabul edilmitir. Peygamber Efendimiz (as), bugn Arabistann Hicaz blgesi olarak bilinen blgenin Mekke ehrinde dnyay ereflendirmi, yine bu mukaddes ehirde Yce Rabbimiz, O’nu peygamber olarak grevlendirmitir.

  Mekke’de ikence ve zulmn artk ekilmez boyutlara ulat gnlerden bir gn Efendimiz (as) “Sizin hicret edeceiniz yerin iki kara talk arasnda hurmalk bir yer olduu bana gsterildi...”(El-Buhr, 4/255; Tecrid-i Sarih tercemesi, 10/86) buyurarak Mslmanlarn Medine’ye hicret etmelerine izin verdi.

  Peygamberimiz (as)doup-byd topraklardan ayrln hznn anlatan u szler mbarek dudaklarndan yankland:

  “Ey Mekke! Sen Allah katnda yeryznn en hayrl ve bana en sevimli yerisin. Eer kmak zorunda braklmasaydm senden ayrlmazdm.”(bn-i Mce 2/1037, Hadis no: 3108; Tirmizi, 5/722, Hadis No: 3925)

  leye doru Hz. Eb Bekir’in evine vard ve ona Medine’ye hicret edeceklerini bildirdi.

  Allah (cc), Resl Hz. Muhammed (as)’a ilk vahyi Nur Dandaki Hra maarasnda gndermiti. Hiradaki maaras ile Sevr maaras arasnda geen mddet, Hz.Peygamberin, Peygamberlik hayatnn Mekke devrini tekil etmiti. Sevr Maarasndan balayan hicret ise, Mekke devrinin sonu, Medine devrinin balangc olmutur.
  iLIMLER EVVELI AHIRI O'NA GIDER
  O'nsuz btn bilgiler imdat der feryat eder
  RABBIM'in rizasini almadan yapilanlar
  Kurtarmaz imanini ilmiyle helak eder

 3. #3
  Bismillah
  yelik tarihi
  Mar 2018
  Yer
  Spain
  Mesajlar
  10
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  0 Konusuna 0 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  4

  Standart Buy fake documents online: Apply for Real passport USA,Canada,UK,Australia,Spain

  Our team is a unique producer of quality fake documents. We offer only original high-quality fake documents, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like: USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland, France, Germany, Netherlands, Spain, United Kingdom. This list is not full. To get the additional information and place the order just visit our website: http://www.buysellfakepassport.cc www. buysellfakepassport.cc >> Contact e-mails: General support: support@buysellfakepassport.cc Technical support: tech@buysellfakepassport.cc ----------------------------- Keywords: apply for real passport online of Afghanistan apply for real passport online of Albania apply for real passport online of Algeria apply for real passport online of Andorra apply for real passport online of Angola apply for real passport online of Antigua & Deps apply for real passport online of Argentina apply for real passport online of Armenia apply for real passport online of Australia apply for real passport online of Austria apply for real passport online of Azerbaijan apply for real passport online of Bahamas apply for real passport online of Bahrain apply for real passport online of Bangladesh apply for real passport online of Barbados apply for real passport online of Belgium apply for real passport online of Belize apply for real passport online of Benin apply for real passport online of Bhutan apply for real passport online of Bolivia apply for real passport online of Bosnia Herzegovina apply for real passport online of Botswana apply for real passport online of Brazil apply for real passport online of Brunei apply for real passport online of Bulgaria apply for real passport online of Burkina apply for real passport online of Burundi apply for real passport online of Cambodia apply for real passport online of Cameroon apply for real passport online of Canada apply for real passport online of Cape Verde apply for real passport online of Central African Rep apply for real passport online of Chad apply for real passport online of Chile apply for real passport online of China apply for real passport online of Colombia apply for real passport online of Comoros apply for real passport online of Congo apply for real passport online of Congo Democratic Rep apply for real passport online of Costa Rica apply for real passport online of Croatia apply for real passport online of Cuba apply for real passport online of Cyprus apply for real passport online of Czech Republic apply for real passport online of Denmark apply for real passport online of Djibouti apply for real passport online of Dominica apply for real passport online of Dominican Republic apply for real passport online of East Timor apply for real passport online of Ecuador apply for real passport online of Egypt apply for real passport online of El Salvador apply for real passport online of Equatorial Guinea apply for real passport online of Eritrea apply for real passport online of Estonia apply for real passport online of Ethiopia apply for real passport online of Fiji apply for real passport online of Finland apply for real passport online of France apply for real passport online of Gabon apply for real passport online of Gambia apply for real passport online of Georgia apply for real passport online of Germany apply for real passport online of Ghana apply for real passport online of Greece apply for real passport online of Grenada apply for real passport online of Guatemala apply for real passport online of Guinea apply for real passport online of Guinea-Bissau apply for real passport online of Guyana apply for real passport online of Haiti apply for real passport online of Honduras apply for real passport online of Hungary apply for real passport online of Iceland apply for real passport online of India apply for real passport online of Indonesia apply for real passport online of Iran apply for real passport online of Iraq apply for real passport online of Ireland Republic apply for real passport online of Israel apply for real passport online of Italy apply for real passport online of Ivory Coast apply for real passport online of Jamaica apply for real passport online of Japan apply for real passport online of Jordan apply for real passport online of Kazakhstan apply for real passport online of Kenya apply for real passport online of Kiribati apply for real passport online of Korea North apply for real passport online of Korea South apply for real passport online of Kosovo apply for real passport online of Kuwait apply for real passport online of Kyrgyzstan apply for real passport online of Laos apply for real passport online of Latvia apply for real passport online of Lebanon apply for real passport online of Lesotho apply for real passport online of Liberia apply for real passport online of Libya apply for real passport online of Liechtenstein apply for real passport online of Lithuania apply for real passport online of Luxembourg apply for real passport online of Macedonia apply for real passport online of Madagascar apply for real passport online of Malawi apply for real passport online of Malaysia apply for real passport online of Maldives apply for real passport online of Mali apply for real passport online of Malta apply for real passport online of Marshall Islands apply for real passport online of Mauritania apply for real passport online of Mauritius apply for real passport online of Mexico apply for real passport online of Micronesia apply for real passport online of Moldova apply for real passport online of Monaco apply for real passport online of Mongolia apply for real passport online of Montenegro apply for real passport online of Morocco apply for real passport online of Mozambique apply for real passport online of Myanmar, Burma apply for real passport online of Namibia apply for real passport online of Nauru apply for real passport online of Nepal apply for real passport online of Netherlands apply for real passport online of New Zealand apply for real passport online of Nicaragua apply for real passport online of Niger apply for real passport online of Nigeria apply for real passport online of Norway apply for real passport online of Oman apply for real passport online of Pakistan apply for real passport online of Palau apply for real passport online of Panama apply for real passport online of Papua New Guinea apply for real passport online of Paraguay apply for real passport online of Peru apply for real passport online of Philippines apply for real passport online of Poland apply for real passport online of Portugal apply for real passport online of Qatar apply for real passport online of Romania apply for real passport online of San Marino apply for real passport online of Saudi Arabia apply for real passport online of Senegal apply for real passport online of Serbia apply for real passport online of Seychelles apply for real passport online of Sierra Leone apply for real passport online of Singapore apply for real passport online of Slovakia apply for real passport online of Slovenia apply for real passport online of Somalia apply for real passport online of South Africa apply for real passport online of Spain apply for real passport online of Sri Lanka apply for real passport online of Sudan apply for real passport online of Suriname apply for real passport online of Swaziland apply for real passport online of Sweden apply for real passport online of Switzerland apply for real passport online of Syria apply for real passport online of Taiwan apply for real passport online of Tanzania apply for real passport online of Thailand apply for real passport online of Trinidad & Tobago apply for real passport online of Tunisia apply for real passport online of Turkey apply for real passport online of Turkmenistan apply for real passport online of Tuvalu apply for real passport online of Uganda apply for real passport online of Ukraine apply for real passport online of United Arab Emirates apply for real passport online of United Kingdom apply for real passport online of United States apply for real passport online of Uruguay apply for real passport online of Uzbekistan apply for real passport online of Vanuatu apply for real passport online of Vatican City apply for real passport online of Venezuela apply for real passport online of Vietnam apply for real passport online of Yemen

Benzer Konular

 1. Ebedi saadete kavumak iin...
  By bulut_bey79 in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 21-02-13, 23:32
 2. Kavumak gzel, fakat ayrlmak zordur!..
  By bulut_bey79 in forum Serbest Krs
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 16-08-12, 22:14
 3. N N DUA EDN
  By AskSairi in forum Kurandan seme ayetler
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 28-10-10, 10:39
 4. Terk -i Hayat
  By obanYldz in forum obanYldz
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 03-05-09, 17:00
 5. Sakn Terk-i Edebden
  By Glistan in forum iir Bahesi
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 24-04-09, 23:55

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •