2 sonutan 1 ile 2 aras

Konu: Kuran nn doum gn

 1. #1
  Uzman ye
  yelik tarihi
  Oct 2010
  Mesajlar
  291
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  16
  33 Konusuna 36 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  13

  Standart Kuran nn doum gn

  Kadir Gecesi Ramazan Kur'an aydr. nk insanla gnderilen tm ilahi mesajlarn sertac olan Kur'an vahyi, yine Kur'an'n kendi beyanna gre bir Ramazan aynda inmeye balamtr. Leyl suresinde, Kur'an'n indii Ramazan gecesine "Kadir Gecesi" ad verilmekte ve Kur'an'n doumuna ahit olan bu mehul gecenin "bin aydan daha hayrl" olduu mjdelenmektedir.

  Bir geceyi bin aydan daha hayrl klan da, o gecenin ierisinde yer ald btn bir ay (Ramazan) mbarek klan da Kur'an'n o gecede/ayda domu olmasdr. Demek ki, parman gsterdii ay burada Kur'an'dr. Ramazan da, Kadir Gecesi de, tm kadr u kymetini Kur'an'n dou zaman olmalarndan almaktadrlar. Kur'an' bir tarafa brakp da Ramazan'n ya da Kadir Gecesi'nin bereketine nail olmay istemek, msebbibe srt evirip sebebe sarlmaktr ki, amac atp arac tutmak kadar abestir. Ramazan iklimi Kur'an iklimidir. Kur'an'n diriltici soluunun en l yreklerde bile iee durduu bir zge mevsimdir. Ruhuna ihanet edilmemi bir Ramazan, hoyrat eller tarafndan kundaklanm milyonlarca yree bir rahmet saana olup inecek, yaral gnlleri onaracak, yasl gnlleri ad handan edecek, umut tohumlarn yakp kavuracak kadar kuraklap le dnen kalpleri tekrar yeertecektir. Btn bu gzelliklere vesile olan Kur'an'n, bundan yaklak 1433 yl nce, Hra'nn batan ayaa sancl ve ok farkl konuuna, hangi cmlelerle inmeye baladn zellikle bugnlerde hi aklmzdan karmamamz gerekiyor. Oku, yaratan Rabbin adna! O insan bir 'alak'tan yaratt. Oku, Rabbin sonsuz ikram sahibidir O ki, kalemle yazmay retti O retti bilmediini insana! Kitap ehli olmadan iman ehli olunmaz te son vahiy, Son Eli'ye "oku!" emriyle gelmeye balyordu. Bu emir "ilet, bildir, tebli et" anlamlarndan nce, kelimenin birincil anlam olan "okumaya" tekabl ediyordu. nk, henz ortada tebli edilecek bir "bildiri" bulunmuyordu bu bir, ikincisi bu vahiyden sonra aylar sren bir vahiy kesilmesinin ardndan Mddessir suresinin ilk ayetleriyle asl "risalet" balyor ve "kalk, uyar!" diye emrediliyordu. Anlalyordu ki, Alak suresinin ilk ayetleri "nbvvete" ilikin, Mddessir suresinin ilk ayetleri ise "risalete" ilikindi. inde bulunduu toplumun her alanda iflah olmaz zln ve ahlaki kokumasn grdkten sonra, ban alp dalara vuran sancl bir yrek, bu kutlu sancnn sonunda sadece kendi 'ben'ini dourmakla kalmyor, ayn zamanda insanl aydnlatacak bir gnee de hamile kalyordu. lk inen ayetlerden, onun hangi varlk sorularn sorduunu, hangi sanclarla kvrandn gayet kolay anlyorduk. Onun younlat iki alan dinle felsefenin bulutuu ender eklem noktalarndan biriydi: Varlk ve bilgi. O, "ben kimim?" ,"varoluun anlam ne?", "kim, nasl var etti?", "nereden gelip nereye gidiyorum?", "hakikati kimden, nasl, neyle renebilirim?" Bu sorular varlk sorularyd. Ayetler, ite bu varlk sorularna cevap olarak geliyordu ve "Oku!" emriyle balyordu. O okuyordu elbet. Kendisini okuyordu, kainat okuyordu, varl ve eyay okuyordu. Fakat Allah'n adyla okumay beceremiyordu. Bu okuyuu kitapla talandrmadka yarm kalan bir okuyu olacakt. Dolaysyla, hedefine varmam bir okuyu olacakt. te vahiy bu soylu okuyua kutsiyyet katt ve "okunan" anlamna gelen Kur'an inmeye balad. Her kitap bir Kitab'n anlalmas iin Ramazan, akln, kalbin ve ruhun beslenmesi iin bedenin a braklmasdr.

  Ruh beslenmesi iin bulunmaz bir ilahi frsat olan Ramazan' "beslenme ay"na evirip, sofralarn Karun sofrasna evirmek iin her trl gda stoklayanlarn, kitaplarn ah olan bir Kitab'n doum aynda ruh beslenmesi iin kitap stoklamalar gnn anlam ve nemine daha uygun olmaz myd? "Oku!" emrinin tm bir insanla verildii bu ay, bu emirden soyutlayarak kutlamaya kalkmann abeslii zerinde duracak deilim. Fakat, Ramazan'n tm bereketini toplayarak gnllerimize konuk olmaynn sebebini de burada aramak yerinde olur sanrm. Ramazan ilahi bir gndemdir. Bu ilahi gndem karsnda basit, sentetik ve geici gndemlerimiz gn grm kar gibi erimiyorsa, bu muhteem imkan israf ettiimizin resmidir. Doduu ay Ramazan diye kutladmz Kur'an'a sunacamz doum gn iei kitaplardan olumu bir buket olmaldr. Bu buketi Kur'an'a arz etmeliyiz. Hepsinden te, Kur'an'la olan nsiyetimizi bu ayda zirveye karmal, onunla aramzda bir dostluk peyda etmeliyiz. Allah'a kar "esas duruumuzu" bozmadmza Kur'an' ahit klmal, bu dostluu bir "ahitlie" dntrmeliyiz. eenistan dalarnda, imanna en deerli varl olan cann ahit klp "akn" isbat eden 'en byk ak'larn ahitliinden mahrum olabilirsiniz. Fakat, imannza Kitab', kitaplar, zaman, gn geceyi ahit gsterememek...

  te en byk mahrumiyet. Kur'an'n kendi beyanna gre bir Ramazan aynda inmeye balamtr. Leyl suresinde, Kur'an'n indii Ramazan gecesine "Kadir Gecesi" ad verilmekte ve Kur'an'n doumuna ahit olan bu mehul gecenin "bin aydan daha hayrl" olduu mjdelenmektedir. Bir geceyi bin aydan daha hayrl klan da, o gecenin ierisinde yer ald btn bir ay (Ramazan) mbarek klan da Kur'an'n o gecede/ayda domu olmasdr.

  Demek ki, parman gsterdii ay burada Kur'an'dr.

  Ramazan da, Kadir Gecesi de, tm kadr u kymetini Kur'an'n dou zaman olmalarndan almaktadrlar. Kur'an' bir tarafa brakp da Ramazan'n ya da Kadir Gecesi'nin bereketine nail olmay istemek, msebbibe srt evirip sebebe sarlmaktr ki, amac atp arac tutmak kadar abestir. Ramazan iklimi Kur'an iklimidir. Kur'an'n diriltici soluunun en l yreklerde bile iee durduu bir zge mevsimdir. Ruhuna ihanet edilmemi bir Ramazan, hoyrat eller tarafndan kundaklanm milyonlarca yree bir rahmet saana olup inecek, yaral gnlleri onaracak, yasl gnlleri ad handan edecek, umut tohumlarn yakp kavuracak kadar kuraklap le dnen kalpleri tekrar yeertecektir. el-Kuddus, Allah'a ait bir sfattr. slam vahyinin zirvesi olan Kur'an, bu sfat yalnzca Allah iin kullanr. Szcn gramatik yaps gerei, anlam hem "znde mutlak mukaddes olan"a, hem de "kutsal klma yetkisi yalnzca kendisine ait olan"a tekabl eder.Bunun birinci anlam, Allah dnda kutsayc bir otoritenin reddidir. Byle bir davran, Allah'a has bir niteliin bakalarna yaktrlmas anlamna gelen "irk"e tekabl eder. kinci anlam ise, "mutlak dokunulmazlk" mnsndaki kutsaln snrlandrlmasdr. K-d-s kknden gelen kelimelerin Kur'an'daki kullanm zerine yaplacak ksa bir aratrma, eski vahiylerden Kur'an vahyine gelinceye kadar kutsaln alannn nasl daraltlp, en sonunda yalnzca Allah'a has klndn aka ortaya koyacaktr. slam zaman ve mekan tasavvurunda, mutlak iyi ya da kt bir zaman yoktur. Zamann ya da mekann iyi-kt olmas, insana nisbetledir. yi kullanlan zaman-mekan, kt kullanlan zaman-mekan vardr. Farkl bir ifadeyle, uurlu ve ansl, ya da uursuz ve anssz bir zaman-mekan bulunmamaktadr. Zaman ve mekan iyi ya da kt klan insann duruudur.

  Hz. Peygamber'in, her "uurlu" ya da "uursuz" (tyera) nitelemesini cahiliyye aklyla zdeletirip reddetmi olmas, bundandr. nk bylesi bir akl, insann ruhsal donanmn iflasa gtrmekte, manevi g ve yeteneklerini kreltmektedir. Eer yeryznde bizzat kutsal (dokunulmaz) bir mekan olsayd, bu "Kbe" olurdu. Oysa ki tarihte onlarca kez Kbe'nin doal afete maruz kaldn biliyoruz. Konunun otoritesi Ezraki Kbe'nin 60 ksr kez ykldndan sz eder. Yemenli Hristiyan komutan Ebrehe Kbe'ye saldrdnda ilahi bir cezaya arptrlrken, Kbe'yi mancnkla ykp-yakan Haccac engellenmemitir. Mrikler Kbe'nin ierisine tm irk sembollerini doldurabilmilerdir. Kbe'nin bandan geen bu zt olaylar, kutsaln mahiyeti konusundaki lahi Takdir (kadir/kader)'i tesbit amacyla klli bir okumaya tbi tutulmaldr. Eer zamanlar ierisinde mutlak mukaddes bir zaman olsayd, bu Kadir Gecesi olurdu. nk, Kur'an vahyi, kendi beyanna gre o gece inmeye balamt. Yine kendisi bu ini gecesinin bir Ramazan ayna tekabl ettiini ifade buyurmaktadr. (2.185) Kur'an Kadir Gecesi'ne bir tam sure ayrmtr. (97. Sure) "Kadir Gecesi", "deer gecesi"dir. Allah tarafndan deerli klnm bir gecedir (kr. 44.3). Bu deer ayette rakamla ifade edilmitir: "Kadir Gecesi, bin aydan daha hayrldr!" Bin ay, yaklak seksen yl eder. Bunun anlam, dolu dolu yaan bir insan mr demektir. O halde bu ayet yle de okunabilir: "Kadir gecesi bir mrden daha hayrldr!" Kadir Gecesi'ne atfedilen bu deer, bizzat geceden mi kaynaklanmakta, yoksa geceye deerini veren baka bir unsurdan m? Bu sorunun cevabn birinci ayet aka vermektedir. Buna gre, bu muhteem gece, tm deerini Kur'an'dan almaktadr. nk Kur'an, bu gecede inmeye balamtr. Bir geceyi 30.000 kat daha deerli klan unsurun geceye/zamana ait olmad, bu gecenin sabit bir zamana tekabl etmemesinden de anlalr. Zira, zerinde konuulan zaman, Kameri takvime ait bir zamandr ve Kameri'yi ems takvimden ayran en tipik zellik de sabit deil srekli deiken olmasdr. Buna gre, Kameri yl ierisinde kutsal klnan her tr zaman paras (Ramazan, Kadir Gecesi, sra ve Mirac Gecesi gibi) kutsallk ve bereketini, bizzat kendilerinden deil, kendi dlarndaki bir 'deerden' almaktadrlar. Kur'an'n ay takvimini zaman belirleme ls olarak zikredip (10.5), bunu Gne ylyla eitlemek iin yaplan bir sahtekarlk olan "nesi" uygulamasnn mantn eletirmesinin nedeni de bu olsa gerektir. (9.37) Kadir Gecesi'ne, 30.000 kat deer getiren unsurun Kur'an olduu anlaldktan sonra, tm kutsallk ve bereketin herhangi bir sabit zaman parasna/geceye deil Kur'an'a izafe edilmesi doru ve makul olandr. Bunun anlam da udur: Ey insan! ndii zamana dahi 30.000 kat deer ykleyen bir Kitab, indii kendi halinde bir l kasabas sakini olan Abdullah'n olu Muhammed'i 'lemlere rahmet' olan bir eli eden, sradan bir l kasabas olan Mekke'yi, 'Kentlerin Anas' olan mbarek ve muhterem belde eden bu vahiy, eer senin yreine, zihnine, hayatna ve dnyana da inerse, sana bir gecesi bir mr kadar bereketli bir hayat baheder, senin duygu, dnce ve eylem potansiyelini binlerce kat artrr! Ashabtan baz kimseler ryalarnda Kadir Gecesi'nin Ramazan'n son yedi gnnde olduunu grp bunu Rasul'e haber verince, Rasulullah "Gryorum ki ryalarnz Ramazan'n son yedi gecesi hakknda birbirini tutuyor. Artk kim Kadir Gecesi'ni arayacaksa onu Ramazan'n son yedisinde arasn" (Buhari ve Mslim) buyuracaktr. Yzyllardr Mslman gelenei, rivayetlerin de katksyla, Ramazan'n 27. gecesini Kadir Gecesi niyetine ihya etmekte, yz milyonlarn yank yrekleri Rablerinin rahmet ve efkat pnarna binbir umutla kurumu dudaklarn dayamaktadr. Bu sembolik kutlamada tek yrek olmu yz milyonlarn biricik arzusu u mutuya nail olmaktr:

  "O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle (l canlara) hayat tamak iin blk blk inerler; her eit bar, huzur, saadet ve gven tarlar...ta afak sknceye dek!.." (97.4-5)

  nk, vahyin tad bar, huzur, saadet, gvenlik ve zgrlk (selam) tek eit deildir; duygu, dnce ve eylem olarak bireyin tm hayatn kapsar. Sadece bireysel deil toplumsal bar, huzur, saadet ve gvenin de tesisi ftratla ayn kaynaa ait olan vahyin diriltici soluuna (ruh) muhatap olmakla gerekleir. Biz bu gecede, bata bu topraklar vahiyden mahrum edenlerin hidayeti ve slah olmak zere, herkes iin dua edeceiz. nk ok susadk. Kur'an vahyinin inmeye balad gece Kadir Gecesi. Bir mre bedel bir gece olduunu sylyor Kadr Suresi. galci ABD, gkten ayetlerin indii geceyi semi Felluce'yi kan glne evirmek iin. Gkten bombalar iniyor.

  Birer kitle imha silah olan Napalm ve Misket bombalar. Dt yerin etrafndaki 500 metre ierisinde canl brakmyor. ocuk yetik, sava sivil, kadn erkek, gen ihtiyar ayrmyor. Bir mre bedel bir gecenin bereketinden pay almak iin ellerini aan Felluce'lilerin ellerine bombalar dyor. Tam da teravih vaktinde, camiler tklm tklm doluyken. lk bombalanan yer hastane, ikincisi cami oluyor Felluce'de. ABD Allah'a nisbet yapyor: "Sen ayet indirdin, bense bomba: Hangimizinki daha etkili?" dercesine. "Sen szn gcn kullandn, bense gcn szn" dercesine. Tpk Musa'nn karsndaki Firavun gibi "Sen var ettin, bense yok ediyorum: Rabbiniz benim" dercesine…Ve bunun ad "sava" oluyor. Ve bunu yapan "gelimi", "ileri" oluyor. "Muasr medeniyet" diye yutturuyor birileri zavall lkemin zavall halkna. "Seviyesine" (!) gelmek iin rpndmz, bu uurda dilimizden yazmza, kyafetimizden takvimimize, kimliimizden kiiliimize, gemiimizden geleceimize, her bir eyimizi verdiimiz "muasr medeniyet"…

  ABD, bin aydan daha hayrl bir gecede biner biner ldryor. "Kur'an'a inananlarn kadr kymeti olmaz" dercesine. "Bininizin can bir para etmez" dercesine. Namlusunun ucuna ha taklm tanklaryla ldryor, kokpitine ha aslm uaklaryla ldryor. Din bu deil. Dindarlk bu deil. slam'n tahrif olmu birer formu olan Hristiyanlk, Yahudilik bu deil. nsanlk bu deil. Hayvanlk bile bu deil. En vahisi yiyecei kadar ldrr. Soyunu kurutmaz. Karn doyunca gz de doyar. lk hal seferiyle bu sonuncusu arasnda ne fark var? Hi. Bundan 800 yl nceki Hallarn marifetini grg ahidi Hal kroniki Raoul de Caen not etmi: "Maarra'da bizimkiler (Hallar) yetikin putperestleri (Mslmanlar) diri diri attklar kazanlarda kaynatyorlar, ocuklar ie geirerek yiyorlar." Yine Maarra kuatmasna bizzat katlm olan Frenk kroniki Albert d'Aix diyor ki: "Bizimkiler yalnzca ldrlm Trk ve Mslmanlar deil, kpekleri de yemekten irenmiyorlar." lkiyle sonuncusu arasndaki fark ne? Suriye'nin Maarra'syla Irak'n Felluce'si arasndaki fark ne? Kaynar kazanlarda Mslman halayanlarla kimyasal silahlarla katliam yapanlar arasndaki fark ne? Mahiyet fark yok, bak as fark yok, yaklam fark yok. Tek fark "teknoloji" fark. lk Hallar ocuklar birer birer ldryorlard, son Hallar ocuklar yzer yzer ldryor.

  Hep syledim, imdi de sylyorum ve bundan byle de sylemeye devam edeceim: Bugn olanlar gemite olup bitenlerden bamsz deerlendirirsek hibir ey anlayamayz.

  Badat' stanbul'dan, am'dan, Kahire'den ayr deerlendirirsek, hibir sahici tahlil yapamayz. Btn gz ard eden her parac yaklam bizi yanl yere gtrr Bu topraklarda son yzylda Batc sekinler araclyla zorla uygulanan "modernleme projesi" ile, halknn ounluu ii bir Irak'n szm ona Snni bir diktatrln penesinde inletilmesi, yine halknn ou Snni bir Suriye'nin mfrit ii bir diktatrlk tarafndan yllarca sindirilmesi (25 bin kiinin canna mal olan Hama katliamn hatrlayn) projesi bir btnn paralardr. Sudan'a saldr iin bu gnlerde bahane olarak kullanlan Darfur sorunu, Sudan-Msr arasnda srekli gerginlik sebebi olan "gen", Irak ran arasnda nizal Fav batakl, yine Bahreyn ran arasnda srekli didimenin nedeni Eb Musa adas, Hindistan Pakistan arasndaki Kemir sorunu, Suudi Arabistan Yemen arasndaki snr sorunu, Trkiye Suriye ve Irak Arasndaki Hatay ve Musul sorunlar… Btn bunlar ve daha sayamadklarmz ayn projenin bir parasdrlar. Dn Mara'n, Urfa'nn, Anteb'in bana gelen, bugn Felluce'nin, Ramadi'nin, Badat'n bana gelmektedir. Mara' "Kahraman Mara" yapan, Urfa'y "anl Urfa" yapan, Antep'i "Gazi Antep" yapan ruhla Felluce'de, Ramadi'de, Bakuba'da direnen ruh ayn ruhtur. Ama ne oldu? Bu topraklarda igalci dmanlarn ldremedii bu ruh yerli ibirlikiler tarafndan tutsak edildii iin St mam'n uruna savat rtye sava alabildi. Felluce, Ramadi, Bakuba ya da Kuds, Gazze, Grozni bir gn gelir igalcileri kovar. "Kahraman Kuds", "Gazi Gazze", "anl Grozni" olur. Bundan hi endiem yok. Asl endiem, bugn onlar kahraman, gazi ve anl yapacak direniin ruhuna gelecekte yaplmas muhtemel ihanetlerdir. Bu lkenin son yz ylna baksnlar, ibret ve tedbir alsnlar. ok abuk unutuyoruz. Sahiden, ne kadar unutkan bir millet olduk. Asla unutmamamz gereken ortak sanclarmz, aclarmz, bize yaatlan straplar, ileler, kederler…

  Ama bakyorum da, btn bunlar sanki hi yaamamz gibi davranyoruz. Hafzamzn bize ettiini bazen dmanmz bile etmiyor. Ve belki bize dmanlk edenlerin en byk sermayesini bu hafzaszlk oluturuyor. Onlar en ok buna seviniyorlar.

  Kur'an airi ve asrn yz ak Akif'imiz yle diyordu ya: "Hi ibret alnsayd tarih tekerrr m ederdi?" Sevincin ve mutluluun tekerrr olsa, buna kimin itiraz olur? Ama yakn tarihin tekerrr, acnn ve strabn tekerrr olur. Dolaysyla bunlar tekerrr etmemeli, buna izin verilmemeli. Ama nasl? Elbet hafzalarmz tazeleyerek… Baz eyleri katlara deil kalplerimize ve kafalarmza yazarak…

  Yazmak ne demek, kazyarak, eskilerin eskimez ifadesiyle "hakkederek"…
  Ve neden "zikr"in tm vahiylerin ortak sfat/ad olduunu bir kez daha kavradm.

  Zikr, yani "hatrlama", "hatrda tutma", "hatrlatma".

  Tm vahiyler insana "hafzann", "renmenin" deerini hatrlatan uyarlarla dolu. nk unutmann en byk zararn yine insann kendisi ekiyor. Kendisini unutuyor, ftratna nakedilmi olan hakikati unutuyor, Rabb-i Rahimini unutuyor. eytann beden lkesinin bakenti olan yrekteki iktidarna giden yol bu sayede alyor. Onun yolu alnca, eytann dostlar bir asker daha kazanm oluyorlar. Birbirimize unutmamamz gerekenleri hatrlatrsak, birbirimize nazil olmu birer ayet olmann srrna erdik demektir. Bize kendisini grnce Rasl, yaptklar gzel davranlaryla salih ameli, gzel ahlakyla iyi olmann dlnn bizzat "iyi olmak" olduunu hatrlatanlar. te bunlarn hepsi Allah'n bize nazil ettii insan suretindeki ayetlerdir. Halkn tasavvurunda “ Aylar” diye hret bulmu. Bu ekliyle bir delile dayanmasa da, zde sahih bir delilden yola klarak hret bulmu bir ifade. aydan kast, ard ardna gelen kamer aylar olan Receb, aban ve Ramazan. Raslullah’n bu aylarn ilki olan Receb girince “Allahmme barik lena fi recebe ve a’bn, ve bellina ramazan: Allah’m Receb ve aban’ bize bereketli kl ve bizi Ramazan’a erdir” diye dua ettii rivayeti sabit. Ramazan’ anladk, o sahip olduu tm bereket ve kudsiyeti ierisinde gerekleen bir olaydan dolay ald.Neydi o olay? Tabii ki, Allah’n rahmetinin kelam tecellisi olan vahyin inmeye balamas. Vahiy, Kur’an’la sabitti ki Ramazan’da inmeye balamt. Kadr Sresi’nde, Kur’an’n inmeye balad geceye bir de isim veriliyor: Kadir Gecesi (Leyletu’l-Kadr). Btn bunlar yan yana birletirince ortaya kan sonu u: Kur’an, Ramazan ay ierisinde yer alan Kadir Gecesi’nde indirilmeye balanmtr. Kur’an’n indirildii gece, srf bundan dolay bin aydan, yani 83 yllk bir mrden daha hayrl ve bereketli bir geceye dnmtr. Neden? nk, Kur’an indii zamana byle bir bereket katmtr. Peki, vahyin amac zamana bereket katmak, onu binlerce kat daha deerli klmak mym?

  Ne mnasebet! Elbette vahiy insan iin inmitir. nsana bereket katmak, insan yceltmek, onu mbarek klmak iin.


  Peki, o halde neden Kur’an vahyin zamana katt deeri ve bereketi ifade ediyor? Bunu anlamayacak ne var? Kur’an, insana mesaj veriyor. Parmak ay gsterirken, parmaa deil, aya bakarlar. Eer sen de yetlerin (parman) gsterdii yere bakarsan, unu grrsn:

  Ey insan! ndii geceyi bin aydan daha hayrl yapan, yani bir mre bedel bir gece klan bu vahiy eer senin yreine, zihnine, aklna, hayatna inerse neler yapmaz? Dnsene bir! Sana ne hayr ve bereketler katacan dnsene bir! Hayatna inen Kur’an’n hayatn nasl bereketlendireceini, deerlendireceini dnsene bir! Evet, aka anlald ki, Ramazan tm deerini vahyin kendisinde inmeye balamasndan almaktadr. O halde Receb ve aban deerlerini neden almaktadr?

  Elbette ak: Ramazan’a komu olmalarndan. Gzele komu olan da gzelleir. Gl aacnn dibindeki toprak gl kokar. Receb ve aban, gl aacnn dibinin toprana benzerler. Rivayetlerin btnyle okunmasndan unu anlyoruz: Receb’in balangcndan itibaren Hz. Peygamber nafile oru ve namazlar artryordu. Ramazan’a 15 gn kala bu artrma zirveye kyordu. Tabii ki, Hz. Peygamber’in orucu, bedenin zapt u rabt altna alnp ruhun daha fazla zgrlemesini salama amacna ynelikti. Bu ekilde akl, izan, tasavvur, muhayyile daha aktif ve almaya yatkn oluyordu. nk oru, beden atnn srtna akleden kalbi bindirmekti. Tersi mi? Tersi, akleden kalbin srtna bedeni bindirmekti ki, bu svariyi ata deil, at svariye bindirmek kadar ters bir iti. Peki, akleden kalb beden atnn svarisi olursa ne olacakt? Vahye, vahyin mesajna hazr olacakt. Onu szlerin sultan olarak karlayacak ve tahtna oturtacakt. Yani kalbin tahtnda vahiy oturacak, emirleri o verecekti. El ayak, dil dudak, gz kulak gibi beden lkesinin taras da bu emirlere itaat edecek, uygulayacakt. Bylece insann Allah’a teslimiyeti tamamlanacakt. te halkn “ Aylar” adn koyduu gnlerin srr buydu. Zaman, tm yaratl anlamlandran bir zge yaratltr. Bu nedenle Kur’an’n, zerine en ok yemin ettii ey, zaman kesitleridir.

  Velfecr : Fecre yemin olsun;

  Veefak : afaa yemin olsun;

  Vedduha : kulua yemin olsun;

  Vennehar : Gndze yemin olsun;

  Velleyl : Geceye yemin olsun;

  Velasr : aa/ikindiye yemin olsun…

  Zaman zerine bunca yemin edilmesinin nedeni, insan iin “hayat” demeye gelen zamana bir dikkat ekitir; Bedelsiz elde edildii iin nemi gzden kaan zamana…

  Zamann baz kesitlerini vahiy ne karr. Bunlarn en banda Kadir Gecesi gelir ki, Kur’an’a gre “bin aydan hayrl”dr. Kadir gecesi ise, bu kutsalln, Kur’an’n inmeye balad gece oluundan alr. Bu gecenin Ramazan ay ierisinde yer alan gecelerden biri olduunu da, biz, yine Kur’an’dan reniyoruz. u halde, Ramazan orucu, bir anlamda, Kur’an’n doumunun kutlanmasdr; Ramazan, bu yanyla “Kur’an ay”dr. Srf, Kur’an’n, hangi gece olduu belirtilmeyen doum gn/gecesi ierisinde yer ald iin, tamamn oru tutarak kutladmz Ramazan yine geldi; Peki, Ramazan’n sebeb-i hikmeti olan Kur’an da geldi mi? Ramazan’ idrak eden her m’min, bu soruyu kendisine sormal. Hayatnda Kur’an’n ne kadar yer aldna bakmal. Doum gnn l y v l ile kutlad nur topu ‘ocuun’, kendisine ne olduunu sormal. Kur’an’sz bir Ramazan Orucu tutmann; ocuu ldrp, doum gnn kutlamak gibi bir ey olduunu dnmeli…

  “Ey Ramazan!” demeli;Gelirken, akszlktan le dnm yreklerimize, Kur’an’n rahmet bulutlarn da getir ; ki, uyuyan idraklerimiz, Kur’an’n saaltc soluuyla uyansn.

  zlemeyen, szlamayan, inlemeyen, yanmayan yreciimiz; zlesin, szlasn, inlesin ve yansn; Ve insan, iine doru yapaca yolculukta, gnlnn eperlerine tutunarak, kapasitesinin snrlarna dayansn. Btn bunlarn gerekleebilmesi iin, Ramazan’n festivallemesinin ve “diyet ay”na dntrlmesinin nne gemek gerekir. Ramazan’ festivalletirenler, Ramazan Bayram’n da “eker bayram”na dntreceklerdir. Oysa ki Ramazan ,”bedence klp, ruhca byme”nin talim edildii bir zaman dilimidir. Ramazan, bir ruh beslenmesidir ki; Bu ayda , insann hayvan taraf; Ayartc zbenlii, i gdleri, ehveti, tutkusu ve dnyevileme hrs geriye ekilip; insan taraf ne geer. Ramazan, yllk ruh bakmdr. Oru, insanda, yree doru bir yolculuk gerekletirmenin aracdr. Yree, yani insann kendi zne… Eer, yolculuunu srdrmeyi gze alrsa, orada karlaaca, yine kendisi; En doal, en maskesiz, en yaln haliyle zbenlii olacaktr. nsan, bu yolculuun sonunda, kendisiyle buluacak, biliecek, tanacak ve baracaktr; Yani ‘silm’e (bara), teslimiyete ve selamete ulaacaktr. Kendisiyle bark olan, hi kukunuz olmasn, Hakikat’le bark olur. Kendisiyle kavgal olan ise, bata Allah olmak zere, hakikatle, doayla, insanlkla kavgal olur. inden getiimiz u netameli ve kaygan zaman diliminde hepimiz, sahte ve sentetik gndemlerin bombardman altnda kendimizi kaybediyoruz. te frsat ; Ramazan ! Sahici ve ilah gndem…

  Dorusunu sylerseniz; Orucu tutan biz deiliz; Asl, oru bizi tutuyor; Bizi ayakta ve diri, bamz da dik tutuyor. Orucun ban dik tutan ve ban orula dik tutanlarn Ramazan’larn tebrik ediyorum…Kur’an, aylardan bir Ramazan aynda inmeye baladn kendisi haber veriyor. Kutsal bir gece olan Kadir gecesinde indirildii de Kur’an’da vurgulanyor.Bunlar Kur’an’la sabit olan gerekler.lk vahiy geldiinde Allah Resul Hra’dayd. lk kelimesi “Oku” olan Alk suresinin ilk be ayeti burada indi. Bu ayetlerin tamam yle:“Oku yaratan Rabb’inin adyla. nsan alktan (aslp, tutulan embriyonik bir hcreden) yaratt. Oku, Rabb’n sonsuz ikram sahibidir. O ki kalemle yazmay retti.” Bu bilgiler tarihen sabit olan gerekler. Bu gerekler nda Allah Resul’nn Hra’daki ruh halini okumaya alrsak, onun dnsel gndemini, yaradln igal ettiini anlarz. Varlk ve varolu etrafnda gelien kim, neden, niin, nasl, neyle sorularnn cevaplarn merak eden Hz. Muhammed aleyhisselma Allah ilk inen ayetlerde anahtar olabilecek cevaplar veriyor ve varolua dair bilgilere ve hakikate hangi bilgi kaynandan ulaabileceini gsteriyordu. Hra neyi temsil eder ? Hra, mahremiyeti temsil eder. Modern insan varolu sancs ekip de olu srrna ermesin diye hanelerin mahremiyeti vatandatan kullar imal eden modern devlet ve modernite tarafndan tahrip edildi.Hanelerin harim-i ismetine kadar uzanan bir yn na-mahrem sadece hanelerin mahremiyetine tecavzle yetinmedi, meknn kalbi olan Hra’y igal ettii gibi, insann Hra’s olan akln ve kalbini de igal etti.

  nsanlar bir ‘ben idraki’ne kavuup “Nereden geliyorum? Ben kimim? Niin varm? Neden varm? Neyle varm? Nereye gideceim?” gibi varlk sorularn sormaya balarlarsa, ahsiyet sahibi olurlar. ahsiyet sahibi olanlarsa bireyselletirilemezler, yani srletirilemez, oban ve oban kpekleri tarafndan gdlemezler.Bu da ynlarn srletirilip dnyevi refah ve saadetini onlarn etleri, derisi ve st zerine kuran, obanlarn ve oban kpeklerinin iine gelmez.Kur’an, aylardan bir Ramazan aynda inmeye baladn kendisi haber veriyor. Kutsal bir gece olan Kadir gecesinde indirildii de Kur’an’da vurgulanyor. Bunlar Kur’an’la sabit olan gerekler.lk vahiy geldiinde Allah Resul Hra’dayd. lk kelimesi “Oku” olan Alk suresinin ilk be ayeti burada indi. Bu ayetlerin tamam yle:“Oku yaratan Rabb’inin adyla. nsan alktan (aslp, tutulan embriyonik bir hcreden) yaratt. Oku, Rabb’n sonsuz ikram sahibidir. O ki kalemle yazmay retti.” Bu bilgiler tarihen sabit olan gerekler. Bu gerekler nda Allah Resul’nn Hra’daki ruh halini okumaya alrsak, onun dnsel gndemini, yaradln igal ettiini anlarz. Varlk ve varolu etrafnda gelien kim, neden, niin, nasl, neyle sorularnn cevaplarn merak eden Hz. Muhammed aleyhisselma Allah ilk inen ayetlerde anahtar olabilecek cevaplar veriyor ve varolua dair bilgilere ve hakikate hangi bilgi kaynandan ulaabileceini gsteriyordu. Hra neyi temsil eder ? Hra, mahremiyeti temsil eder. Modern insan varolu sancs ekip de olu srrna ermesin diye hanelerin mahremiyeti vatandatan kullar imal eden modern devlet ve modernite tarafndan tahrip edildi.Hanelerin harim-i ismetine kadar uzanan bir yn na-mahrem sadece hanelerin mahremiyetine tecavzle yetinmedi, meknn kalbi olan Hra’y igal ettii gibi, insann Hra’s olan akln ve kalbini de igal etti.nsanlar bir ‘ben idraki’ne kavuup “Nereden geliyorum? Ben kimim? Niin varm? Neden varm? Neyle varm? Nereye gideceim?” gibi varlk sorularn sormaya balarlarsa, ahsiyet sahibi olurlar. ahsiyet sahibi olanlarsa bireyselletirilemezler, yani srletirilemez, oban ve oban kpekleri tarafndan gdlemezler. Bu da ynlarn srletirilip dnyevi refah ve saadetini onlarn etleri, derisi ve st zerine kuran, obanlarn ve oban kpeklerinin iine gelmez.Hra, derinlii temsil eder; insan derinlii, yani “derin insan”. Derin insanlarn olmad ya da yok denecek kadar az olduu yerlerde tabiat yasalar gerei boluk, derin devletler tarafndan doldurulur. Ve onlar da vicdanlar zerine ipotek koymaya, yrekler ve akllar igal edecek korkun yntemler gelitirmeye, menfaatlerini kutsal ve dokunulmaz klmak iin uyduruk tanrlar imal etmeye ynelirler. Allah sancnz kabul etsin Ramazanlar ite bunun iin ok anlaml ve ok nemlidir.Yreinin eperlerine tutunarak kendine doru trmanmak isteyenler iin bulunmaz bir frsattr.Hele umutlarn kular gibi g ettii,Gl yzl yarin gzel kokusuna bile kurunlar skld,Ak sal sevdalarn intihar eden yunuslar gibi kylara vurduu, hanet kasrgalarnn mamur yrekleri el Nino’dan beter kasp kavurduu, Gnee kar uluyanlarn kudurduka kudurduu ylesine zor ve dar bir zaman/meknda. Bizim, orucu, gerei gibi tuttuumuzdan, tutuyorsak bunun sonucunu devirip devirmediimizden emin deilim, ama emin olduum bir ey var ki, oru bizi tutuyor. Ayakta, dimdik ve ba dik tutuyor. Tutmuyorsa Ramazan’ festivale, orucu diyete, ibadeti dete dntrdk demektir. “Ramazan Bayram”yla “eker Bayram” arasndaki mcadeleyi kimin kazanaca biraz da orucun ban dik tutan ve ban orula dik tutan samimi, sancl m’minlere bal.

  Allah sancnz kabul etsin.


 2. #2
  Hisli Yrek yabangl - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  268
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  35 Konusuna 41 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  17

  Standart Cevap: Kuran nn doum gn

  Allah razi olsun ablacim

  “Dorusu biz Kur’an- Kadir Gecesinde indirmiizdir. Kadir Gecesinin ne olduunu sen bilir misin? Kadir Gecesi bin aydan hayrldr. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her trl i iin inerler. O gece, tanyerinin aarmasna kadar bir esenliktir.” [97:1][97:2][97:3][97:4][97:5]

  “Gerekten bu Kur'an en doru olan yola gtrr ve iyi iler yapan m'minler iin byk bir mkafat olduunu mjdeler” [17:9], “Biz Kur'an'dan, m'minler iin ifa ve rahmet olacak eyler indiriyoruz....” [17:82]

  sanci byk sanci ablacim Rabbim kabul etsin insallah
  iLIMLER EVVELI AHIRI O'NA GIDER
  O'nsuz btn bilgiler imdat der feryat eder
  RABBIM'in rizasini almadan yapilanlar
  Kurtarmaz imanini ilmiyle helak eder

Benzer Konular

 1. Kutlu Doum ve Mevlid Kandili
  By AskSairi in forum zel Gnler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14-04-13, 13:44
 2. Hikye - doum gn hediyesi
  By bulut_bey79 in forum Ibret Alemi/Kissalar hisse
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 01-10-12, 23:25
 3. Biare doum gn...
  By ancalimon in forum Duyuru ve Ilanlar
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 30-03-11, 09:27
 4. KURAN ANALZATR
  By FREE PALESTiNE in forum Dini programlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 21-11-09, 12:31
 5. KUTLU DOUM ve MEVLD KANDL
  By yamesin in forum zel Gnler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 30-03-07, 03:15

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •