Kur`an` Kitap Yk Gibi Tamayalm, Kalbimize Yerletirelim

Cep telefonunuza bir mesaj gelse. O an iiniz de olsa merak eder, mesaj okursunuz...

Gelen mesaj anlamadnz bir dilde ise?.. Bir ekilde kendi dilinize tercme eder, sonuta mutlaka okursunuz...

Mesaj, bir arkadanz, bir yaknnz ya da bir dostunuzdan geliyorsa, cevaplarsnz.

Allh , mesaj olan Kur`an`da, Kamer Suresi`nde ve dier Kur`an ayetlerinde defalarca, "t alp-dnen var m?" diye soruyor. Kukusuz siz de bu sorunun muhatabsnz...

"Allh `n benden ne istediini biliyorum zaten, okumama gerek yok" gibi bir bahaneyle Kur`an` okumaktan kananlara sormak gerekir. "Okumaya gerek yoksa, Allh neden 6000 den fazla ayet ieren bir kitap yollad kullar iin?? Peygamberimiz (sav), slam ve imann gerei olarak bilinen namaz, oru gibi belirli hkmleri kavmine iletirdi; Kur`an`a ise gerek kalmazd.

O halde belirli buyruklar farz kabul edip, Kur`an`n dier buyruklarn gz ard etmenin byk bir yanlg olduu ak. Kur?an`dan yararlanabilmek ve doru yolu bulabilmek iin, gerei gibi okunmas gerekir. ?Kendilerine verdiimiz Kitab gerei gibi okuyanlar, ite ona iman edenler bunlardr?? (Bakara Suresi, 121) buyurur Allh . Samimi inananlar, yaam rehberi olan mesaj ?gerei gibi- okur, ayetlerini iyiden iyiye dnr (Sad Suresi, 29) ve yaamlarn ona uygun olarak dzenlerler.

Kur`an olduka sade ve anlalr bir kitap. Allh birok ayetle onu aklanm olarak indirdiini haber verir. Kur`an`n bir ad da apak, anlalr anlamndaki Mbn. Allh Kur`an`n Mbn olduunu buyururken "Kur`an anlalamaz" diyen kimseler, Kur`an`n hayata sunduu gzelliklerden yoksun kalrlar. Bu durum, Kuran`da Peygamberimizin, "Rabbim gerekten benim kavmim, bu Kuran` terk edilmi (bir kitap) olarak brakt" (Furkan Suresi, 30) szleriyle ifade edilir.

Kur`an doruyu yanltan ayrmamz iin indirilmitir ve yaammza dair her konu onda vardr. Allh , "her rnekten eitli aklamalarda" (Kehf Suresi, 54) bulunduunu ve onda hibir eksik olmadn buyurur. Allh bizleri Kur?an`dan sorgulayacan, ondan sorumlu olduumuzu buyururken, gnderdii yaam rehberini, sorgulanacamz kitab anlalmas zor olarak gnderir mi?

Kur`an`da yaplan etkili, arpc, uur ac benzetme ve tasvirlerin tm, konuyu en anlalr ekilde rneklendirir. Bu zengin anlatm, insanlarn derin dnmesi, t almas iin.

Kur`an ayetlerinin ounluu muhkem; salam kesin ayetler. Kitabn `anas`, temeli olan sz konusu ayetler ak ve anlalr. Muhkem ayetler dndaki ayetler mteabih. Mteabih ayetler, eitli benzetmeli anlatmlar ierirler.

Kur`an`da, mteabih ayetlerin yorumunu ancak Allh `n bildii belirtilir; anlamlar Allh Katndadr. Ancak derin ilim ve iman sahipleri, ilmini kavrayamadklar mteabih ayetlerin tmne inanrlar. leri titreyerek Rabb`lerinden korkan insanlar, fitne karma amacndaki kiiler gibi ayetlere olmadk yorumlar getirmekten saknrlar. Ayrca Mslmanlar, ayetleri kendi kiisel dncelerine gre yorumlayarak Kur`an`dan hkm karmaktan iddetle kanrlar.

Yce Allh Kur`an hakknda, "Alemlerin Rabbinden bir indirilmedir. Eer o, Bize kar baz szleri uydurup-sylemi olsayd. Muhakkak onun sa-elini (btn g ve kudretini) ekip-alverirdik. Sonra onun can damarn elbette keserdik. " (Hakka Suresi, 43, 44, 45, 46) buyurur. Ve Resulullah(sav) araclyla bize iletilenlere ilave yaplamayacan haber vererek uyarr.

Kur`an btn insanlk iin bir ar ancak yalnzca samimiyetle okuyanlar onu anlayabilirler. Kur`an samimi, nyargsz ve vicdanl insanlar iin - slam`la henz tanmam bile olsa- srlarn aar ve yalnzca onlarn yaam rehberi olur.

Allh `tan mesaj, kesin kant olan ve hidayete ulatran Kur?an, insana nndeki iki yoldan hangisini seeceini iaret eder. O yolda, Allh `n dorularyla yaamak iin, Kur?an`n ndan yararlanr insan. iddetli k gzleri kr eder ancak Kur?an?n gl ilahi , gremeyen gzleri aar. Kalpler imanla, ruhlar Kur?an ahlakyla nurlanr?

Allh , mteabih (benzemeli), ikierli bir Kitap olarak szn en gzelini indirdi. Rablerine kar ileri titreyerek-korkanlarn O`ndan derileri rperir. Sonra onlarn derileri ve kalpleri Allh `n zikrine (kar) yumuar-yatr. te bu, Allh `n yol gstermesidir, onunla dilediini hidayete erdirir. Allh , kimi saptrrsa, artk onun iin de bir yol gsterici yoktur. (Zmer Suresi, 23) buyrulur Kur`an`da. O, szn en gzelidir ve inananlarn derilerini rpertir, kalplerini yattrr.

Allh ayrca, "M`minler ancak o kimselerdir ki, Allh anld zaman yrekleri rperir. O`nun ayetleri okunduunda imanlarn arttrr ve yalnzca Rablerine tevekkl ederler. (Enfal Suresi, 2) ayetiyle Kur`an`la imanlar artan mminleri tarif eder.

Bizim ayetlerimize, ancak kendilerine hatrlatld zaman, hemen secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile tesbih edenler ve byklk taslamayan (mstekbir olmayan)lar iman eder. (Secde Suresi, 15) ifadesiyle de ayetler hatrlatldnda iman sahiplerinin secdeye kapandklarndan sz eder.

O halde derilerinin rpermesi, kalplerinin Allh `n zikri ile yatmas, ayetler okunduunda imannn artmas ya da secdeye kapanmas iin, insann dinlediini anlamas gerekmez mi?

Kur?an, gzel bir sesten Arapa olarak dinlenildiinde insana haz verir. Ancak anlamn bilmeden yalnzca Arapas okunarak bir sevap kazanma arac olarak grlmemeli Kur`an. Acaba sevap, Kur?an` anlamadan okuyarak m alnr, yoksa okuduumuzu/anladmz yaammza geirip, Allh `n beendii ahlaka sahip olmaya alarak m?

Allh , ahirette Kur`an`dan sorgulanacamz haber verir. Kukusuz Arapasn nasl okuduumuzdan deil, Kur`an` O`nun istedii gibi okuyup okumadmz, ayetlerini dnp dnmediimiz ve dnya hayatnda Kur`an` ne kadar yaadmzla sorgulanacaz.

Tek doru Kur`an`dr. Bizleri Allh `n dosdoru yoluna yneltmek iin gnderilmitir. Okuyup anlamadka, dnp akletmedike ve uygulamadka srekli tali yollara sapar, asla o doru yolda yryemeyiz.


Yce Allh bir Kur`an ayetinde, Tevrat? srekli okuyup da iindeki derin anlamlar dnmeyenlerin dtkleri durumu yle rnek verir:

Kendilerine Tevrat ykletilip de sonra onu (iindeki derin anlamlar, hikmet ve hkmleriyle gerei gibi) yklenmemi olanlarn durumu, koskoca kitap yk tayan eein durumu gibidir. Allh ?n ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne ktdr. Allh , zalim bir kavmi hidayete erdirmez. (Cuma Suresi, 5)

Kur`an` zerimizde kitap yk olarak tamayalm. Samimiyetle okuyalm. Kuran, akl ve kalbi aar, ifadr; ierdii derin srlar kavramaya alalm. bn-i Arabi`nin deyimiyle anlaymzn her okumada yenilenmesi iin dua edelim. Allh szn en gzelini indirdiini bildirir. Szn en gzeli Allh `n kitabdr, o Allh `n yol gstermesidir.