Musafaha Nedir?Nasl Olmaldr?

Gerek erkek erkekle , gerekse kadn kadnnla , karlatklar zaman selmlamalar, hal-hatr sormalar, tokalamalar, kucaklamalar, birbirlerine gleryz gstermeleri Musafaha demektir ve bu slm kardeliin bir icabdr.

Bir hadiste Peygamberimiz musafahann faziletini yle anlatrlar:

ki Mslman karlap musafaha yaparlarsa, Cenb- Hak, onlar ayrlmadan her ikisinin de gnahn balar. (1)

Peygamberimizin bu hususta nasl hareket ettiini de Hazret-i Eb Zer ra;den reniyoruz. Mslmanlar kendisine sorarlar:

Resul-i Ekremle (a.s.m.) karlatmz vakit sizinle musafaha yapar myd?

Bu sual zerine Hz. Eb Zer (r.a.) kendi bandan geen nurlu bir hatray yle anlatr:

Resul-i Ekrem Efendimizle (a.s.m.) karlap da musafaha etmediimiz hi vaki deildir. Her karlamada musafaha ederdi. Beni bir gn evden artmt. O gn evde yoktum. Eve geldiimde haber verdiler. Hemen huzuruna vardm, divann zerinde oturuyorlard. Beni grnce ayaa kalkt ve kucaklad. Bu manzara benim iin ok, hem ok gzel bir eydi.” (2)

Karslanca musafaha yapmak, kucaklamak Peygamberimizin hem szl, hem de fiil bir snnetidir. Peygamberimizin snnet olan bu hareketini mutlaka erkekler tatbik edecek diye bir kaide yoktur. Bu snneti m;min erkekler yapabildikleri gibi, m;min kadnlar da yaparlar yalnz burada dikkat edilmesi gereken husus, kadnlarin kendilerine nikh debilecek erkeklerle musafaha yapmamalardr, bu caiz deildir.haramdr.

Karlanca Peygamber Efendimizin zerine salavat- erife getirme meselesine gelince; bu mevzuda da yine bir hadis-i erifin mealini okuyalm:

Birbirlerinii seven iki kul karlatklar zaman Resulullaha (a.s.m.) salavat getirirse, ayrlmadan nce Allah c.c ;nn affna ermi olurlar.” (3)

Meallerini verdiimiz bu hadisi eriflerden, bizim de tabi olarak tatbik ettiimiz u sralama kyor. ki Mslman karlatklar zaman nce “Esselm Aleykm” “Ve aleykmsselam” diyerek selmlarlar, musafaha yaparlar ve “Allahmme salli l seyyidin Muhammed” diyerek Peygamberimizin zerine salavat getirirler. Bunlann hepsi de snnettir. Hibir zaman bidat ve uydurma olamaz. Gerek erkekler, gerekse kadnlar kendi aralarnda bu snneti yaamaya, yaatmaya gayret ederler.

Yalnz, kadnlar musafaha ve kucaklama snnetini cadde ve sokak gibi yabanc erkeklerin grebilecei bir yerde yapmamaya dikkat ederlerse daha isabetli olur. Zaten takvaya riayet eden mmin kadnlar her vakit slm edep ve erkna riayet ederler.

Erkeklerin karlatklarnda birbirlerinin yzn pmesi mam- Azam ve mam- Muhammed rahmehllahe gre mekruh ise de, mam- Ebu Yusufa gre mekruh deildir.bu hususta imam azam ve imam muhammedin fetvas muteberdir.

Baz alimler bu hususta yle derler: Eer yzn pt bir kimse bir din alimi ve takva sahibi bir kimse ise, bunda bir mahzur yoktur. nk, bunda dinin erefini korumak vardr.

Kadnlarn ise karlatklar zaman ve ayrlacaklar zaman birbirlerinin yanaklarn pmeleri mekruhtur. (4)


Dipnotlar:
1- Ebu Davud, Edeb: 143
2- Msned, 5:168.
3- el-Ezkar Trc. s.480
4- el- Fetava’l- Hindiye, 5:369