2 sonutan 1 ile 2 aras

Konu: Vahi (r.a) Nasl Mslman Oldu?Efendi Hazretleri

 1. #1
  Forum Grevlisi Nihade - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  Ankara
  Mesajlar
  1.883
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  508
  203 Konusuna 247 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  35

  Standart Vahi (r.a) Nasl Mslman Oldu?Efendi Hazretleri

  Vahi (r.a) Nasl Mslman Oldu? Mslmanlar duymadk demeyiniz, dersimizin ayet-i celilesinde, Mevla Teala zalimler topluluuna hidayet etmeyeceini buyuruyor. Yine deavm ile yle buyurmakta:
  (Ders ayeti)
  "te onlar (dinden kanlar varya), onlarn cezas: Allah'n, meleklerin, ve btn insanlarn laneti, muhakkak onlarn zerinedir. Onlar bunun (bu lanetin ve cehennemin) iinde ebedi kalcdrlar. Onlardan azap (lar) hafifletilmeyecek ve kendilerine (yzlerine) baklmayacaktr."

  Kafirlerin lanet ierisinde ebedi kalmalarnn iki manas vardr:

  1-Kyamet gnnde melekler, mminler ve cehennemde kendileriyle beraber olanlar, onlara devaml lanet edeceklerdir ki, onlar hi bir zaman lanetten kurtulamayacaklardr.

  2-Lanetin ebedilii, onun eseri olan azabn ebedilii demektir.

  Bu kadar byk tehditlerden sonra Mevla Teala yle buyuryor:

  (Ders ayeti)
  "Ancak bundan sonra, tvbe edip (nefislerini) slah edenler mstesna, nk phesiz Allah(-u Teala) Gafur (kusurlar son derece rten), Rahim (ok esirgeyen) dir."

  Tvbe:Kulun hatasndan , masyetinden vazgeip, Allah-u Teala'ya ynelmesidir.

  Kulun masyet ilediinde, o haliyle sanki Mevla Teala'ya sanki arkasn dnd gidiyor, gnahna kar nedamet, pimanlk duyduunda da Mevla Teala'ya ynelmi oluyor.

  ki imek, zina yapmak, yalan sylemek, gybet etmek gibi her bir gnahtan tvbe etmek bu ayet-i kerimeye dahil deildir. Gnahlar irtikap edenler, gnahlarndan nedamet duyup tvbe ettiklerinde Mevla Teala onlarn tvbelerini kabul buyurur.

  Mevla Teala Hazretleri, iman edip, o Resuln hak olduuna kesinlikle ahitlik ettikten sonra, kafir olanlar, o kadar kt iler yapmalarndan sonra, tvbe ettikleri takdirde, yine de affedeceini buyuruyor, ne dersiniz? Ne diyebilirsiniz ki?

  eytan ademolunu mitsizlie srklemek ister. Gnahkarlara: "Sen bu kadar fenal iledikten sonra, affolmazsn" vesvesesini verir. eytann vesveselerine bakmamak lazm.

  Hazreti Vahi (radyallahu anh)n piman olup tvbe ediini ve tvbesinin nasl kabul edildiini hatrlayalm. Vahi(radyallahu anh) Uhud muharebesinde peygamberimizn sevgili amcas Hazreti Hamza(radyallahu anh) ehit etmiti.

  Mekke-i Mkerreme'nin fethedildii gn ldrlmesi emredilen on iki kiiden birisi o idi. Mekke-i Mkerreme'den arkadalaryla beraber uzaklat ve Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) e mektup gnderdi.

  Mektubunda Mekke-i Mkerremede iken:

  "Ve onlar ki, Allah ile beraber baka bir ilaha ibadet etmezler ve Allah'n haram kld nefsi haksz yere ldrmezler ve zina da yapmazlar. Her kim bunlar yaparsa gnahlarnn cezasna kavuur." (Furkan suresi:68) mealindeki ayet-i kerimeyi duyduklarn fakat, kendilerinin Allah ile beraber baka ilahlara taptklarn, Allah'n haram kld nefsi ldrdklerini ,zina yaptklarn yazd.

  Bunun zerine Sure-i Furkann 70. ayet-i kerimesi nazil oldu yle ki:

  "Ancak tvbe eden ve iman eden ve salih amel ile amelde bulunan mstesna, Allah onlarn gnahlarn sevaplara tebdil eder ve Allah ok balayc, esirgeyici bulunmaktadr."

  Peygamber Efendimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) bu ayet-i kerimeyi yazdrp Vahi(radyallahu anh) a gnderdi. Onlar yazlan mektubu okudular, ayte-i kerimenin anlamn iddetli buldular, Hazreti Vahi (radyallahu anh) "Ayet-i kerimedeki, Amel-i salihi ileme art ar, biz salih amel ilemeden belki de lrz" diyerek tekrar mektup yazd.

  Bunun zerine Sure-i Nisa'nn 116. ayet-i celilesi nazil oldu. yle ki:
  "Muhakkak ki Allah, kendine ortak koanlarbalamaz, bu gnahtan bakasn diledii kimseden mafiret buyurur. Kim Allah'a e (ortak) koarsa, dorusu ok uzak bir sapkla sapmtr."

  Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bu ayet-i celielyi yazdrp onlara gnderdi, Onlar da tekrar bir mektup yazdlar ve "Biz Allah-u Teala'nn affetmeyi diledii kimselerden olmamaktan korkarz" dediler.

  Bunun zerine Sure-i Zmer'in 53. ayeti kerimesi nazil oldu. yle ki:
  "De ki: Ey nefisleri zerine israfta bulunmu olan kullarm! Allah'n rahmetinden yes'e dmeyiniz. phe yok ki Allah, gnahlar cmleten yarllar. Muhakkak ki O, evet O, ok yarglaycdr, ok esirgeyicidir."

  Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) derhal bu ayet-i celileyi yazdrd ve onlara gnderdi. Hepsi islam kabul gayesiyle, Resulullah (Sallallah Aleyhi ve Sellem)inhuzuruna geldiler ve ehadet gertirerek islam dinine girdiler.

  Resulullah (Sallallah Aleyhi ve Sellem),Hazreti Vahi'ye, Hamza (Radyallahuanh) nasl ldrdn sordu. Hazreti Vahi'de Cenab- Resule vakay olduu gibi anlatt. Bunun zerine Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem) Hazreti Vahi'ye: "Eer yapabiliyorsan bana grnme, arka saflarda otur." buyurdu. Vahi(radoyallahu anh), yle derdi: "O'nu nerede grdysem beni grmesin diye kendimi saklardm."

  Vahi (radyallahuanh), Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) i grmekle Veysel Karani(radyallahu anh) den stn olmutur. nsanlarla, mitlerini kesmeyecek tarzda konumaldr. Lakin taviz vericide olmamaldr. Tvbeyi sonraya brakmamalarn sylemeli, tvbe eden lnrse, byk azaplara dar kalnaca onlara anlatlmaldr.

  nsanlar snfa ayrabiliriz:

  1- man edip amli salih ileyenlerdir. Bu snf dersimizin ayet-i celilesinin muhataplardr.
  2-Sel giib gnahlar iinde akp giderken, duraklayan fakat henz tvbe edip, kendilerini dzeltmeyenlerdir. Bu snf bu ayet-i celilenin ihata ettii manalar iine girer.
  3-Sel gibi gnahlar ierisinde akp giderken hi duraklamayan, pimanlk duymayanlardr ki, onalr bu ayet-i celileden istifa edici deillerdir.

  Dersimizin ayet-i celilesine devam edelim:

  "phesiz imanlarndan sonra, inkar edip sonra da kfr ve (inkarclar) da ziyade olanlarn (gn be gn ilerleyenlerin) tvbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve ite onlar sapklarn ta kendisidirler."

  Avamil'de yle bir ibare vardr:
  "Ruh bedende bulunduu mddete, tvbe kabul edilir."

  Ahiret aleminden pencere alncaya, can boaza gelinceye kadar tvbeler kabul olunur. Can boaza geldikten sonra, ilenilen gnahlardan nedamet duymann, amel etmek iin dnya hayatna geri dbmek istemenin hi bir faydas olmayacaktr. Bu hususta Mevla Teala brahim suresinin 44. ayeti kerimesinde yle buyurmaktadr:
  "nsanlara azabn kendilerine gelcei gn haber verip onlar korkut ki, o gn zulmedenler yle diyecekler: "Ey Rabbimiz! Bize yakn bir zamana kadar izin ver, senin arna uyalm, peygamberlerin izinden gidelim.'' Hani ya, bundan nce: 'Bize hi bir zeval yoktur' diyeyamin etmemi miydiniz?"

  Hocalar vaaz ettiinde onlara: "imize karmayn" dememimiydiniz? Derdiniz, imdi ise dnya alemine dnmek istiyorsunuz, Bu mmkn deildir.

  Dersimizin ayetlerine devam edelim:
  "phesiz inkar edip, kafir olarak lenler (var ya), onlarn hi birinden yer (dnya) dolusu altn fidye olarak verecek olsa da, kabul edilmeyecektir. te bunlarn hakk ackl bir azaptr ve kendileri iin yardmclardan (bir fert) de yoktur."

  Elem verici azaba dar olan kafirler o azaptan kurtulmak iin dnyalar dolusu altn verseler, yine de bu, kendilerinden kabul edilmeyecek, ahirette ahirette azaptan kurtulamayacaklar, inenin tepesi kadar iman sahibi olamayacaklardr. imdi ise ne bolluk var, istediimiz kadar (La ilahe illallah) diye biliyoruz.

  "Sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) vermedike, birr'e (en byk iyilie Allah-u Teala'nn sevabna ve cennetine) asla eriemezsiniz. Ve her ne eyi verirseniz, phe yok ki, Allah(-u Teala) onu hakkyla bilicidir"

  Ebu Talha (radyallahu anh) Medine-i Mnevvere'de hurmalk ve mal cihetiyle ensarn en zengini idi. Mallarndan en sevdii Beyruha (denilen bostan) idi. Beyruha mescidin karsnda idi, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Beyruha girer ve onun iindeki gzel sudan ierdi.

  Dersimizin bu ayet-i celilesi nazil olduktan sonra, Ebu Talha (radyallahu anh) Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) e "Ya Resulullah! phesiz Mevla Teala "Siz sevdiiniz eylerden (Allah yolunda) harcayncaya kadar asla iyilie ermi olamazsnz" buyuruyor.

  Bana malmn en sevgilisi olan ise Beyruha'dr. Beyruha Allah iin sadakadr. Bu sadakann hayrn ve onun Allah katnda ahiret az olmasn mit ediyorum. Ya Resulullah! Bu bostanm Allah'n sana gnderdii yere koyunuz (mnasip yerde kullannz) dedi.

  Bu sz zerine Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem): "Ne ho! Bu Beyruha kazanl bir maldr. Ben bu bostan yaknlarna tahsis etmeni uygun grrm" buyurdu.

  Ebu Talha (radyallahu anh) da: "Ya Resulullah! Bende senin arzun gibi yaparm" dedi ve ve Beyruha'y yaknlar ve amcaoullar arsnda taksim etti.

  Rivayet edildiine gre, Zeyd Bin Harise ( radyallahu anh) sevdii bir at getirerek: "Ya Resulullah! Bu Alllah yolunda sadakadr" dedi. Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) de, Zeyd (radyallahu anh) n kendi olu same (radyallahu anh) o ata bindirdi.

  Resulullah(sallallahu aleyhi ve sellem), Zeyd (radyallahu anh) n sadakann kendi oluna verilmesinden sanki mteessir olduunu hissedince: "Bil ki, phesiz Allah(-u Teala) o at (sadaka olarak) kabul etti." buyurdu.

  www.ismailaga.info'dan alnmtr.
  Gerek yok her sz, laf ile beyana.. Bir bak bin sz eder, baktan anlayana...

  Hz. Mevlana  Zikrullah, yle bir kaledirki hem zahir dmandan,hemde batn dmandan korur.
  Mahmud Ustaosmanolu (k.s)
  Ey insan Kerim olan Rabbi'ne kar seni ne aldatt? (nfitar-6)

 2. #2
  Hi erfehsend - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  May 2009
  Mesajlar
  1.564
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  7
  183 Konusuna 205 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  29

  Standart Cevap: Vahi (r.a) Nasl Mslman Oldu?Efendi Hazretleri

  cagr filminde o rol oynatyan amerikal mslman znci filmden sonraaki hayatnn yokluk ve sefalet ierisinde gectigini filmin ynetmeni rahmetli mustafa akada sylemi...
  GAFLET EYLE HEBAA

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 19-12-10, 13:59
 2. Mslman'n Mslman zerinde be hakk vardr
  By AskSairi in forum Hadisi Serifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28-08-10, 01:12
 3. Efendi Hazretleri:" Benim iim bu"
  By Nihade in forum Alimler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-06-10, 20:56
 4. Hristiyan bir vaizken nasl Mslman oldu? - Video
  By Ebrr in forum Video \ Klip \ Mp3
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-11-09, 15:10
 5. Mahmud Efendi
  By GlYzl in forum GlYzl
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 06-11-06, 22:47

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •