Gano Excel Krmz Reishi mantar Red reishi ,Orta Asyada yetien bir mantar trdr.
Vcudumuza ok faydalar olan bu bitki ,yetitii orafya ve yetitirme koullar zor olduundan ok deerlidir.
Japonya Salk Bakanl tarafndan Kansere kar iyi geldii kabul grm tek bitkisel ilatr. inli'lerin ve Japon'larn uzun mrl olmalarnn en nemli nedenlerinden biride budur.
Reishi Japoncada lmszlk anlamna gelir.
Bu mantarn hcreleri yeniledii, baklk sistemini glendirdii,kan dolamn harekete geirdii, uykusuzluk, tansiyon, eker ve daha birok hastala iyi geldii klinik almalarla kantlanm bir gerektir.
Yzyllar nce Japonya'da sadece hanedanlar ve ocuklar bu mantar kullanrlarm.
Halktan birisi doada bulduunda bile saraya gtrp teslim etmesi art olan bu mantar doada ender olarak bulunabildiinden, halkn bu mantar bulup saklamas yasakm. Mantarn grld blgeye yakn evler aranm.
Srf bu mantar yznden o zamanlar yzlerce insan hayatn kaybetmitir.
Bu mantarn nn duyan Avrupallar, gereini hibir zaman gremedikleri iin
'Fantom Mushroom' adn vermiler.
Yani bir:
Fantom Mushroom ( UZAK DOU HAYALET )
Japoncada Reishi,
incede Ling Zhi,
Latincede Ganoderma Lucidium,
ABD'de de Mushroom of Immortality

adyla anlan mantar artk Malezya’daki retim tesislerinde gayet doal ortamlar hazrlanarak retilmektedir. Bu mantar, d ortamla insan vcudunu kontrol altnda tuttuundan,vcudu hibir hastala izin vermez konuma getirmektedir.

Hatta Japon Salk Bakanl tarafndan resmen :
"Kanser tedavisinde kullanlmaldr" diye de bir belgeye sahiptir