Haris el-Muhasibi (rahmetullahi aleyh) , tasavvuf ehli, byk bir zattr. Bir gn onun hakknda Ahmed bin Hanbel (rahmetullahi aleyh) ’e yle dediler:


— Haris el-Muhasibi tasavvuf ile alakal mevzulardan bahsediyor.


Bunlara ayet-i kerime ve hadis-i eriflerden delil getiriyor.


Onu dinlemek istemez misin?


Ahmed bin Hanbel:


— Evet, dinlemek isterim, dedi. Nihayet bir gece yanna gitti. Gece sabaha kadar sohbetini dinledi. Haris el-Muhasibi ve yannda bulunanlarda, dinen mnasip olmayan bir eye rastlamad.


Ahmed bin Hanbel, burada grdklerini yle anlatmtr:


“Akam ezan okununca ne geip namaz kldrd. Namaz klndktan sonra yemek yedi. Yemee oturdular. Haris el-Muhasibi hem konuuyor hem yemek yiyordu.


Zaten yemek yerken gzel eylerden bahsetmek, snnete de uygundur. Yemek yedikten sonra ellerini ykadlar. Sonra, beraberce oturdular.


Herkes yerini alnca: ‘Bir suli olan var m?’ diye sordu. Riya, ihls ve muhtelif hususlarda, sualler sordular. Suallere cevap verdi. Ayrca delillerini de syledi. Bu srada gece bir hayli ilerlemiti. Birisine Kur’an- Kerim okumasn syledi.


Kur’an- Kerim okunduka alyor, inliyor ve gzyalar dkyorlard. Kur’an- Kerim okumas bitince, Haris el-Muhasibi hafife dua yapt, sonra namaza kalkt.” Sabah olunca, Ahmed bin Hanbel, Haris el-Muhasibi’nin faziletli bir zat olduunu syledi ve: “Hakikatin ba onlarn yanndadr.” buyurdu. Oluna da yle nasihat etti: “Olum bu insanlardan ayrlma, onlarla beraber ol; btn emirlerin ba (Allahu Zlcelal’in tannmas, zhd, vera ve gzel ahlak) bunlardadr.”


Ahmed bin Hanbel (rahmetullahi aleyh) bir mezhep kurucusu byk bir lim olduu halde, tasavvuf ehline kar byle gzel bir itikad vard.


Siz, bizim zamanmzdaki baz insanlarn ve bizden nceki insanlarn tasavvuf hakknda ileri geri sapka konumalarna bakmayn. Mezhep kurucusu olan Ahmed bin Hanbel gibi zatlar, yats namaznn abdesti ile sabah namazn klyorlard.


Gecelerini devaml ibadetle geiriyorlard.
Kalpleri ve beyinleri mnevverdi, nurluydu. Bu zamandaki tasavvuf kart insanlarn kalbi de beyni de pasldr. Kalbi ve beyni pasl olan bu insanlar, ilimden ve Kur’an’dan ne anlyorlar ki tasavvuf ehli hakknda hkm vermeye alyorlar?


Hlbuki kalbi ve beyni mnevver olanlar, tasavvuf ehli hakknda hep gzel szler sylemilerdir.


Bizlere, Sdt Kiram’n himmeti altnda, onlarla beraber yaamay nasip ettii iin Allahu Zlcelal’e yz bin defa hamd- senalar olsun.nk onlar, bize k ve rehber olmulardr.


Allahu Zlcelal’in dostlar avc gibidirler.


Avc, ava gittii zaman, nasl bir ey avlyorsa; Evliyalar da eytann penesinde olan Allah’n kullarn, Allahu Zlcelal’in yanna getirirler. Bir insan, mr boyunca sadece bir kiinin hidayetine vesile olsa, onu eytann azndan kurtarp alsa, o kimsenin hayr bitmez.Resulullah’a yakn olan kimseler


Seyyid Abdullah Hasan (rahmetullahi aleyh) yle anlatmtr:
“Bir gn ceddim, Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ’i ryamda grdm:


— Ya Resulellah! Kyamet gnnde sana en yakn olan kimdir? diye sordum.


Buyurdu ki:


— Dnyay arkasna atan, ahireti daima iki gznn nnde tutan ve gnahlarndan tertemiz olarak huzura gelendir.


Ahiret daima gzmzn nnde olursa srekli hayrl ameller yaparz. Kendimizi gnahlardan muhafaza ederiz.


nk kyamet gnnde:


“Btn ahireti ve dnyann hepsini sana verelim, buna karlk bir gnah ile!” deseler yine de gnah ilemeyiz.


nk orada hakikati greceiz. “Gnahlardan tertemiz olmu bir halde huzura gelme”nin manas tvbedir.
Cennet ve cehennemin olduunu daima duyuyoruz. Ama duymakla grmek ayn ey deildir. Tabii olarak grmek daha farkldr.


Mansur bin Ammar yle demitir: “Ben, hem duydum hem de kitaplarda grdm ki, Malik cehennemin bekisidir.


Allahu Zlcell cehennemi onun emrine vermitir.


Yine Allahu Zlcell Malik’e, cehenneme girecek olan insanlarn says kadar da el vermitir. Her insan bir eliyle zincirler, ayaa kaldrr, oturtur.Malik cehenneme baknca, onun heybetinden cehennem atei birbirini yer.


Hlbuki cehennem, simsiyah ve insann bakamayaca kadar dehetli ve heybetlidir.” te, Allahu Zlcelal’in azab byle iddetlidir. Biz daima cehennem, ate, azap diyoruz ama oradaki ate, bize sanki dnyadaki ate gibi geliyor.Tabi grmekle, duymann tesiri bir deildir. Onun iddeti ancak, grld zaman anlalr. Allahu Zlcell, kendi fazl ve keremi ile bizlere muamele etsin ve hepimize, raz olaca ekilde salih amel nasip etsin... (min)ALINTI: LM MECLSNDEN SOHBETLER