Seeceiniz e, hogrl ve affedici olursa

02 Austos 2009 Pazar Saat 19:48

“Allah’a kr, bu gk grltsnden sonra, byle bir sanak da lzmd…”


Kadn dakikalarca beyine sylenmi durmu. Kimi zaman fkesinin derecesini, kimi zaman ses tonunu… Adam gayet sabr ve hogryle yaklam. Bir trl teskin olmayan kadn, sonunda bir kova suyu beyinin bana boca etmi. Adam yine hogryle karlam:

“Allah’a kr, bu gk grltsnden sonra, byle bir sanak da lzmd…”

eitli skntlar insan bunaltr. Bu ona hatalar iletir. Zaten insan hatadan beri deil. Aile hayat bir kararda devam etmez. Problemler sk sk tartmalara sebep olur. Bu da hatalara…

Affederseniz, affedilirsiniz. Affetmek, hogrmek, insan rahatlatr.

Hatalar affedip hogrmezseniz, aile hayatn srdrmekte zorlanrsnz. Affedici ve hogr sahibi eler; hayat daha ekilir ve anlaml klmaz m? Allah’n sevgisini kazanmanz da buna bal. lh ferman ile mjdeye kulak verelim:

“O takv sahipleri, bollukta ve darlkta, fkelerini yutanlar ve insanlarn kusurlarn affedenlerdir. Allah da iyilik yapanlar sever.” 1

Msamaha, hogrl; toleransl davranmaktr. nsan, bu duyguyla yorulduktan sonra, bakalarna kar gyet nzik davranr.

Yalnz “af” meselesi yanl anlalmamal, yanl uygulanmamal. Affn snrlar iyi tayin edilmezse, hakszla ve zulme dme tehlikesi vardr. “nsan yalnz kendine kar ilenen cinyeti affedebilir. Kendi hakkndan vazgese hakk var; yoksa, bakalarnn hukukunu ineyen cnilere afvkrne bakmaya hakk yoktur; zalemeye erk olur [zalimlere ortak olur].” 2

*Adalet sahibi birisi ile evlenin: Adalet, her eyi yerli yerine koymaktr. Yni, denge, l ve hakperestliktir. Adalet, yalnzca mahkemelerde tecell etmez. Hayatn btn safhalarnda geerli olan ve olmas gereken bir sfattr. Hangi ahs ve hangi mesele olursa olsun, karar verirken dil olmal. Bu Mslmann temel vasf.

yle ise, aile efradna ve btn insanlara kar dil ve dengeli olmak mecburiyeti var. Bu, slmn ykledii bir mkellefiyet.

Adaleti yerine getirmek, ibadettir. Allah, emirlerini yerine getiren fert ve aileleri mesut ve bahtiyar eder.

Eer hakperest bir e semezseniz, e olarak vazifelerini yerine getirmedii gibi; direkt hakszla ve zulme de ynelebilir. Bu da fert, aile ve toplum hayatn fel eder.

Dipnotlar: 1- Kur’n, Al-i mrn, 134.; 2- Kastamonu Lhikas, s. 118.