[img width=431 height=600]http://img9.imageshack.us/img9/9986/tevbestifarnc2.jpg[/img]

Tevbe, istifar dularnn manas, yaptmz btn gnahlara pimanlk duyduumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatmzda bir daha byle gnah ve kusurlar ilemeyeceimize Rabbimize sz vermemizdir. Gnah ve kusurlarna pimanlk duyup, znt ve elem hisseden m'min, nce u istifar dusn hu ve hud ile okur:

"Estafirullah. Estafirullah. Estafirullahe'l-azm el-kerm, ellez l ilhe ill hve'l-hayy'l-kayym ve etb ileyhi, tevbete abdin zlimin li-nefsih, l yemlik li-nefsih mevten vel hayten vel nr. Ve es-elh't-tevbete ve'l-mafirete ve'l-hidyete len, inneh, hve't-tevvb'r-rahm."

"Y Settere'l uyb, Y gaffare'z-znb! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gzmden, kulamdan, ayamdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen btn gnah ve hatalarma tevbe ettim, piman oldum. Kfr, irk, isyan, gnah ve kusur her ne trl hl vaki oldu ise, cmlesine nadim oldum, pimanlk duydum. Bir daha yapmamaya azm cezm kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, eytana tabi olup da ayn gnah ve kusurlar bir daha tekrar etmeme imkan verme, y Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli dem Aleyhisselm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselm, bu ikisi arasnda saylarn bilemeyeceim kadar ok Peygamber gelmi, lhi kitaplar tebli etmilerdir. Bunlarn cmlesine inandm, iman ettim, hepsi de haktr ve gerektir. Btn peygamberlere, onlara gnderilmi olan lhi kitaplara ve iindeki emirlere eksiz ve phesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'n- Azimn ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselm'dr."

"Ament billhi ve meliketih ve ktbih ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-hiri ve bi'l-kaderi, hayrih ve errih minellhi tel ve'l-bs bade'l-mevt. Hakkun, ehed en l ilhe illllah ve ehed enne Muhammeden abdh ve Reslh."