[img width=600 height=433]http://www.hudabi.com/wp-content/uploads/Allah_is_Everywhere.jpg[/img]

Lgatte halife:
1. ncekinin yerine geen.
2. Fk: lh, yni er’ hkmlerin tatbik ve icras iin Peygamber’e (A.S.M.) vekil olan zt. mam. mamet-i kbra. (Namazda imama uyan cemaat gibi, halifeye de er’ emirlerde ylece itaat edilir. Halifede aranan drt art: lim, adalet, kifayet, a’z ve havsta selmet.)Yeryzn de Allah’n halifesi olmak demek, yeryznde Allah’n temsilcisi olmak demektir. Temsilcilik nasl olur, bir topluluk arasnda o Toplumu temsil etmesi iin seilen kimseye temsilci denir. O halde Allah insan yeryznde kendisi temsil etmesi iin semitir diyebiliriz.

nsan bedenen ve ruhen en mkemmel zelliklere sahiptir. “Ahsen-i takvim” yaratlmlarn en gzeli, en gzel rnek olmakla. “esfese safilin” aalarn aas olmak arasnda gelip gidebilen bir varlktr. Ama bu insann gayesiz yaratld, dnyaya ba bo brakl verildii anlamna gelmez asla. Aksine bu Harikulade yaratlan varln mutlaka bir yaratl sebebi olmaldr. Bir bitkinin, bir tan bile yaratl sebebi var ise insann yaratl sebebi yoktur diyemeyiz. Nitekim Kur’an kerimde bu yaratl srrna “kulluk” denmektedir. nsan yaratanna kul olmak iin yaratlmtr. “kulluk” yapmas iin yaratlan insanda “kulluk” duygusu vardr. Yani bir eylere kul olma, bir eyin, bir kimsenin himayesi altna girme igds vardr. nsann kul olarak yaratldnn delili ise u ayeti kerimedir.
Ben insanlar ve cinleri baka bir gaye ile deil, ancak bana kulluk etsinler diye yarattm.”[1]

Kulluk” etmesi iin yaratlan insan, Yeryznde Allah’n halifesidir. Ve bu yzden ona dier varlklardan ayr stn meziyetler yklenmitir. Akl ve cz’i irade gibi. Ayrca insanda Allah Tela’dan bir ruh-nefes vardr ki bu onu en kymetli klan eydir.

Allah Teala insan dnyaya kendisine kulluk etmesi iin gnderdii gibi imtihanlara da mptela klmtr. Nitekim sadece ibadet ve kulluktan baka bir grevi olmayan meleklerden bir fark olmazd. nsan kullua formatl yaratlm ve nefsine, dnyaya ve kula kul olmaya da meyilli, seebilme zeliinde zgr braklmtr ki imtihandan geebilsin. Bu imtihanlar sebebiylede meleklerde daha stn olabilme ya da hayvanlardan daha aa bir varlk olabilme zelliine de sahip olmu ve bunun sonunda yaratl sebebini yerine getirme hususunda sergilemi olduu tavra mukabil cenneti veya cehennemi kazanmtr.

nsan tek bana yaamas iin yaratlm bir varlkta deildir. Halk iinde Hakka kulluk etmekle grevlendirilmitir. Hem halka makbul hem de Allah’n halifesi, temsilcisi olmak O’na hakkyla kul olmak iin neler yapmalyz.

Bir sahabe Peygamber efendimiz (aleyhisselat vesselama) gelerek;

“Bana yle bir amel gsterir misin ki ben onu ilediim zaman hem Allah tarafndan sevileyim, hem de insanlar tarafndan sevileyim?” demitir.
Rasulullah efendimizde;
“-Dnyaya kar zhid davranrsan Allah tarafndan sevilirsin. nsanlarn elindekine gz dikip onlardan bir ey ummazsan onlar tarafndan sevilirsin.”
[2]

Dnyaya kar zahid davranmak demek. Dnyaya kalbinde yer vermemek, Dnyay sevmemek demektir. nk Allahu Teala dnyay insanlar iin bir imtihan mekan olarak yaratmtr ve gznde hibir deeri yoktur. Ama insan ise imtihan sebebiyle dnyaya meyillidir. mtihan da burada balar, meyilli olduu bir eyden Allah’n rzasn kazanmak O’na hakkyla kul olabilmek iin vazgemektir. Eer insan bunu yerine getirebilirse dnyaya kalbinde hibir deer vermez Hakka vuslatna bir durak yeri olarak grrse Allah tarafnda sevilen bir kimse “kul” olur.

Rasulullah efendimiz bir baka hadisi erifinde ise: “kahrolas dnr ve dirhem kullar”[3] paray kendisine ilah edinenleri, paraya kul olan, mala mlke meyil edenleri knamakta lanetlemektedir.!

Kur’an kerimde Allah’u Teala insanlarn heva ve heveslerine aldanarak azacana dikkat ekmi ve “Hev duygularn tanr edineni grdn m?” [4] buyurmulardr.

Kullua formatl yaratlan, igdsel olarak kulluk duygusu tayan insan, yaratl sebebini ve mayasnda ki bu zelliini yanl yerlerde kullanmakta kula kul olarak kendini kleletirmektedir. Ve insan kula kulluuna son vermedike de hrriyetine kavuamayacaktr. Yani vatanda olmakla kul olmay birbirine kartrmaktadr. Yanlgda burada balamaktadr.

Gerek zgrlk Allaha kullukla balar, kula kul olmaktan kanlmaldr. Gnmzde ise insanlar kula kul olmaktan kurtulalm derken Allah’a kulluktan kamakta. Ve fark etmeden aslnda eytana, eytanlam insanlara kulluk etmektedir.

nsann erefi ve stnl Allaha gstermi olduu kulluu ve ibadetleri iledir. Yoksa insanlar bana toplayp onlara byklk taslamak deildir. Bunu hz. Mevlana ok gzel ifade etmitir:

Dnya padiahlar; yksek mevkilerde bulunanlar, bulunduklar makamn hrs ile benlie kapldklar iin kulluk arabnn kokusunu duyamamlardr.
Eer duysalard, Allah’a kul olmann padiahlktan stn olduunu anlarlar da, brahim Edhem gibi akn halde hemen tac, taht, pdiahl brakp giderlerdi.
Fakat Cenb- Hakk bu dnya nizam devam etsin diye, dnyay idare edenlerin gzlerini, azlarn mhrlemi, onlara makamlarn sevdirmitir.
[5]

Bu dnyada asl maksad, cihan mlkne sultan olmak deil, can mlkne sultan olmaktr. Can mlkne sultan olmak iin kendi cann ve gnln sultanlar sultanna amak gerektir. nk gnln sultanlar sultanna tahsis eden gnllere sultan olur.

Peki insanolu Hak nezdinde iyi bir kul olup olmadn nasl anlar?

Kalbine bakarak. Eer kalbinde Allah sevgisi, ak, Allahn rzasn umarak yaplan iler, ve O’nun sevgisine erimek iin sevilenler var ise, Allah’n yarattklarnda Allahn yceliini stnl gryor, tefekkr ediyorsa, kendisinin de Allah tarafndan sevildiini anlamaldr.

Eer Allahu Teala sadece Salihlerin ve gnahszlarn sna olsa idi. Gnahkarlar kime el aacak kime gidip yalvaracaklardr? Oysa O kullarnn, “kulluk” etmesi iin yarattklarnn yalvarmalarndan ve dua etmelerinden holanan, affetmek iin tvbelerini bekleyen merhametliler merhametlisidir.
Nitekim O: “(Raslm!) de ki: Sizin kulluk, du ve yalvarmanz olmasa, Rabbim size ne diye deer versin? (Siz ne ie yararsnz?)” [6] buyurmaktadr.

Kulluun ve ibadetleri sresi ve zaman yoktur. Kulluk bir mrdr. badetlerde bir mr boyu yerine getirilmelidir. Bu yzden Allahu Teala: Sana yakn (lm) gelene kadar Allh’a kulluk et.” [7] Buyurmutur.

Allah’a hakkyla kul olduktan sonrada insanlarn nezdinde makbul bir insan olmak iin, Rasulullah efendimiz: “….. nsanlarn elindekine gz dikip onlardan bir ey ummazsan onlar tarafndan sevilirsin.” [2] Buyurmulardr.

Ben kulluumu en gzel ekilde yerine getirmeye alyorum, her eyin en iyisini yapmaya alyorum diye bunu yerine getirmeyen, dnyaya aldanan insanlardan da ayn seviyeyi beklememeli onlara halimizle rnek olup, onlara kar, onlarn bize veya baka insanlara yaptklarn yapmamalyz. Yani baka insanlarn elindeki mala mlke, mevkiye gz dikmemeli, halimizden raz olmalyz. Yukarda alntladm hz. Mevlana’nn sznden buyurduu gibi Allah Teala dnya alna dkn olan baz kimselerin kalplerini ve gzlerini mhrlemitir. Onlara saltanat vermitir, buda onlarn imtihandr Allah’n kendilerine verdii bu nimeti kendilerin bilirlerse helak olacaklar eer Allahtan geldiini bilir hakkyla onun sadakas verir emanet bilinciyle davranrlarsa da cennetleri alacaklardr.

Snrl hayat gnlerimizi Allah’a kullukla geirmeli, elimizdeki yarm hurmay dahi paylap sadakasn vererek hem insanlarn sevgisini hem de Allah’n sevgisini kazanmaya almalyz.

Ne yapyorsam insanlar mutlu edemiyorum, makbul bir vatanda olamyorum diyerek insanlara kulluu seersek hsrana urayanlardan, nefsine aldananlardan oluruz. Her zaman iin en nceliimiz Allah’n emirleridir, ibadetlerimizdir, Hakka kulluktur. Hakkn sevgisini kazanan Halknda sevgilisi olacaktr phesiz. Sevgilisi olamad halkta zaten Hakkn sevgilisi olmayan halktr. Hakkn sevgilisi olmayan Halkn sevgilisi olmaya almak onlara sevimli grnmeye almak kendini aldatmak, Allahn sevgisinden, kulluundan, emirlerinden kamaktr.

Her an lm bekleyerek, son kez namaz klyormuasna namaz klp, son gnmz yayormu gibi yaayp, aldmz nefesin son nefes olduunu dnerek, grevlerimizi ve yaratl gayemizi en gzel ekilde yerine getirip, Halka kul deil Hakka kul olarak ve kul hakkna riayet ederek yaamalyz. Ve kendimiz iin istediimizi din kardeimiz iin isteyip o istee mukabil kat kat ikramlar kazanmay yeleyen makbul ve sevgili kullardan olamaya almalyz.

Ve son olarak Halife olarak seildiimizi, Allahu teala’nn dnyada temsilciliini yaptmz unutmamal, asl vazifelerimizi unutmayp, asli vazifelerimizi dnyeviletirmemeliyiz.


VesSelam

16.05.2009 / EbrrDipnotlar:
[1] ez-Zriyt
[2] bn Mce, Zhd, 1
[3] Buhr, Cihd, 70, Rikak, 10
[4] el-Furkan, 35/43; el-Csiye, 45/23
[5] Mesnev Terc., IV, s. 433 beyit: 667 – 669
[6] el-Furkan, 25/77
[7] el-Hicr, 15/99