3 sonutan 1 ile 3 aras

Konu: Bir ngiliz Casusun tiraflar

 1. #1
  Forum Grevlisi Nihade - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  Ankara
  Mesajlar
  1.883
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  508
  203 Konusuna 247 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  34

  Standart Bir ngiliz Casusun tiraflar

  Bir ngiliz Casusun tiraflar adl bu eseri satr satr okuyunca
  -slam alemi zerinde oynanan oyunlar anlayabilecek
  -Kafirlerin slam'a dmanlklarn kavrayabilecek
  -Mslmanlarn oyunlara ne kadar kolay kandn grebilecek
  -slam yaymak iin yaptnz almalarn, bir ingiliz casusun slam ykma gayretinin yannda bir hi olduunu grebileceksiniz.


  Biz mslman olmamza ramen islamn emirlerini yerine getiremiyoruz.Bakn adam, islam ykmak iin nasl islam yayor.....Biz islam yceltmek iin ilim renmezken adam nasl bir ilil tahsil ediyor...

  Not:Hibir satrn atlamadan, sabrla okuyun

  KAFR CASUS Hempher ANLATIYOR


  Byk Britanyamz ok genidir. Gne, denizleri zerinde doduu gibi, yine bu denizlerin zerinde batar. Devletimiz, Hindistn, in ve Ortadoudaki smrgelerinde nisbeten za’fdir. Bu memleketler, tam ma’ns ile idremizin altnda deildir. Fekat, buralarda ok faal ve baarl bir politika tatbk ediyoruz. Hepsi elimize gemek zeredir. Burada iki ey mhimdir:


  1- Elimize gemi yerleri elimizde tutmaa almak,


  2- Elimize gememi yerleri ele geirmee almak.


  Mstemlekeler [smrgeler] nzrl, bu iki vazfeyi f etmek zere, bu devletlerin her biri iin, birer komisyon tekil etmidir. Mstemlekeler nzrlnda vazfeye balaynca, Nzr bana i’timd etdi ve Dou Hindistn irketinde bir vazfe verdi. Bu, zhirde bir ticret irketi idi. Fekat asl vazfesi, Hindistnn byk ve geni topraklarna hkim olmann yollarn aradrmakd.


  Hkmetimizin, Hindistn iin hi endiesi yokdu. Zr Hindistn, deiik milletlere, ayr dillere ve zd karlara shib bir lkeydi. inden de pek korkumuz yokdu. nki, ine hkim olan Budizm ve Konfys dinlerinin canlanmasndan korkulmuyordu. Zr bunlar, haytla hi alkalanmayan, iki l din idi. Binenaleyh, bu iki lke halknda vatan sevgisinin olmas, ok uzak bir eydi. Bu iki lke, biz ngiltere hkmetini rhatsz etmiyordu. Fekat, ilerde olabilecek hdiseleri de gzmzden rak etmiyorduk. Binenaleyh, bu lkelerde tefrika, cehlet ve fakrlik, hatt sr hastalklar yaymak iin, uzun va’deli plnlar yapyorduk. Bu iki lke halknn detlerini takld ederek, niyyetlerimizi rhata gizliyebiliyorduk.


  slm memleketleri son derece rhatmz bozuyordu. Hepsi de, lehimize olmak zere, Hasta Adamla [Osmnl devletini kasd ediyor] bir ka anlama yapmdk. Mstemlekeler nzrlnn tecrbeli adamlar, bu hastann bir asrdan az bir zemn zarfnda can vereceini sylyorlard. Ayrca, rn hkmeti ile de, gizlice bir ka anlama yapm ve bu iki lkeye, mason yapdmz, devlet adamlarn yerledirmidik. Rvet, kt idre ve din bilgisi noksan idrecilerin, gzel kadnlarla megl olup, vazfelerini unutmas, bu iki lkenin belini krd. Fekat, btn bunlara ramen, u sayacam sebeblerden dolay, yapdklarmzn beklediimiz netceyi vermemesinden ende ediyorduk:


  1- Mslimnlar, slma son derece baldrlar. Her bir mslimn, papaz ve rhiplerin hristiynla ballklar kadar, hatt dah fazla, slma baldr. Bilindii gibi, papaz ve rhiplerin can kar da, hristiyanlklar kmaz. Mslimnlarn en tehlkelileri de, rndaki ’lerdir. nki onlar, ’ olmyanlar kfir ve necs bilirler. Hristiyanlar, ’lerin nazarnda, kokmu pislik gibidir. Tabatiyle, insan btn gcyle pislii atmaya gayret eder. Bir sefer ’nin birine unu sordum: (Hristiyanlara niye byle bakyorsunuz?) Aldm cevb uydu: (slm Peygamberi, ok hakm bir zt idi. Kfirleri byle ma’nev bir bask altna alm ki, onlarn doru yolu bulmasna ve Allahn dni olan slma girmesine sebeb olsun. Nitekim devlet de, bir insan tehlkeli bulunca, onu itat edinceye kadar, madd bir bask altnda tutar. Szn etdiim necset, madd deil, ma’nev bir bask olup, hristiyanlara da hs deildir, snnlere ve btn kfirlere mildir. Hatt, bizim eski rnl mecsler bile, ’lerin nazarnda necisdirler.)


  Ona dedim ki: (Gzel! Snnler ve hristiyanlar da Allaha, Peygamberlere ve kymet gnne inanrlar, niye necs olsunlar?) Cevben dedi ki: (ki eyden dolay necsdirler: Birincisi, hazret-i Muhammedi h yalanclkla ithm ederler
  [Hlbuki, Peygamberimizi yalanclkla ithm edenler, ’ler ve Hristiyanlardr. ’lerin Kur’n- kerme ve Peygamberimizin hads-i erflerine uymayan i’tikdlar, szleri ve irkin ileri, (Es-Savk-ul-muhrika) ve (Tuhfe-i isn aeriyye) ve (Te’yd-i ehl-i snnet) ve (Nhiye) ve (Eshb- kirm) ve (Hucec-i kat’yye) ve (Milel ve Nihal) gibi Ehl-i snnet kitblarnda bildirilmi, herbirinin cevblar verilmidir. (Savk) mellifi Ahmed ibni Hacer Mekk 974 [m. 1566] de Mekkede, (Tuhfe) mellifi Abdl’Azz 1239 [m. 1824] da Delhde, (Te’yd) mellifi imm- Rabbn Ahmed Frk 1034 [m. 1624] de Serhend-i erfde, (Nhiye) mellifi Abdl’Azz Ferhrev 1239 [m. 1824] da, (Eshb- kirm) mellifi Abdlhakm Arvs 1362 [m. 1943] de Ankarada, (Hucec) mellifi Abdllah Sveyd 1174 [m. 1760] de Baddda, (Milel) mellifi Muhammed ihristn 548 [m. 1154] de Baddda veft etmilerdir..].
  Biz de, bu irkin ithm karsnda (Sana eziyet verene sen de eziyet edebilirsin) sz mcibince, onlara (Siz necssiniz) diyoruz. kincisi ise, hristiyanlar, Allahn Peygamberlerine kt isndlarda bulunurlar. Mesel, s aleyhisselm iki ierdi, mel’n olduu iin armha gerildi, derler.)


  Ben dehet iinde adama dedim ki: (Hristiyanlar byle demezler.) O ise: (Hayr sen bilmiyorsun, (Kitb- mukaddes)de byle yazldr), dedi. Ben susdum, zr adam, ikinci hussda olmasa bile, birincisinde haklyd. Mnkaay uzatmak istemedim. nki, islm kyfetde olduum hlde, benden bhelenebilirlerdi. Bu sebeb ile, dim mnkaalardan uzak duruyordum.


  2- slmiyyet, bir zemnlar, idre ve hkm dni idi. Mslimnlar da, azzdi. Bu efendi insanlara, imdi siz klesiniz demek zordur. slm trhini ktleyip, mslimnlara, bir zemnlar elde etdiiniz izzet ve i’tibr, ba’z artlar cbyd. O gnler gitdi, bir dah geri dnmez, dememiz de mmkin deildir.


  3- Osmnl ve rnllarn, yapdklarmzn farkna vararak, plnlarmz bozup te’srsiz hle getirmelerinden ok endie ediyorduk. Geri, bu iki devlet byk lde za’flemidir. Fekat, mal, silh ve hkm shibi, merkez bir hkmetin oluu, bizim emn olmamza mni’ oluyordu.


  4- slm limlerinden son derece rhatszdk. nki, stanbul ve El-ezher limleri, Irk limleri, m limleri, emellerimizin nnde almaz engellerdi. Zr onlar, dnynn geici zevk ve znetlerine kar, Kur’n- kermin va’d etdii Cennete girmee hzrlanan ve kendi prensiplerinden kl kadar ta’vz vermiyen kiilerdi. Halk onlara tbi’ oluyor, Sultn bile onlardan korkuyordu. Snnler, ’ler kadar limlere bal deildi. Zr, ’ler kitb okumuyor, sdece limleri tanyor, Sultna gereken ihtimm gstermiyorlard. Snnler ise, ok kitb okuyor, limleri ve Sultn tutuyorlard.


  Bu hl karsnda, bir ok toplantlar yapdk. Fekat, maalesef, her seferinde nmzde yolun kapal olduunu grdk. Csslarmzdan gelen raporlar, hep hayl krc, konferanslarn sonular da sfr idi. Lkin, yine de mmidsizlie kaplmyorduk. nki, biz, derin nefes alma ve sabr etmei det edinmiizdir.


  Bir toplantmza, Nzrn kendisi, en byk papazlar ve bir ka da mtehasss [uzman] katlmd. Yirmi kiiydik. satden fazla sren bu toplantda, hibir netceye varlamad. Fekat, bir papaz yle dedi: (Rhatsz olmayn! nki, hristiyanlk, ancak yz sene zulm ekdikden sonra yayld. Umulur ki Mesh, gayb leminden bize nazar edip, yz sene sonra da olsa, kfirleri [Mslimnlar kasdediyor] merkezlerinden karma nasb eder. Biz kuvvetli bir mn ve uzun bir sabrla silhlanmalyz! Hkm elimize geirebilmek iin, btn vstalar elde edip, btn yollar denemeliyiz. Hristiyanl, Muhammedlerin arasnda yaymaa almalyz. Asrlar sonra da, netceye varabilirsek, ok iyidir. Zr, babalar ocuklar iin alrlar.)


  Mstemlekeler nzrlnda, ngilterenin yansra, Fransa ve Rusyadan da, diplomat ve din adamlarnn katld bir konferans yapld. ok anslydm. Nzr ile aramz iyi olduu iin, ben de katlmdm. Konferansda, mslimnlar paralayp, spanya gibi, dinlerinden kararak mna getirmenin [Hristiyanladrmann] hesblar yapld. Fekat, varlan netceler istenildii gibi deildi. Ben, o konferansdaki btn konumalar (l melekt-il-Mesh) ismli kitbmda yazdm.


  Derinlere kk salm byk bir aac, kurutup, skp atmak zordur. Fekat, biz zorluklar kolayladrp, yenmeliyiz. Hristiyanlk, yaylmak iin gelmidir. Bunu, Mesh efendimiz bize va’d etmidir. Muhammede, dou ve bat leminin iinde bulunduu kt artlar yardmc olmudur. O kt artlar gidince, berberindeki bellar da [slm kasdediyor] gtrd. Bugn memnniyyet ile durumun temmen deidiini mhede ediyoruz. Nezretimizin ve dier hristiyan hkmetlerin byk gayret ve almalar netcesinde, mslimnlar gerilemee balad. Hristiyanlar ise, kuvvetleniyorlar. Uzun asrlar boyunca gayb edilen yerleri alma zemn geldi. slmiyyeti imh etmee, Byk Britanya devleti nclk etmekdedir.  http://www.ismailaga.info/index1anasayfa.html
  Gerek yok her sz, laf ile beyana.. Bir bak bin sz eder, baktan anlayana...

  Hz. Mevlana  Zikrullah, yle bir kaledirki hem zahir dmandan,hemde batn dmandan korur.
  Mahmud Ustaosmanolu (k.s)
  Ey insan Kerim olan Rabbi'ne kar seni ne aldatt? (nfitar-6)

 2. #2
  Forum Grevlisi neva - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  adana
  Mesajlar
  2.811
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  490
  279 Konusuna 336 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  44

  Standart Ynt: Bir ngiliz Casusun tiraflar

  yllar nce,genliimde bi kitap okumutum.''ingiliz misyonerler''.
  imdi hatrlyorm,bu gerekler orada da aynen vard.misyonerliin tm almalar anlatlyordu.okuyunca ok ama ok sinirlenmitim bizim milletimize..
  bu kadar duyarsz,bu kadar aptal nasl olunabilir diye..
  halbuki 1400yl ncesinden hereyi ihtiva eden,gnmzde bile hala kefedilmemi hakikatleri ieriinde barndran kur'an kerim gzard edilirse bu yaananlar da muhtemel belalardr artk..
  bi ok deiik dinlere mensup ilim adamlar keiflerinde kur'an dan yararlanmlardr..tm icatlarn iaretleri kur'an da zaten var.
  en basiti cebel-i tark boaznda iki okyanusun sularnn birbirine karmamas mevzuu..
  ylaaaar ncesinden var olan bi hakikat..(bununla ilgili ayetin tam metnini de air kardeim girerse sevinirim )
  bilimin bi ka zaman nce kefettiini sand ey.
  bunun kur'an da varolduunu bilen her insan mantiken zaten mslman olmal deil mi..
  ama gelin grn ki,zaten mslman geinen bizim millet,gn getike daha da saptmakta..
  Allah sonumuzu hayreyleye..
  Seviyorsan, cimrilik etme, syle!
  Muhabbeti varken, yokmu gibi yapanla, Hi sevmedii halde, ylp durana sinir olurum!
  Neyse, o olmal insan...
  Kendisi olmaktan korkmamal! Kendisi olmaktan kamamal!
  Bil ki, sensin diye seni brakmam;
  ama
  Ben olduum iin brakrsan beni,
  Yas da tutmam arkandan!


 3. #3
  Forum Grevlisi Nihade - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  Ankara
  Mesajlar
  1.883
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  508
  203 Konusuna 247 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  34

  Standart Ynt: Bir ngiliz Casusun tiraflar

  HAREKETE GEYOR
  Hicr 1122 ve mld 1710 senesinde Mstemlekeler nzr beni, Mslimnlar paralamak iin gerekli ve yeterli bilgileri toplamak ve cssluk yapmak zere, Msr, Irk, Hicz ve stanbula gnderdi. Ayn trhde ve ayn vazfe ile nezret, canllk ve cesret dolu dokuz kiiyi dah vazfelendirdi. Bize lzm olabilecek para, bilgi ve hartann yannda bir de, devlet adamlarnn, lim ve kable reslerinin ismlerini ihtiv eden birer fihrist verildi. Hi unutamyorum! Sekreter ile vedladmzda, bize demidi ki: ''Devletimizin gelecei baarnza baldr. Onun iin, var kuvvetinizle almalsnz''.


  Ben, slmiyyetin hilfet merkezi olan stanbula doru, denizden yola kdm. Asl vazfemin yannda, bir de ek olarak, orada Trkeyi ok gzel bir eklde renmem gerekiyordu. Zten dah nce Londra'da epey trke ve Kur’n lisn araba ve rnllarn dili farsa renmidim. Fekat, bir lisn renmek baka, o lisn [dili] lkenin halk gibi konumak baka eydi. Zr, birincisi birka senede hsl olduu hlde, ikincisi bunun birka kat zemn ister. nsanlarn benden bhe etmemeleri iin, trkeyi btn incelikleriyle renmem gerekiyordu.


  Benden bhe ederler diye hi de rhatsz olmuyordum. Zr, mslimnlar, Peygamberleri olan Muhammed (aleyhisselm) dan rendikleri gibi, msmahakr, ak kalbli ve iyi niyyetlidirler. Onlar bizim gibi, bhe edici deildirler. Kald ki, Trk hkmeti, o zemn csslar yakalyabilecek teklta mlik deildi.


  ok yorucu bir yolculukdan sonra stanbula vardm. smimin Muhammed olduunu syledim ve mslimnlarn ma’bedi olan cmi’e gitmee baladm. Mslimnlarn disiplinli, temiz ve itatkr olular ok houma gitdi. Bir ara kendi kendime: (Bu ma’sm insanlarla neden savayoruz? Mesh efendimiz, bize bunu mu emr etdi?) dedim. Fekat, ben hemen bu eytn[!] dnceden dndm ve en gzel bir eklde, vazfemi yerine getirmee karr verdim.


  stanbulda Ahmed efendi isminde yal bir lim ile tandm. Ondaki incelii, ak kalblilii, gnl berrakl ve iyilikseverlii hibir din adammzda grmedim. Bu zt, gece gndz Muhammed aleyhisselma benzemee alrd. Ona gre, Muhammed (aleyhisselm) en kmil, en stn insand. Onu her zikr etdiinde, gzleri yalanrd. ok anslydm ki, bir kerre bile, kim olduumu, nereli olduumu sormad. Bana (Muhammed efendi) diye hitb ederdi. Sorduum sllere cevb verir, bana efkat ve merhamet ile mumele ederdi. Zr, beni Trkiyede almak ve Muhammed aleyhisselmn halfesinin glgesinde yaamak iin stanbula gelmi bir misfir olarak bilirdi. Zten, bu behne ile stanbulda kalyordum.


  Bir gn Ahmed efendiye: ''Annem ve babam ld. Kardeim de yok. Bana mrs olarak da hi birey kalmam. alp kazanmak, Kur’n- kermi ve din bilgilerini renmek, ya’n hem dnym, hem de hiretimi kazanmak iin, slm merkezine geldim'' dedim. Bu szlerime ok sevindi ve ''u sebebden dolay, sana hurmet gstermek lzmdr'' dedi. Szlerini aynen yazyorum:


  1- Sen mslimnsn. Btn mslimnlar kardedirler,
  2- Sen msfirsin. Reslullah “sallallah aleyhi ve sellem” buyurdu ki: (Msfire ikrmda bulununuz!),
  3- Sen almak istiyorsun, (alan, Allahn dostudur) diye bir hads-i erf vardr.


  Bu szler ok houma gitmidi. Kendi kendime, ''Keki hristiyanlkda da, bu gibi parlak hakkatler olsayd. Ne yazk ki, hibiri yok'' dedim. Fekat hayret etdiim ey, bu kadar yce bir din iken, u marr ve haytdan b-haber ba’z kimseler elinde, islmn za’flemesiydi.


  Ahmed efendiye: ''Kur’n- kermi renmek istiyorum'' dedim. ''Ba stne, sana retirim'' dedi. Ftiha sresinden retmee balad. Kur’n- kermi okutmaa balamadan evvel, abdest alr ve bana da aldrrd. Kbleye kar oturup okuturdu. Okuduklarmzn ma’nlarn da aklard. Ba’z kelimeleri okumakda ok glk ekerdim. ki sene iinde, Kur’n- kermi badan sona kadar okudum.


  Mslimnlarn abdest dedikleri ey, ba’z uzvlar ykamakdan ibretdir ki: 1) Yz ykamak, 2) Parmaklardan dirsee kadar sa kolu ykamak, 3) Parmaklardan dirsee kadar sol kolu ykamak, 4) Ba, kulaklarn arkasn ve boynu mesh etmek, 5) Her iki aya ykamak.


  Ben, misvk kullanmakdan son derece rhatsz olurdum. (Misvk), mslimnlarn abdestden nce az ve dilerini temizledikleri bir aa daldr. Bu aacn aza ve dilere zararl olduunu sanyordum. Ba’zan azm yaralayp kanatyordu. Fekat, yine de kullanmak zorundaydm. Zr, onlarn yannda misvk kullanmak Peygamber aleyhisselmn mhim snneti idi. Bu aacn ok fidesi olduunu sylyorlard. Hakkaten dah sonra, dilerimin kanamas durdu. ngilizlerin ounda bulunan, azmdaki fen koku hi kalmad.


  stanbulda bulunduum mddete, bir cmi’ hizmetisinin yannda, biraz para karlnda yatardm. Hizmetinin ismi Mervn Efendi idi. Mervn, Muhammed aleyhisselmn bir sahbsinin ismidir. Bu hizmeti, ok asab bir adamd. smi ile vnr ve bana, ''Bir olun olursa ismini Mervn koy. nki Mervn, slmn byk mchidlerindendir'' derdi.


  Akam yemeimi Mervn Efendi hzrlyordu. Mslimnlarn bayram, Cum’a gn ie gitmiyordum. Haftann kalan gnlerinde, Hlid isminde bir marangozun yannda, haftalk cret ile alyordum. Sdece sabhdan leye kadar aldm iin, iilerine verdii cretin yarsn bana veriyordu. Marangoz, bo zemnlarnda Hlid bin Veldin fazletlerinden ok bahs ederdi. Hlid bin Veld, Muhammed aleyhisselmn sahblerinden olup, byk mchiddir. eidli slm fethler yapmdr. Fekat mer bin Hattbn onu azl etmesi, marangozu zyordu
  [Hlid bin Veldin yerine ta’yn edilen Ubeyde bin Cerrh da, zaferleri devm ettirince, zaferin Hlid sebebi ile olmayp, Allah telnn yardm ile olduu anlald.].


  Yannda aldm marangoz Hlid, ahlksz ve son derece asab bir adamd. Her nedense, bana ok i’timd ederdi. Belki de, bu i’timd, sznden hi kmadm iindi. Yalnz iken, islmiyyete ehemmiyyet vermezdi. Ancak, arkadalarnn yannda, islm dninin emrlerine uyard. Cum’a nemzn klard, dierlerini tam bilmiyorum.


  Dkknda kahvalt ederdim. den sonra, le nemz iin cmi’ye gider ve ikindi nemzna kadar cmi’de kalrdm. kindi nemzndan sonra Ahmed efendinin evine gider ve orada iki sat kalarak, ondan Kur’n- kerm, arab ve trke lisn dersleri alrdm. Haftalk kazancm, beni ok gzel okutduu iin, her Cum’a ona verirdim. Hakkaten, bana Kur’n- kermi, slm dninin cblarn ve arab ile trke lisnlarnn inceliklerini gyet gzel bir ekilde retiyordu.


  Ahmed efendi bekr olduumu anlaynca, kzlarndan birini bana vermek istedi. Ben ise, onun bu teklfini red etdim. Fekat, kendisi ok srr ediyor, bana, evlenmenin, Peygamberin snneti olduunu, Peygamberin de, (Benim snnetimden yz eviren benden deildir) dediini sylerdi. Bu olayn, ilikilerimizin kesilmesine sebeb olabileceini anlaynca, ona yalandan dedim ki: ''Bende cins cizlik vardr''. Bunu sylemekle, eski dost ve ahbabln devm etmesini saladm.


  stanbulda iki senem dolunca, Ahmed efendiye, vatanma dnmek istediimi syledim. ''Gitme, niin gidiyorsun? stanbulda ne ararsan var. Allah tel, bu ehre, din ve dnyy birlikde vermidir. Annenin ve babann veft etdiini, kardelerinin olmadn sylemidin. yleyse, stanbula yerle'' dedi. Ahmed efendi bana ok almd. Onun iin, benden ayrlmak istemiyor ve stanbula yerlemem hussunda ok isrr ediyordu. Fekat, vatan vazfem beni, Londraya dnp, nezrete, hilfet merkezi ile alkal geni bir rapor sunup, yeni emrler almak iin zorluyordu.


  stanbulda bulunduum mddete, her ay Mstemlekeler nezretine mhede etdiim hdiselerle alkal bir rapor gnderdim. Bir kerre raporumda, yannda aldm adam, bana livta etmek isterse, ne yapaym dedim. Cevbda bana, ''Bu i hedefe ulama kolayladryorsa, yapabilirsin'' denildi. Bu cevb okuyunca, ok kzdm. Sanki dny bama yklmd. Evet, bu habs fi’ilin ngilterede yaygn olduunu evvelden biliyordum. Fekat, byklerimin emr edecekleri htrma gelmezdi. Ne yapaym ki, barda son damlasna kadar imekden baka rem yokdu. Onun iin susdum ve vazfeme devm etdim.


  Ahmed efendi ile vedlarken, gzleri yaard ve bana: ''Yavrum! Allah tel yardmcn olsun! Bir dah stanbula gelir ve ldm grrsen, beni htrla. Rhuma bir (Ftiha) oku! Reslullahn yannda, maher gnnde karlaacaz'' dedi. Gerekden, ben de ok mahzn oldum ve gzya dkdm. Fekat, vazfem, hislerimden dah stnd
  Gerek yok her sz, laf ile beyana.. Bir bak bin sz eder, baktan anlayana...

  Hz. Mevlana  Zikrullah, yle bir kaledirki hem zahir dmandan,hemde batn dmandan korur.
  Mahmud Ustaosmanolu (k.s)
  Ey insan Kerim olan Rabbi'ne kar seni ne aldatt? (nfitar-6)

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •