Hani, Nasreddin hoca'ya sormular: -Hocam, abdestsiz namaz olur mu? Hoca,
-Olmaz, demi. Adam stelemi: -Ama ben kldm oldu. Hoca ne desin...

Her dinin bir fkh var. "Ament"den "Hayat"a kadar her alan dzenleyen lleri ihtiva eder. Bir tr dinin hayat - kiilik lleridir.

"Karma namaz" veya "Bartsz namaz" olaynda asl aksayan ey, sanrm, insanlarmzn fkh konusunda bilgisizlikleri ve fkhn nemi konusundaki duyarszlklardr.

Yani, byle bir duyarllk ve bilin gelimemitir diye dnyorum.
Baz tasavvufi ynelilerde bu var: Fkhsz, eriatsz tasavvuf.
Hatta kimi Bat lkelerinde "slam'a inanmadan tasavvufa balananlar" var.

Tabii ki bunun ad "slam tasavvufu" deil. Ya da buna "tasavvufun yoldan km hali" demek mmkn. Ki tasavvuf, "yolun hukuku"nu kalbe naketmek anlamna gelir. Yol Allah yolu, Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.) yoludur. "Tarikat" da yol demektir. Tasavvuf yolculuunun ad "seyr sluk"tur.

Tasavvuf elbet kalbi bir yorulma iidir. Yani kalbi Allah Teala ile birliktelik uuruna erdirme, O'na yaknlk bilincini kazanma, dolaysyla adeta "O'nun murakabesi altnda bir hayat srme" idrakidir.

slam tasavvufu, btn bunlarn bir hayat disiplini oluturacana inanr.
Bir tr "Peygamber ahlak ile ahlaklanmaktr - Ki o ahlak, Allah Teala tarafndan bildirilen Kur'an ahlakdr. -" bu. Ya da O'nun eittii ilk neslin kalb ve hayat kvamna ulamaktr. "slam'n Peygamberinin hayatndaki Mslmanlk kvam" dr ideal slam kvam...

Buna, slam tasavvufu iinde kalblerini yourmu ve Kur'an'n ifadesiyle "Allah dostu" diye nitelenebilecek kiilik arnmasna erimi insanlar, ok zel bir ihtimam gsterirler. Kur'an'la yorulmak ya da Peygambere benzemek, onlar iin sonsuz bir koudur adeta. "Peygamber"in nem verdii her eyi nemsemek, ihmal etmemek, "Peygamber"in hayatnda yer almayan eyleri hayat dnda tutmak ayn ekilde bir hassasiyet konusudur. Btn alarn merkez insan, nderi O'dur bir anlamda. O ve elbet, O'nun getirdii Kitap'tr... Kur'andr. Fkhn kayna da Kitaptr ve Peygamberdir.

"Fkh duyarll" bir kalb iklimi yaamak demek olan tasavvufta, duygu frtnalarnda savrulmay ve izgi kaymalarn nler... "Kalb evrilip evrilebilen bir organ" olarak grlr tasavvufta. Onun iin Hazreti Peygamber "Ey kalbleri evirip eviren Rabbim, benim kalbimi senin dinin zerinde sabit kl" diye dua etmeyi retir m'minlere... Tasavvuf kalble urar, ama kalbi savrululara kaplp gitmek deildir ama, kalbi "Allah'a yaknlk" bilinciyle yourmaktr. Onun ad takvadr, ihlastr, hayettir, imandr...

Bu yol savrulmasn nlemek iin slam tasavvufunda "Mrid"lik belki de en nemli disiplindir. Ona "Mrid-i kamil" adn verir slam tasavvufu. Mrid , "yol gsteren" insan demektir. Kalb terbiyesinin bir tr yol gstericilii zaruri kldna inanlr. Ve bu ii "kemal sahibi bir insan"n yapmas istenir. Bu ifadenin mefhumu muhalifinde "Mrid-i naks" gibi bir hadise var demektir. Yani hem irad makamnda bulunup, hem de o makamn "kemal" lsne ulaamayan insann, yol gstericilii meselesi... nsanlar slam"la youracaksnz ama slam' bilmiyorsunuz. nsanlar Allah Teala'nn yolunda yrteceksiniz ama Allah Teala'nn insanoluna bildirdii hayat erevesinden kopuksunuz... Nasl olacak bu i o zaman?

Son olaya itirak etmi insanlar, belli ki Cuma namazn nemsiyorlar. Bu, "slam Fkh"nn bir yansmas... Peki ya tesi? te grlyor ki "tesi"nde sorunlar var. Oysa "Cumann farziyyeti" de fkhla belirlenmitir, "tesettr" de, namazda bylesine "ihtilat"n olmamas da...

slam bnyesinde olumu bilgi disiplinleri var. Tefsir, Hadis, Fkh... Bunlarn bilginleri yetimi... Sormak gerekir onlara... Ben biliyorum ki, bir ok Allah dostu, tereddt ettikleri konularda, -ki herkes her alann alimi deildir- o sahann alimine sormaktan kanmamlardr.
nk Kur'an'da bildirilir ki, "Allah'a en ok onun kullar arasnda alim olanlar hayetle yaklarlar, (yani) O'nun honutluunu kaybetmekten kanrlar, korkarlar." (Fatr Suresi, 28) Ve ben inanrm ki, Allah dostlar, Allah'n huzuruna O'nu honud edecek bir "slami hayat kvam" ile kma konusunda son derece duyarldrlar.

Fkh, insan savrululardan koruyan bir hayat erevesi kazandrr insana...
amzda, iletiim alannda biriken g ve onun oluturduu tahakkm mthi savrululara itiyor insanlar... nsan kendisini belirli disiplinlere bal hissetmezse, yle bir savrulu iine der ki, her uzvu bir al parasnda kalabilir.
Baa dnersek;
Birilerinin, namaz klacak bir insana, "Abdestsiz namaz olmaz" demesi gerekir.

-Ben kldm oldu, ile Mslmanca bir hayat oluturulamaz.

Kaynak: http://www.ahmettasgetiren.com.tr