Sayfa 2/3 lklk 123 SonSon
25 sonutan 11 ile 20 aras

Konu: Onuncu sz

 1. #11
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Drdnc Hakikat:

  Bb- Cd ve Cemldir; ism-i Cevd ve Cemlin cilvesidir.

  Hi mmkn mdr ki, nihayetsiz cd ve sehvet, tkenmez servet, bitmez hazneler, misilsiz sermed ceml, kusursuz ebed keml, bir dr- saadet ve mahall-i ziyfet iinde dim bulunacak olan muhta kirleri, mtak yinedarlar, mtehayyir seyircileri istemesinler?

  Evet, dnya yzn bu kadar mzeyyen masnutla sslendirmek, ay ile gnei lmba yapmak, yeryzn bir sofra-i nimet ederek mat'umtn en gzel eitleriyle doldurmak, meyveli aalar birer kap yapmak, her mevsimde birok defalar tecdid etmek, hadsiz bir cd ve sehveti gsterir. Byle nihayetsiz bir cd ve sehvet, yle tkenmez hazneler ve rahmet, hem dim, hem arzu edilen her ey iinde bulunur bir dr- ziyfet ve mahall-i saadet ister. Hem kat ister ki, o ziyfetten telezzz edenler, o mahall-i saadete devam etsinler, ebed kalsnlar; t zevl ve firkla elem ekmesinler. nk, zevl-i elem lezzet olduu gibi, zevl-i lezzet dahi elemdir. yle sehvet, elem ektirmek istemez.

  Demek, ebed bir Cenneti, hem iinde ebed muhtalar ister. nk, nihayetsiz cd ve seh, nihayetsiz ihsan etmek ister, nimetlendirmek ister. Nihayetsiz ihsan ve nimetlendirmek ise, nihayetsiz minnettarlk, nimetlenmek ister. Bu ise, ihsana mazhar olan ahsn devam- vcudunu ister. T, dim tenumla o dim in'ma kar kr ve minnettarln gstersin. Yoksa, zevl ile aclaan cz bir telezzz, ksack bir zamanda yle bir cd ve sehnn muktezsyla kbil-i tevfk deildir.

  Hem dahi, meher-i san'at- lhiye olan aktr- lem sergilerine bak, yeryzndeki nebtt ve hayvantn ellerinde olan ilnt- Rabbniyeye dikkat et, Haiye mehsin-i Rubbiyetin dellllar olan enbiy ve evliyya kulak ver. Nasl mttefikan Sni-i Zlcellin kusursuz kemltn, hrika san'atlarnn tehiriyle gsteriyorlar, beyn ediyorlar, enzr- dikkati celb ediyorlar.  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye: Evet, kemik gibi bir kuru aacn ucundaki tel gibi incecik bir sapta gayet mnakka, mzeyyen bir iek ve gayet musann ve murass bir meyve, elbette gayet san'atperver, mu'cizekr ve hikmettar bir Sniin mehsin-i san'atn zuura okutturan bir ilnnmedir. te, nebtta hayvant dahi kyas et.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #12
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Demek, bu lemin Sniinin pek mhim ve hayret verici ve gizli kemlt vardr. Bu hrika san'atlarla onlar gstermek ister. nk gizli, kusursuz kemlt ise, takdir edici, istihsan edici, mallah diyerek mhede edicilerin balarnda tehir ister. Dim kemlt ise, dim tezhr ister. O ise, takdir ve istihsan edicilerin devam- vcudunu ister. Beks olmayan istihsan edicinin nazarnda kemltn kymeti sukut eder. Haiye1

  Hem dahi, kinatn yznde serilmi olan gayetle gzel ve san'atl ve parlak ve ssl u mevcudt, k gnei bildirdii gibi, misilsiz mnev bir cemlin mehsinini bildirir ve nazrsiz, haf bir hsnn letifini i'r ediyor. Haiye2

  O mnezzeh hsn, o mukaddes cemlin cilvesinden, esmlarda, belki her isimde ok gizli defneler bulunduunu iaret eder. te u derece l, nazrsiz gizli bir ceml ise, kendi mehsinini bir mir'atta grmek ve hsnnn derectn ve cemlinin mikyaslarn zuur ve mtak bir aynada mhede etmek istedii gibi, bakalarnn nazaryla yine sevgili cemline bakmak iin, grnmek de ister. Demek, iki vecihle kendi cemline bakmak-biri, her biri baka baka renkte olan aynalarda bizzat mhede etmek; dieri, mtak olan seyirci ve mtehayyir olan istihsanclarn mhedesi ile mhede etmek-ister. Demek, hsn ve ceml, grmek ve grnmek ister. Grmek, grnmek ise, mtak seyirci, mtehayyir istihsan edicilerin vcudunu ister. Hsn ve ceml ebed, sermed olduundan, mtaklarn devam- vcudlarn ister. nk, dim bir ceml ise, zil bir mtka rz olamaz. Zr, dnmemek zere zevle mahkm olan bir seyirci, zevlin tasavvuruyla muhabbeti advete dner. Hayreti istihfafa, hrmeti tahkire meyleder. nk, hodgm insan, bilmedii eye dman olduu gibi, yetimedii eye de zddr. Halbuki, nihayetsiz bir muhabbet, hadsiz bir evk ve istihsan ile mukabeleye lyk olan bir cemle kar zmnen bir advet ve kin ve inkr ile mukabele eder. te, kfir, Allah'n dman olduunun srr bundan anlalyor.

  Mdem, o nihayetsiz sehvet-i cd, o misilsiz ceml-i hsn, o kusursuz kemlt; ebed mteekkirleri, mtaklar, mstahsinleri iktiz ederler. Halbuki, u misafirhne-i dnyada gryoruz; herkes abuk gidip, kayboluyor. O sehvetin ihsann ancak az bir para tadar, itihs alr; fakat, yemez gider. O ceml, o kemlin dahi ancak biraz na, belki bir zayf glgesine bir anda bakp, doymadan gider. Demek, bir seyrangh- dimye gidiliyor.

  Elhsl: Nasl ki u lem btn mevcudtyla Sni-i Zlcelline kat dellet eder; Sni-i Zlcellin de sfat ve esm-i kudsiyesi, dr- hirete dellet eder ve gsterir ve ister.

  Beinci Hakikat:  Bb- efkat ve ubdiyet-i Muhammediyedir (Aleyhissalt Vesselm); ism-i Mucb ve Rahmin cilvesidir.  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye1: Evet, durb-u emsldendir ki, bir dnya gzeli bir zaman kendine meftun olmu di bir adam huzrundan tard eder. O adam kendine teselli vermek iin, "Tuh, ne kadar irkindir!" der, o gzelin gzelliini nefyeder. Hem, bir vakit, bir ay gayet tatl bir zm asmas altna girer. zmleri yemek ister. Koparmaya eli yetimez. Asmaya da kamaz. Kendi kendine teselli vermek iin kendi lisniyle, "Ekidir" der, gmler gider.

  Haiye2: Ayna-misl mevcudtn birbiri arkasnda zevl ve fenlaryla beraber, arkalarndan gelenlerin stnde ve yzlerinde ayn hsn ve cemlin cilvesinin bulunmas gsterir ki, ceml onlarn deil, belki o cemller bir Hsn- Mnezzeh ve bir Ceml-i Mukaddesin yt ve emrtdr.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #13
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Hi mmkn mdr ki, en edn bir hceti, en edn bir mahlkundan grp keml-i efkatle ummad yerden is'f eden; ve en gizli bir sesi, en gizli bir mahlkundan iitip imdad eden; lisn- hal ve kl ile istenilen her eye icbet eden nihayetsiz bir efkat ve bir merhamet sahibi bir Rab, en byk bir abdinden, Haiye1 en sevgili bir mahlkundan en byk hcetini grp bitirmesin, is'f etmesin, en yksek duy iitip kabul etmesin?

  Evet, mesel hayvantn zayflarnn ve yavrularnn rzk ve terbiyeleri hususunda grnen ltuf ve shleti gsteriyor ki, u kinatn Mliki, nihayetsiz bir rahmetle Rubbiyet eder. Rubbiyetinde bu derece rahmne bir efkat, hi kbil midir ki, mahlkatn en efdalinin en gzel dusn kabul etmesin? Bu hakikati On Dokuzuncu Szde izah ettiim vech ile, urada mkerreren yle beyn edelim:

  Ey nefsimle beraber beni dinleyen arkada! Hikye-i temsiliyede demitik: "Bir adada, bir itim var. Bir yver-i ekrem, bir nutuk okuyor." Onun iaret ettii hakikat yledir ki:

  Gel, bu zamandan tecerrd edip, fikren Asr- Saadete ve hayalen Cezret'l-Araba gidiyoruz. T ki, Resl-i Ekremi (Aleyhissalt Vesselm) vazife banda ve ubdiyet iinde grp, ziyret ederiz.

  Bak: O zt nasl ki risletiyle, hidyetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husl ve vesle-i vsldr; onun gibi, ubdiyetiyle ve dusyla o saadetin sebeb-i vcudu ve Cennetin vesle-i icddr.

  te bak: O zt yle bir salt- kbrda, bir ibdet-i ulyda saadet-i ebediye iin du ediyor ki, gy bu cezre, belki btn arz onun azametli namazyla namaz klar, niyaz eder. nk ubdiyeti ise, ona ittib eden mmetin ubdiyetini tazammun ettii gibi, muvfakat srryla btn enbiynn srr- ubdiyetini tazammun eder. Hem o, salt- kbry yle bir cemaat- uzmda klar, niyaz ediyor ki, gy bendem'in Hazret-i dem'den asrmza kadar, belki Kymete kadar btn nurn ve kmil insanlar ona tebiyetle iktid edip, dusna "min" derler. Haiye2  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye1: Evet, bin yz elli sene saltanat sren ve saltanat devam eden ve ekser zamanda yz elli milyondan ziyde raiyyeti bulunan ve hergn btn raiyyeti onunla tecdid-i bat eden ve onun kemltna ehdet eden ve keml-i itaatle evmirine inkyad eden; ve arzn nsf ve nev-i beerin humsu o ztn sbg ile sbgalansa, yani mnev rengiyle renklense ve o zt onlarn mahbub-u kulbu ve mrebb-i ervh olsa, elbette o zt, u kinatta tasarruf eden Rabbin en byk abdidir.

  Hem, ekser enva- kinat o ztn birer meyve-i mu'cizesini tamak sretiyle onun vazifesini ve memuriyetini alklasa, elbette o zt u kinat Hlknn en sevgili mahlkudur. Hem btn insaniyet, btn istidadyla istedii bek gibi bir hceti ki, o hcet ise, insan esfel-i sfilnden l-y illiyyne karyor. Elbette o hcet en byk bir hcettir ve en byk bir abd, umumun nmna onu Kdi'l-Hcttan isteyecek.

  Haiye2: Evet, mnct- Ahmediye (a.s.m.) zamanndan imdiye kadar btn mmetin btn saltlar ve salvtlar onun dusna bir min-i dim ve bir itirk-i umumidir. Hatt ona getirilen herbir salvt dahi onun dusna birer mindir ve mmetinin herbir ferdi, herbir namazn iinde ona salt ve selm getirmek ve kametten sonra filerin ona du etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki dusna gayet kuvvetli ve umumi bir mindir. te btn beerin ftrat- insaniyet lisn- haliyle, btn kuvvetiyle istedii bek ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beer nmna zt- Ahmediye (a.s.m.) istiyor ve beerin nurn ksm, onun arkasnda "min" diyorlar. Acaba hi mmkn mdr ki, u du kabule karn olmasn?
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 4. #14
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Bak: Hem yle bek gibi bir hcet-i mme iin du ediyor ki, deil ehl-i arz, belki ehl-i semvt, belki btn mevcudt niyazna itirak edip lisn- hal ile, "Oh, evet y Rabben! Ver; dusn kabul et. Biz de istiyoruz" diyorlar. Hem bak, yle hazinne, yle mahbubne, yle mtkne, yle tazarrkrne saadet-i bkiye istiyor ki, btn kinat alattrp, dusna itirak ettiriyor.

  Bak: Hem yle bir maksad, yle bir gye iin saadet isteyip du ediyor ki, insan ve btn mahlkat esfel-i sfiln olan fen-i mutlaka sukuttan, kymetsizlikten, faydaszlktan, abesiyetten l-y illiyyn olan kymete, bekya, ulv vazifeye, mektbt- Samedniye olmas derecesine karyor.

  Bak: Hem yle yksek bir fzr- istimddkrne ile istiyor ve yle tatl bir niyz- istirhamkrne ile yalvaryor ki, gy btn mevcudta, semvta, ara iittirip, vecde getirip dusna, "min, Allahmme min" dedirtiyor. Haiye1

  Bak: Hem yle Sem' ve Kerm bir Kadr'den, yle Basr ve Rahm bir Alm'den saadet ve beky istiyor ki, bilmhede en gizli bir zhayatn en gizli bir arzusunu, en hafif bir niyazn grr, iitir, kabul eder, merhamet eder. Lisn- hal ile de olsa icbet eder. yle sret-i Hakmne, Basrne, Rahmnede verir ve icbet eder ki, phe brakmaz, o terbiye ve tedbr, yle Sem' ve Basr'e mahsus, yle bir Kerm ve Rahm'e hastr.

  Acaba, btn bendem'i arkasna alp u arz stnde durup, Ar- zama mteveccihen el kaldrp, nev-i beerin hulsa-i ubdiyetini cmi' hakikat-i ubdiyet-i Ahmediye (a.s.m.) iinde du eden u eref-i nev-i insan ve ferd-i kevn zaman olan Fahr-i Kinat (a.s.m.) ne istiyor; dinleyelim:

  Bak: Kendine ve mmetine saadet-i ebediye istiyor, bek istiyor, Cennet istiyor; hem, mevcudt aynalarnda cemllerini gsteren btn esm-i kudsiye-i lhiye ile beraber istiyor. O esmdan efaat talep ediyor; gryorsun.

  Eer hiretin hesabsz esbb- mcibesi, delil-i vcudu olmasa idi, yalnz u ztn tek dus, baharmzn icd kadar Hlk- Rahmin kudretine hafif gelen u Cennetin binsna sebebiyet verecekti. Haiye2  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye1: Evet, u lemin Mutasarrf, btn tasarruft bilmhede uurne, almne, hakmne olduu halde, hibir cihetle mmkn deildir ki, o Mutasarrf, kendi masnut iinde en mmtaz bir ferdin harektna uuru ve ttl bulunmasn.

  Hem hibir cihetle mmkn deildir ki, o Mutasarrf- Alm, o ferd-i mmtazn harektna ve daavtna (dularna) ttl bulunduu halde, ona kar lkayd kalsn, ehemmiyet vermesin.

  Hem hibir cihetle mmkn deildir ki, o Mutasarrf- Kadr-i Rahm, onun dularna lkayd kalmad halde, o dular kabul etmesin.

  Evet, zt- Ahmediyenin (a.s.m.) nuruyla lemin ekli deiti, insan ve btn kinatn mahiyet-i hakikiyeleri o nur, o ziy ile inkiaf etti ve grnd ki, u kinatn mevcudt esm-i lhiyeyi okutan birer mektubt- Samedniye, birer muvazzaf memur ve bekya mazhar kymettar ve mnidar birer mevcuddurlar. Eer o nur olmasa idi, mevcudt fen-i mutlaka mahkm ve kymetsiz, mnsz, faydasz, abes, karmakark, tesadf oyunca bir zulmet-i evham iinde kalrd.

  te u srdandr ki, insanlar zt- Ahmediyenin (a.s.m.) dusna "min" dedikleri gibi, ar ve fer ve serdan Sreyyya kadar btn mevcudt onun nuruyla iftihar edip, alkadarlk gsteriyorlar. Zten ubdiyet-i Ahmediyenin (a.s.m.) ruhu, dudr. Belki, kinatn harekt ve hidemt bir nevi dudr. Mesel, bir ekirdein hareketi, Hlkndan, bir aa olmasna bir nevi dudr.

  Haiye2: Evet, hirete nisbeten gayet dar bir sayfa hkmnde olan ry-i zeminde had ve hesba gelmeyen hrika san'at numnelerini ve hair ve Kymetin misllerini gstermek ve yz bin kitap hkmnde olan muntazam enva- masnut, o tek sayfada keml-i intizam ile yazp derc etmek, elbette geni olan lem-i hirette latf ve muntazam Cennetin binsndan ve icdndan daha mkldr. Evet, Cennet bahardan ne kadar yksek ise, o derece, bahar bahelerinin hilkati o Cennetten daha mkldr ve hayretfezdr denilebilir.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 5. #15
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Evet, baharmzda yeryzn bir maher eden, yz bin hair numunelerini icd eden Kadr-i Mutlaka, Cennetin icd nasl ar olabilir? Demek, nasl ki onun risleti, u dr- imtihann almasna sebebiyet verdi, -1- srrna mazhar oldu. Onun gibi, ubdiyeti dahi, teki dr- saadetin almasna sebebiyet verdi. Acaba hi mmkn mdr ki, btn akllar hayrette brakan u intizam- lem ve geni rahmet iinde kusursuz hsn- san'at, misilsiz Ceml-i Rubbiyet, o duya icbet etmemekle, byle bir irkinlii, byle bir merhametsizlii, byle bir intizamszl kabul etsin? Yani, en cz, en ehemmiyetsiz arzular, sesleri ehemmiyetle iitip if etsin, yerine getirsin; en ehemmiyetli, lzumlu arzular ehemmiyetsiz grp iitmesin, anlamasn, yapmasn; h ve kell! Yz bin defa h! Byle bir Ceml, byle bir irkinlii kabul edip irkin olamaz.Haiye Demek, Resl-i Ekrem Aleyhissalt Vesselm, risletiyle dnyann kapsn at gibi, ubdiyetiyle de hiretin kapsn aar.

  -2-


  Altnc Hakikat:

  Bb- hamet ve sermediyet olup, ism-i Cell ve Bk cilvesidir.

  Hi mmkn mdr ki, btn mevcudt gnelerden, aalardan zerrelere kadar emirber nefer hkmnde teshr ve idare eden bir hamet-i Rubbiyet, u misafirhne-i dnyada muvakkat bir hayat geiren perian fnler stnde dursun, sermed, bk bir daire-i hamet ve ebed, l bir medr- Rubbiyeti icd etmesin?
  --------------------------------------------------------------------------------  1- Eer sen olmasaydn, kinat yaratmazdm. (Hads-i kuds: Kef'l-Haf, 2:164.)

  2- Rahmn'n dnya ve Cennetler dolusu salt ve selm onun zerine olsun. Allahm! Kulun ve resln olan, iki cihann efendisi, iki lemin medr- iftihar, iki dnyann hayat veslesi, dnya ve hiret saadetinin sebebi, peygamberlik ve kulluk olmak zere iki mnev kanadn sahibi, ins ve cinnin peygamberi olan Habbine, onun btn l ve ashbna, kardeleri olan dier peygamber ve resllere salt ve selm eyle. min.

  --------------------------------------------------------------------------------  Haiye: Evet, inklb- hakik ittifaken muhldir ve inklb- hakik iinde, muhl ender muhl, bir zd kendi zddna inklbdr. Ve bu inklb- ezdd iinde, bilbedhe bin derece muhl udur ki: Zd, kendi mahiyetinde kalmakla beraber, kendi zddnn ayn olsun. Mesel, nihayetsiz bir ceml, hakiki ceml iken, hakiki irkinlik olsun. te, u mislimizde mehud ve katiyy'l-vcud olan bir ceml-i Rubbiyet, ceml-i Rubbiyet mahiyetinde dim iken, ayn- irkinlik olsun. te, dnyada muhl ve btl misllerin en acbidir.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 6. #16
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Evet, u kinatta grnen mevsimlerin deimesi gibi hametli icraat ve seyyrtn tayyre-misl hareketleri gibi azametli harekt ve arz insana beik, gnei halka lmba yapmak gibi dehetli teshrt ve lm, kurumu kre-i arz diriltmek, sslendirmek gibi geni tahvilt gsteriyor ki; perde arkasnda byle muazzam bir Rubbiyet var, muhteem bir saltanatla hkmediyor. Byle bir saltanat- Rubbiyet, kendine lyk bir raiyyet ister ve yeste bir mazhar ister.

  Halbuki, gryorsun, mahiyete en cmi' ve mhim raiyyeti ve bendeleri, u misafirhne-i dnyada perian bir srette muvakkaten toplanmlar. Misafirhne ise, her gn dolar, boanr. Hem, btn raiyyet, tecrbe-i hizmet iin u meydan- imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise, her saat tebeddl eder. Hem, btn o raiyyet, Sni-i Zlcellin kymettar ihsantnn numunelerini ve hrika san'at antikalarn ar-y lem sergilerinde, ticaret nazarnda tem etmek iin, u tehirghta birka dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. u meher ise, her dakika tahavvl ediyor. Giden gelmez; gelen gider.

  te bu hal ve u vaziyet kat gsteriyor ki, u misafirhne ve u meydan ve u meherlerin arkasnda, o sermed saltanata medr ve mazhar olacak dim saraylar, mstemir meskenler, u dnyada grdmz numunelerin ve sretlerin en hlis ve en yksek asllaryla dolu ba ve hazneleri vardr. Demek, burada abalamak, onlar iindir; urada altrr, orada cret verir. Herkesin istidadna gre (eer kaybetmezse) orada bir saadeti vardr. Evet, yle sermed bir saltanat, muhldir ki, u fnler ve zil zelller stnde dursun.

  u hakikate, u temsil drbnyle bak ki:

  Mesel, sen yolda gidiyorsun. Gryorsun ki, yol iinde bir han var. Bir byk zt, o han kendine gelen misafirlerine yapm. O misafirlerin bir gece tenezzh ve ibretleri iin, o hann tezyintna milyonlar altnlar sarf ediyor. Hem, o misafirler, o tezyinttan pek azna az bir zamanda bakp, o nimetlerden pek az bir vakitte az birey tadp, doymadan gidiyorlar. Fakat, her misafir kendine mahsus fotorafyla, o handaki eylerin sretlerini alyorlar. Hem, o byk ztn hizmetkrlar da, misafirlerin sret-i mumelelerini gayet dikkat ile alyorlar ve kaydediyorlar. Hem, gryorsun ki, o zt, hergnde o kymettar tezyintn ounu tahrip eder, yeni gelecek misafirlere yeni tezyint icd eder. Bunu grdkten sonra, hi phen kalr m ki, bu yolda bu han yapan ztn dim, pek l menzilleri, hem tkenmez pek kymetli hazneleri, hem mstemir pek byk bir sehveti vardr. u handa gsterdii ikram ile, misafirlerinin, kendi yannda bulunan eylere itihlarn ayor ve onlara hazrlad hediyelere rabetlerini uyandryor.

  Aynen onun gibi, u misafirhne-i dnyadaki vaziyeti, sarho olmadan dikkat etsen, u dokuz ess anlarsn:

  • Birinci esas:

  Anlarsn ki, o han gibi bu dnya dahi kendi iin deil; kendi kendine de bu sreti almas muhldir. Belki, kafile-i mahlkatn gelip konmak ve gmek iin dolup boanan, hikmetle yaplm bir misafirhnesidir.
  • kinci esas:

  Hem, anlarsn ki, u hann iinde oturanlar, misafirlerdir. Onlarn Rabb-i Kermi onlar Dr's-Selma dvet eder.

  • nc esas:

  Hem, anlarsn ki, u dnyadaki tezyint, yalnz telezzz veya tenezzh iin deil. nk, bir zaman lezzet verse, firkyla birok zaman elem verir. Sana tattrr, itihn aar, fakat doyurmaz. nk ya onun mr ksa, ya senin mrn ksadr; doymaya kfi deil. Demek kymeti yksek, mddeti ksa olan u tezyint ibret iindir, Haiye1 kr iindir, usl- dimsine tevik iindir, baka gayet ulv gyeler iindir.

  • Drdnc esas:

  Hem anlarsn ki, u dnyadaki mzeyyent ise, Haiye2 Cennette ehl-i mn iin rahmet-i Rahmnla iddihar olunan nimetlerin numuneleri, sretleri hkmndedir.

  • Beinci esas:

  Hem, anlarsn ki, u fn masnut fen iin deil. Bir para grnp, mahvolmak iin yaratlmamlar. Belki, vcudda ksa bir zaman toplanp, matlb bir vaziyet alp; t sretleri alnsn, timslleri tutulsun, mnlar bilinsin, neticeleri zaptedilsin. Mesel, ehl-i ebed iin dim manzaralar nesc edilsin, hem lem-i bekda baka gyelere medr olsun.
  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye1: Evet, mdem hereyin kymeti ve dekik- san'at gayet yksek ve gzel olduu halde, mddeti ksa, mr azdr. Demek, o eyler numnelerdir, baka eylerin sretleri hkmndedirler. Ve mdem mterilerin nazarlarn asllarna eviriyorlar gibi bir vaziyet vardr; yle ise, elbette "u dnyadaki o eit tezyint, bir Rahmn- Rahmin, rahmetiyle, sevdii ibdna hazrlad nim- Cennetin numuneleridir" denilebilir ve denilir ve yledir.

  Haiye2: Evet, hereyin vcudunun mteaddit gyeleri ve hayatnn mteaddit neticeleri vardr. Ehl-i dalletin tevehhm ettikleri gibi, dnyaya, nefislerine bakan gyelere mnhasr deildir; t, abesiyet ve hikmetsizlik iine girebilsin. Belki hereyin gyt- vcudu ve netic-i hayat ksmdr:

  Birincisi ve en ulvsi Sniine bakar ki; o eye takt hrika-i san'at murassatn hid-i Ezelnin nazarna resm-i geit tarznda arz etmektir ki, o nazara bir n- seyyle yaamak kfi gelir. Belki, vcuda gelmeden, bilkuvve niyet hkmnde olan istidad yine kfidir. te, ser'z-zevl latf masnut ve vcuda gelmeyen, yani smbl vermeyen birer hrika-i san'at olan ekirdekler, tohumlar u gyeyi bitamamih verir. Faydaszlk ve abesiyet onlara gelmez. Demek herey, hayatyla, vcuduyla Sniinin mu'cizt- kudretini ve sr- san'atn tehir edip, Sultan- Zlcellin nazarna arz etmek birinci gyesidir.

  kinci ksm gye-i vcud ve netice-i hayat zuura bakar. Yani, herey Sni-i Zlcellin birer mektub-u hakiknm, birer kasde-i letfetnm, birer kelime-i hikmeted hkmndedir ki, melike ve cin ve hayvann ve insann enzrna arz eder, mtlaya dvet eder. Demek, ona bakan her zuura ibretnm bir mtlaghtr.

  nc ksm gye-i vcud ve netice-i hayat, o eyin nefsine bakar ki, telezzz ve tenezzh ve bek ve rahatla yaamak gibi cz' neticelerdir. Mesel, azm bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkrn dmencilik ettiinin gyesi, sefine itibriyle yzde birisi kendisine, cret-i cz'iyesine it, doksan dokuzu sultana it olduu gibi; hereyin nefsine ve dnyaya it gyesi bir ise, Sniine it doksan dokuzdur.

  te bu taaddd- gyttandr ki, birbirine zd ve mnfi grnen hikmet ve iktisad, cd ve seh ve bilhassa nihayetsiz seh ile srr- tevfk udur ki:

  Birer gye nokta-i nazarnda cd ve seh hkmeder; ism-i Cevd tecell eder. Meyveler, hubblar, o tek gye nokta-i nazarnda bigayr-i hisbdr; nihayetsiz cdu gsteriyor. Fakat, umum gyeler nokta-i nazarnda, hikmet hkmeder, ism-i Hakm tecell eder. Bir aacn ne kadar meyveleri var, belki her meyvenin o kadar gyeleri vardr ki, beyn ettiimiz ksma tefrik edilir. u umum gyeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisad gsteriyor. Zd gibi grnen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cd ile, seh ile itim ediyor. Mesel, asker ordusunun bir gyesi temin-i syitir. Bu gyeye gre ne kadar asker istersen var ve hem pek fazladr. Fakat, hfz- hudud ve mchede-i a'd gibi sir vazifeler iin, bu mevcud ancak kfi gelir, keml-i hikmetle muvzenededir. te, hkmetin hikmeti hamet ile itim ediyor. O halde, "O askerlikte fazlalk yoktur" denilebilir

  Eya bek iin yaratldn, fen iin olmadn, belki sreten fen ise de tamam- vazife ve terhis olduu bununla anlalyor ki; fn birey, bir cihetle fenya gider, ok cihetlerle bk kalr. Mesel, kudret kelimelerinden olan u iee bak ki, ksa bir zamanda o iek tebessm edip bize bakar; derkab, fen perdesinde saklanr. Fakat, senin azndan kan kelime gibi o gider; fakat binler misllerini kulaklara tevd eder, dinleyen akllar adedince mnlarn akllarda ibk eder. nk, vazifesi olan ifade-i mn bittikten sonra kendisi gider. Fakat, onu gren her eyin hfzasnda zhir sretini ve her bir tohumunda mnev mahiyetini brakp yle gidiyor. Gy her hfza ile her tohum, hfz- zneti iin birer fotoraf ve devam- beks iin birer menzildirler.

  En basit mertebe-i hayatta olan masnu' byle ise, en yksek tabaka-i hayatta ve ervh- bkiye sahibi olan insan ne kadar bek ile alkadar olduu anlalr. iekli ve meyveli koca nebttn bir para ruha benzeyen herbirinin kanun-u teekklt, timsl-i sreti, zerrecikler gibi tohumlarda keml-i intizamla, dadaal inklblar iinde ibk ve muhfaza edilmesiyle, gayet cemiyetli ve yksek bir mahiyete mlik, haric bir vcud giydirilmi zuur, nurn bir kanun-u emr olan ruh-u beer ne derece bek ile merbut ve alkadar olduu anlalr.

  • Altnc esas:

  Hem anlarsn ki, insan, ipi boazna sarlp, istedii yerde otlamak iin babo braklmamtr. Belki, btn amellerinin sretleri alnp yazlr ve btn fiillerinin neticeleri muhasebe iin zaptedilir.

  • Yedinci esas:

  Hem anlarsn ki, gz mevsiminde yaz, bahar leminin gzel mahlkatnn tahribt idm deil. Belki, vazifelerinin tamamyla terhistdr. Haiye

  Hem, yeni baharda gelecek mahlkata yer boaltmak iin tefrgattr ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudtn gelmesine yer hazrlamaktr ve ihzrttr.

  Hem zuura vazifesini unutturan gafletten ve krn unutturan sarholuktan ikazt- Sbhniyedir.

  • Sekizinci esas:  Hem anlarsn ki, u fn lemin sermed Snii iin baka ve bk bir lemi var ki, ibdn oraya sevk ve ona tevik eder.

  • Dokuzuncu esas:  Hem anlarsn ki, yle bir Rahmn, byle bir lemde yle has ibdna, yle ikramlar edecek; ne gz grm, ne kulak iitmi, ne kalb-i beere hutr etmitir. menn.

  Yedinci Hakikat:

  Bb- hfz ve hafziyet olup, ism-i Hafz ve Rakbin cilvesidir.  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye: Evet, rahmetin erzak haznelerinden olan bir ecerenin ularnda ve dallarnn balarndaki meyveler, iekler, yapraklar, ihtiyar olup vazifelerinin hitma ermesiyle gitmelidirler; t, arkalarndan akp gelenlere kap kapanmasn. Yoksa, rahmetin vs'atine ve sir ihvanlarnn hizmetine sed ekilir. Hem, kendileri genlik zevliyle hem zell, hem perian olurlar. te, bahar dahi mahernm bir meyvedar aatr, her asrdaki insan lemi ibretnm bir eceredir, arz dahi maher-i acib bir ecere-i kudrettir, hatt dnya dahi meyveleri hiret pazarna gnderilen bir ecere-i hayretnmdr
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 7. #17
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Hi mmkn mdr ki, gkte, yerde, karada, denizde ya kuru, kk byk, di l Hereyi keml-i intizam ve mzan iinde muhfaza edip, bir trl muhasebe iinde neticelerini eleyen bir hafziyet, insan gibi byk bir ftratta, hilfet-i kbr gibi bir rtbede, emnet-i kbr gibi byk vazifesi olan beerin Rubbiyet-i mmeye temas eden amelleri ve fiilleri muhfaza edilmesin, muhasebe eleinden geirilmesin, adlet terazisinde tartlmasn, yeste ceza ve mkfat ekmesin? Hayr, asl!

  Evet, u kinat idare eden Zt, Hereyi nizam ve mzan iinde muhfaza ediyor. Nizam ve mzan ise, ilim ile hikmet ve irde ile kudretin tezhrdr. nk gryoruz, her masnu', vcudunda gayet muntazam ve mevzun yaratlyor. Hem, hayat mddetince deitirdii sretler dahi birer intizaml olduu halde, heyet-i mecmas da bir intizam tahtndadr. Zr gryoruz ki, vazifesinin bitmesiyle mrne nihayet verilen ve u lem-i ehdetten gp giden her eyin, Hafz-i Zlcell, birok sretlerini elvh- mahfuza hkmnde olan Haiye hfzalarda ve bir trl misl aynalarda hfzedip, ekser tarihe-i hayatn ekirdeinde, neticesinde nakedip yazyor. Zhir ve btn aynalarda ibk ediyor. Mesel, beerin hfzas, aacn meyvesi, meyvenin ekirdei, iein tohumu, kanun-u hafziyetin azamet-i ihtasn gsteriyor.

  Grmyor musun ki, koca baharn hep iekli, meyveli btn mevcudt ve bunlarn kendilerine gre btn sahif-i a'mli ve tekiltnn kanunlar ve sretlerinin timslleri, mahdut bir miktar tohumcuklar ilerinde yazarak, muhfaza ediliyor. kinci bir baharda, onlara gre bir muhasebe iinde sahife-i amellerini neredip, keml-i intizam ve hikmet ile koca dier bir bahar lemini meydana getirmekle, hafziyetin ne derece kuvvetli ihta ile cereyan ettiini gsteriyor. Acaba geici, di, beksz, ehemmiyetsiz eylerde byle muhfaza edilirse, lem-i gaybda, lem-i hirette, lem-i ervhta Rubbiyet-i mmede mhim semere veren beerin amelleri hfz iinde gzetilmek sretiyle, ehemmiyetle zaptedilmemesi kbil midir? Hayr ve asl!

  Evet, u hafziyetin bu srette tecellsinden anlalyor ki, u mevcudtn Mliki, mlknde cereyan eden her eyin inzibtna byk bir ihtimm var. Hem, hkimiyet vazifesinde nihayet derecede dikkat eder. Hem, Rubbiyet-i saltanatnda gayet ihtimm gzetir. O derece ki, en kk bir hdiseyi, en ufak bir hizmeti yazar, yazdrr. Mlknde cereyan eden her eyin sretini mteaddit eylerde hfzeder. u hafziyet iaret eder ki, ehemmiyetli bir muhasebe-i a'ml defteri alacak ve bilhassa mahiyete en byk, en mkerrem, en merref bir mahlk olan insann byk olan amelleri, mhim olan fiilleri, mhim bir hesab ve mzana girecek. Sahife-i amelleri neredilecek.

  Acaba, hi kbil midir ki, insan, hilfet ve emnetle mkerrem olsun, Rubbiyetin klliyt- ununa hid olarak, kesret dairelerinde, Vahdniyet-i lhiyenin delllln iln etmekle, ekser mevcudtn tesbiht ve ibdetlerine mdhale edip zbitlik ve mhidlik derecesine ksn da, sonra kabre gidip rahatla yatsn ve uyandrlmasn, kk byk her amellerinden sul edilmesin, mahere gidip mahkeme-i kbry grmesin? Hayr ve asl.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 8. #18
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Hem, btn gelecek zamanda olan Haiye mmkinta kdir olduuna, btn gemi zamandaki mu'cizt- kudreti olan vukut ehdet eden ve Kymet ve hare pek benzeyen k ile bahar her vakit bilmhede icd eden bir Kadr-i Zlcellden, insan nasl ademe gidip kaabilir, topraa girip saklanabilir? Mdem bu dnyada ona lyk muhasebe grlp hkm verilmiyor; elbette bir mahkeme-i kbr, bir saadet-i uzmya gidecektir.

  Sekizinci Hakikat:

  Bb- vaad ve vaddir; ism-i Ceml ve Cellin cilvesidir.

  Hi mmkn mdr ki, Alm-i Mutlak ve Kadr-i Mutlak olan u masnutn Snii, btn enbiynn tevtrle haber verdikleri ve btn sddkn ve evliynn icm ile ehdet ettikleri mkerrer vaad ve vad-i lhsini yerine getirmeyip (h) acz ve cehlini gstersin? Halbuki, vaad ve vadinde bulunduu emirler, kudretine hi ar gelmez. ek hafif ve pek kolay, gemi baharn hesabsz mevcudtn gelecek baharda ksmen aynen, Haiye1 ksmen mislen Haiye2 idesi kadar kolaydr. f-i vaad ise, hem bize, hem her eye, hem Kendisine, hem saltanat- Rubbiyetine pekok lzmdr. Hulf'l-vaad ise, hem izzet-i iktidarna zddr, hem ihta-i ilmiyesine mnfidir. Zr, hulf'l-vaad ya cehilden, ya aczden gelir.  --------------------------------------------------------------------------------


  Haiye: Evet, zaman- hazrdan t ibtid-i hilkat-i leme kadar olan zaman- mzi umumen vukuttr. Vcuda gelmi herbir gn, herbir senesi, herbir asr birer satrdr, birer sayfadr, birer kitaptr ki; kalem-i kader ile tersm edilmitir. Dest-i Kudret, mu'cizt- ytn onlarda keml-i hikmet ve intizam ile yazmtr. u zamandan t Kymete, t Cennete, t ebede kadar olan zaman- istikbl, umumen imknttr. Yani, mzi vukuttr, istikbl imknttr.

  te, o iki zamann iki silsilesi birbirine kar mukabele edilse, nasl ki dnk gn halk eden ve o gne mahsus mevcudt icd eden Zt, yarnki gn mevcudtyla halk etmeye muktedir olduu hibir vecihle phe getirmez; yle de, phe yoktur ki, u meydan- garib olan zaman- mzinin mevcudt ve hrikalar bir Kadr-i Zlcellin mu'ciztdr. Kat ehdet ederler ki; o Kadr, btn istikblin, btn mmkintn icdna, btn acibinin izhrna muktedirdir.

  Evet, nasl ki bir elmay halk edecek, elbette dnyada btn elmalar halk etmeye ve koca bahar icd etmeye muktedir olmak gerektir. Bahar icd etmeyen, bir elmay icd edemez. Zr o elma, o tezghta dokunuyor. Bir elmay icd eden, bir bahar icd edebilir. Bir elma, bir aacn, belki bir bahenin, belki bir kinatn misl-i musaardr. Hem, san'at itibriyle, koca aacn btn tarih-i hayatn tayan elmann ekirdei itibriyle yle bir hrika-i san'attr ki, onu ylece icd eden, hibir eyden ciz kalmaz. yle de, bugn halk eden, Kymet Gnn halk edebilir. Ve bahar icd edecek, harin icdna muktedir bir Zt olabilir. Zaman- mzinin btn lemlerini zamann eridine keml-i hikmet ve intizam ile takp gsteren, elbette istikbl eridine dahi baka kinat takp gsterebilir ve gsterecektir. Ka Szlerde, bilhassa "Yirmi kinci Sz"de gayet kat ispat etmiiz ki, hereyi yapamayan hibir eyi yapamaz ve birtek eyi halk eden hereyi yapabilir. Hem, eyann icd birtek Zta verilse, btn eya birtek ey gibi kolay olur. Ve suhlet peyd eder. Eer mteaddit esbba verilse ve kesrete isnad edilse, birtek eyin icd btn eyann icd kadar mkltl olur ve imtin derecesinde subet peyd eder."

  Haiye1: Aa ve otlarn kkleri gibi.

  Haiye2: Yapraklar, meyveler gibi.
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 9. #19
  Muhammed AskSairi - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.608
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  347
  208 Konusuna 236 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  10

  Standart Ynt: Onuncu sz

  ok geni bilgiler sakin bir kafayla srf yazya konsentre olup teker teker okumak gerek

  paylam iin teekkrler
  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sardrlar dilsizdirler krdrler artk onlarn dn yoktur

 10. #20
  Sper ye
  yelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  9 Konusuna 9 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  16

  Standart Ynt: Onuncu sz

  Alnt Akairi Nickli yeden Alnt
  ok geni bilgiler sakin bir kafayla srf yazya konsentre olup teker teker okumak gerek

  paylam iin teekkrler
  evet buras kaynak ntelgnde bir site biraz daha kapsaml olsun dediydim. eyvallah.
  anlatm yaln oldugu iin daha iyi oldu
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

Sayfa 2/3 lklk 123 SonSon

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •