3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: ikinci söz

 1. #1
  Süper Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc razı olsun / Teşekkürler
  0
  9 Konusuna 9 Teşekkür Almış
  Tecrübe Puanı
  15

  Standart ikinci söz

  İKİNCİ SÖZ


  -1-
  -2-


  İmânda ne kadar büyük bir saadet ve nimet ve ne kadar büyük bir lezzet ve rahat bulunduğunu anlamak istersen, şu temsilî hikâyeciğe bak, dinle.

  Bir vakit, iki adam hem keyif, hem ticaret için seyahate giderler. Biri hodbîn, tâlihsiz bir tarafa; diğeri hudâbîn, bahtiyar diğer tarafa sulûk eder, giderler.

  Hodbîn adam hem hodgâm, hem hodendiş, hem bedbîn olduğundan; bedbînlik cezası olarak, nazarında pek fenâ bir memlekete düşer. Bakar ki, her yerde âciz bîçareler zorba, müthiş adamların ellerinden ve tahribâtlarından vâveylâ ediyorlar. Bütün gezdiği yerlerde böyle hazin, elîm bir hali görür. Bütün memleket bir mâtemhâne-i umumi şeklini almış. Kendisi şu elîm ve muzlim hâleti hissetmemek için sarhoşluktan başka çare bulamaz. Çünkü herkes ona düşman ve ecnebî görünüyor. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve me'yusâne ağlayan yetimleri görür. Vicdânı azab içinde kalır.

  Diğeri hudâbîn, hudâperest ve hakendiş, güzel ahlâklı idi ki, nazarında pek güzel bir memlekete düştü. İşte bu iyi adam, girdiği memlekette bir umumi şenlik görüyor. Her tarafta bir sürûr, bir şehrâyin, bir cezbe ve neşe içinde zikirhâneler. Herkes ona dost ve akrabâ görünür. Bütün memlekette yaşasınlar ve teşekkürler ile bir terhisât-ı umumiye şenliği görüyor. Hem tekbir ve tehlîl ile mesrurâne ahz-ı asker için bir davul, bir musiki sesi işitiyor. Evvelki bedbahtın hem kendi, hem umum halkın elemi ile müteellim olmasına bedel; şu bahtiyar hem kendi, hem umum halkın sürûru ile mesrur ve müferrah olur, hem güzelce bir ticaret eline geçer. Allah'a şükreder. Sonra döner, öteki adama rast gelir, halini anlar. Ona der:

  "Yahu, sen divâne olmuşsun. Batnındaki çirkinlikler, zâhirine aksetmiş olmalı ki, gülmeyi ağlamak, terhisâtı soymak ve tâlân etmek tevehhüm etmişsin. Aklını başına al, kalbini temizle. Tâ şu musîbetli perde senin nazarından kalksın. Hakikati görebilesin. Zîrâ nihayet derecede âdil, merhametkâr, raîyyetperver, muktedir intizamperver, müşfik bir melikin memleketi, hem bu derece göz önünde âsâr-ı terakkiyât ve kemâlât gösteren bir memleket, senin vehminin gösterdiği sûrette olamaz."  --------------------------------------------------------------------------------

  1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.
  2- O takvâ sahipleri ki, görmedikleri halde Allah'a ve Onun bildirdiklerine İmân ederler. (Bakara Sûresi: 3.)
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 2. #2
  Süper Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  834
  ALLAH cc razı olsun / Teşekkürler
  0
  9 Konusuna 9 Teşekkür Almış
  Tecrübe Puanı
  15

  Standart Ynt: ikinci söz

  Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedâmet eder:

  "Evet, ben, işretten divâne olmuştum. Allah senden râzı olsun ki, cehennemî bir hâletten beni kurtardın" der.

  Ey nefsim! Bil ki, evvelki adam kâfirdir veya fâsık gâfildir. Şu dünya onun nazarında bir mâtemhâne-i umumiyedir. Bütün zîhayat firâk ve zevâl sillesiyle ağlayan yetimlerdir. Hayvan ve insan ise, ecel pençesiyle parçalanan kimsesiz başıbozuklardır. Dağlar ve denizler gibi büyük mevcudât ruhsuz, müthiş cenazeler hükmündedirler. Daha bunun gibi çok elîm, ezici, dehşetli evham, küfründen ve dalâletinden neş'et edip, onu mânen tâzib eder.

  Diğer adam ise mü'mindir. Cenâb-ı Hâlıkı tanır, tasdik eder. Onun nazarında şu dünya bir zikirhâne-i Rahmân, bir tâlimgâh-ı beşer ve hayvan ve bir meydan-ı imtihan-ı ins ü cândır. Bütün vefiyât-ı hayvaniye ve insaniye ise terhisâttır. Vazife-i hayatını bitirenler bu dâr-ı fânîden, mânen mesrurâne, dağdağasız diğer bir âleme giderler. Tâ yeni vazifedarlara yer açılsın, gelip çalışsınlar. Bütün tevellüdât-ı hayvaniye ve insaniye ise, ahz-ı askere, silâh altına, vazife başına gelmektir. Bütün zîhayat birer muvazzaf mesrur asker, birer müstakîm memnun memurlardır. Bütün sadâlar ise, ya vazife başlamasındaki zikir ve tesbih ve paydostan gelen şükür ve tefrih veya işlemek neş'esinden neş'et eden nağamâttır. Bütün mevcudât, o mü'minin nazarında, Seyyid-i Kerîminin ve Mâlik-i Rahîminin birer mûnis hizmetkârı, birer dost memuru, birer şirin kitâbıdır. Daha bunun gibi pekçok latîf, ulvî ve leziz, tatlı hakikatler imânından tecellî eder, tezâhür eder.

  Demek, İmân bir mânevî Tûbâ-i Cennet çekirdeğini taşıyor. Küfür ise mânevî bir Zakkum-u Cehennem tohumunu saklıyor.

  Demek selâmet ve emniyet, yalnız İslâmiyette ve imândadır. Öyle ise biz dâimâ, -1- demeliyiz.


  --------------------------------------------------------------------------------

  1- İslâm dinini ve mükemmel İmân nimetini ihsan ettiği için Allah'a hamd olsun
  [img width=600 height=219]http://img44.imageshack.us/img44/574/yagmurf.gif[/img]

 3. #3
  Bismillah
  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Mesajlar
  17
  ALLAH cc razı olsun / Teşekkürler
  0
  6 Konusuna 8 Teşekkür Almış
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart Cevap: ikinci söz

  [size=large]
  BİSMİLLAJH YA ALLAH
  EVET RİSALE DÜRBÜN MİSALİ HER MESELİYİ GÖZLER ÖNÜNE SERER EVET O DÜRBÜNÜDE MERAKLILARI ELINE
  ALIRDA HAKIKATLARI MÜŞAHADE EDER
  İMAN ELDE EDEN ADAM YAPACAĞACI ILK İŞİ SANIRIM İMANININ GEREĞİ BILGİLERINI SAĞLAM BIR DAYANAĞA
  TEVCİ ETMELİKI ONA MISAL OLARAK DA BİR HİKAYE BU HIKAYENIN SONUNDA RABBİMİZE OLAN
  YAKINKLIĞIMIZ FEVKALADE OLUR INŞAALLAH
  İKİ ADEMIN BIRI BİZE BAKACAKKI NE TARAFDAYIZ DİYE DÜŞÜNCEYE SEVK EDER INSANI RİSALENIN
  TEMELIDE BUNA DAYANIR
  YANI YANI HER BIR MESELEDEN BIZIM ALACAĞIMIZ DERS VE
  HAYATIMIZDA KULLUMUZUN DERINLIĞI ARTIRMAYA VESILE OLUR

  HANI DENIYORYA GÜZEL GÖREN GÜZEL DÜŞÜNÜR GÜZEL DÜŞÜNEN HAYATINDAN ZEVK ALIR MİSALİ
  HAYATTAN BIKMIŞ KENDINI BEĞENMİŞ BİR İNSAN DAHI KENDI İÇ HAYATINA GÖRE BIR ORTMA BULUR
  ASLINDA GİTTİĞİ VE MÜŞAHADE ETTİĞİ YER SIRF KENDI GIBI DÜŞÜNENLERIN ÇOĞUNLUĞUNU DAHA ÇOK
  OLDUĞUNU GÖRÜNCE ORTALIK HARAB OLMUŞ MÜTİŞ İÇLER ACISI
  VE KENDI GİBİ INSANLARI GÖRÜYOR
  VE TERHİSATI UMUMİYYE GÖRÜYOR YANI BU DUNYADAN GÖÇEN GİDEN INSANLARIDA GÖRÜYOR
  VE BU ETRAFDAKI UMUM MUTLULUK O ZATADA FERAH VERIYORKI ORDAKI BU MUTLULUK ORTAMINDA ÇOK IYI
  KAZANÇLAR ELDE EDER VE ALLAHA ŞÜKR EDER
  VE İŞE BAKINKI BU KADAR DARMADAĞINIK SAVAŞ VARI KATLİYAMLAR OLURKEN HİÇ BİR ŞEYI ALDIRMADAN
  KIMSE BANA KARIŞMAZ DÜŞÜNCESI ILE BU AĞLAMA FERYADLARINI GÖRMEMEZDEN GELEREK HAYATINA
  DEVAM EDIYOR VE BAZANDA AZAP ÇEKIYOR NEDEN BÖYLE DİYE
  DİĞER HUDA PERES İSE HAYATINI HER SANIYESINI HAK İÇİN HARCAYAN DEDIKYA GÜZEL GÖREN GÜZEL
  DÜŞÜNÜR GÜZEL DÜŞÜNEN HAYATTAN ZEVK ALIR İMANLA YAŞAR VE BU HAL ONA ÇOK ŞEYLER HATIRLATIYOR
  HER BAKTIĞI YERDE AYRI ORTAMALR GÖRÜYOR BURASI ÇOK GÜZEL YANI BAKIN
  ZİRAAAA SONSUZ DERECEDE ADILLL MERHAMETKAR RİAYETPERVER MUKREDIR İNTİZAMPRVER MÜŞFİK
  ADALETLİ BİR MELIKIN BU DERECE ASARI TERAKKİYATI YANI ESERLERININ YÜKSEK DERECEDE OLUSU SENIN
  ANLATTIĞIN KADAR KORKUNLU OLAMAZ
  VE O SNADA DİĞER ADAMI GÖRÜRRR YOLLARI BIRLEŞİR DE DIYEBILIRIZ YAHU BU SENDEKI HAL NE HAL NE
  OLMUŞ SANA HALINI ANLATINCA TABI
  VE DERKI BENIM GÖRDÜKLERIM BENI PERİŞAN ETTI VE BANA AKSETTI HER ŞEY GÜLMEYI AĞLAMAK
  TERHİSATI YANI O INSANLARIN TERHISATINININ ARDINDAN SOYGUN VE TALAN ETMEK MAL KAÇIRMAK GIBI
  KORKUYA TEVEHHUME BURUNMUŞSUN GEL AKLINI BAŞINA AL ALDA KALBINI TEMİZLE BAK HAYATTASIN
  SENDE O TERHISIN ÇAĞIRICILARI SENI ÇAĞIRMADAN YANI ÖLÜM GELMEDEN GEL SEN HALBINI TEMİZLE
  ŞU ANLATILANLARI BU PERDEDE SEN MÜŞAHADE ET
  VE ANLATILANLARDAN HAKIKATI GÖREBILIRSIN

  VE O BEDBAHTIN AKLI BAŞINA GELIR NEDAMET EDER YANI ALLAHA SIĞINIR ONDA ALLAH CC NUN KAPISINDA
  KURTLUŞ BULUR VE DERKI BEN O İŞRETTEN ORTAMDAN DELİ DIVANE OLMUŞUM (YANI BU DURUMU
  ANLAMAYANLARIN HEPSİ BİR DİVANALIK ICINDE BOCALAR DURUR ) VE DER BENI BU CEHENNEMVARI
  HALETTEN KURTULMAMA VESILE OLDUIN YANI BIZIM DAHI BIR HAKIKATI BIR ELZEM BIRISINE ANLATTIĞIMIZ
  ZAMAN INŞAALLAH AYNI DURUMUN HASIL OLACAĞINI DÜŞÜNMELİYIZ VE BU HAKIKATLARI YANI BU KORKULU
  TEVEHHUMUN PENÇESİNDEN KURTARMAK ICIN ZAMANIMIZI USTAT GIBI ÖNCE BU HAKIKATLARI OKUMAKLA
  SONRA BAŞKALARINA ANLATMAKLA GÖREVLİ BİLMELIYIZ
  EVET EN ÖNEMLI MESELE BAKIN NE DER
  EY NEFSIM BILKI O EVVELKI ADAM KAFİRDİR (YANI BU TEVEHHUMUN ICINDE OLANLAR HAKKI HAKIKATI
  BULMADAN YAŞAYANLAR KAFİRİDR DER RABBIM MUHAFAZA BUYRUSUN AMİNN )
  BÜTÜN MEVCUDAT YANI GÖZÜMĞÜZĞN GÖRDĞÜ HR BIR VARLIK DEMEK İMAN SAHIBI OLAN HER BIR ZİHAYAT
  CENNET ÇEKIRDEĞİ TAŞIYOR BU ÇEKIRDEĞİ KIM IMAN SUYU ILE YANI BESLER BUYUTURSE O BUYUTTUĞU
  TUBA I CENNET ÇEKIRDEĞİNİN MEYVESIDE NASIL OLUR SIZ DÜŞÜNÜN
  İMANDAN MAHRUM OLANBIR ZİHAYATI HAYAT SAHIBINI SİZ DÜŞÜNÜN ONADA KÜFRÜ MANEVI DENIYOR O ISE
  ZAKKUMU CEHENNEM TIHUMU SAKLIYOR YANI BELKIDE BILIYOR BILDIĞINDAN YAŞAMIYOR BU ŞEKILDE
  INSANIN ICINDE O IMANIN FİLİZLERI VAR BUYUTMEK ISTEMIYOR IMANLI OLMAK ISTEMIYOR O HAKIKAT
  SAKLANIYOR VE HALIYLEDE CHEMMENIN TOHUMUNU ICINDE SAKLIYOR YANI
  EVET EN TESIRLI YER BURASI OLSA GEREK
  DEMEK SELAMET VE ENANIYYET YANLIZ ISLAMIYYETTE VE IMANDADIR ÖYLE IS DAİMA Elhamdü lillâhi alâ
  dini’l-İslâm ve kemâli’l-îman YANIII Bize ihsan ettiği İslâm dini ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah’a hamd
  olsun.DEMELIYIZZ
  KARDEŞLER BU ANLATILAN 2 SÖZ DE BAŞKA DAHA ÇOK SIRALRIN OLDUĞUNU UNUTMAYIN ONUN BIR
  PARÇASINIDA SIZ BUYURN INŞAALLAH
  BU VESILE ILE VUSLAT HOCAMIZDAN RABBİM EBEDEN RAZI OLSUNN
  BU FIKIRI KENDISI AÇMIŞ VE BIZLERDE BIR KAÇ CUMLE YAZMAYRABBI
  NASIB EYLEDI HAKKINIZI HELALEDIN HATALARIMIZ DAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIM ALLAHA CC RAZ OSLUN SIZDEN
  [/size]

Benzer Konular

 1. Sevdiğim ikinci kadınsın sen
  By ancalimon in forum Şiir Bahçesi
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 31-12-10, 01:08

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •