Bir canlı izin varsa şu toprakta silinmez
Ölsen seni sırtında taşır toprağın altı
Ey gölgeden ümmid-i vefa eyleyen insan
Kaç gün hatırlayacaktır şu karaltı


M.AKİF ERSOY