6 sonutan 1 ile 6 aras

Konu: aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

 1. #1
  Bismillah
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  13
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  2 Konusuna 2 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  12

  Standart aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

  "Ne ac!. . . Onu tm aklarn toplam denli seviyorum ki, ama bunu kalbimden baka kimseye syleyemiyorum. Mrldanamyorum bile. . Fsldamam bile mmkn deil bu girdapta.

  Ne korkun!. . . Onu her an kaybedebilirim, hem de sessizce, habersizce, yitirilmice. . . Ki baladm kaybetmeye, nazl nazl akp gidiyor hayatmdan bir vedaya doru. .

  Gzlerimi kapatyorum ki bu hakikati grmeyeyim diye; kulaklarm en sessizlii bulana kadar sarlatryorum ki bu hicran duymayaym diye; ve tm bu ykmlle ramen, dilimi yle ll eyliyorum ki "seni seviyorum" demeyeyim diye. . . Tm yklmlma ramen. . . Yreimde an be an byyen ve derunuma yer ettike eden sevdann bergzarlna ramen. . . "Seni Sev(m)iyorum!!!". . . "

  Ayn szlerdi bunlar. Ayn muhasebe, ayn ac itiraf. . Her gnn bitiminde gn batmn seyre dalarken yreinden satr satr geen bu serzenileri dinler ve karalard gnlne. Yazarken bile tereddt ederdi; birileri okur mu diye, birileri anlar m gzleirndeki-szlerindeki ak' diye, kalbine, evet kalbine bunu inkr edemez diye. .

  Ona yasak olan bir akt bu. . . h, ok urat bu raddede sevmemek iin, ok abalad yreinin kaplarn ona kar sonuna kadar kilitli tutabilmek iin, ok dua etti bu hataya (!) dmemek iin. . . ok. . .

  Olmad. . Nefsine, kalbine, benliine yenik dt. . ou kez kendi kendine bile itiraf edemedi bunu. nk kendinden bile saklamalyd bu ak. Kendi yreine bile sezdirmemeliydi -ki yreindeydi zaten, bu ne zordur bilir misiniz?. . .

  Beceremedi; sevmemeyi beceremedii gibi, sevdiini gizlemeyi de beceremedi. Bir eylar yapmalyd ama! Ya bu imknsz ak' olunabilir hle getirmeliydi ya da ak'n kalbinden cann yaka yaka, mahvna sebep olacan bile bile karmak mecburiyetindeydi.

  Peki hangisini tercih etmeliydi bare gen? Hangi zor seimi "DELCE SEVMLNE" ramen hayatna geirmek vecibesindeydi? Hangisini bu yklerden, hangisini?. . .  21 Austos 2008 Cuma - 02:32
  Yarn sabrszlkla bekliyordu; bugn de beklemiti byk bir hasretle aslnda, dn de. . . Her gn onu grmek iin bekliyordu bu delice sevmilik kalbine girdi gireli. Bu elinde olmayan bir histi. Dlerinde olan, gecelerinde aydnlanan, seherlerinde aan, saat tik-taklarnda duyduu. . .

  Yarna son yarm saat kalmt. Gnln ald yine eline ve o'nlu ama o'nsuz geen bir gnn daha zetini dmeye balad beyaz sayfalara. .

  //. . . Mrekkebim tkense imdi!. . . u satrda, u kelimede, u mn ve u duyguda. . Anmak bile istemiyorum adn Allah'm! Her an katlime sebep. . Bu nasl zdrap? Yakyor benliimi. Akn med-cezirini yaamak ne zormu. . lmcl bir hastaln skntsn ekiyorum sanki. . Ha ldm ha leceim. . Yol gster Rabbim! Yol gster kayplma. Ak'n doru yolunu gster. Yrdm yoldaki engebeleri kaldr, kaldr ki Sana ruhu yaralarla gelmeyeyim. . Bu duygu benliimi esir alyor Rabbim! Yardm et. . Mecalsizim, incinmiim, mahcubum. . . Kalbime ferahlk ver!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . //

  Satrlar, her bir cmlede bir gzya tadar uzuyordu sevdaya. Yarna girmiti oktan, gecenin ilerleyen saatlerinde farketti bunu. Defterini kapatp yastnn altna koydu ve kalemi azna alp kalemden intikam alyormuasna azna evirip evirmeye, sallamaya balad. Bu mellini hafifletiyordu ona gre. Bir yandan da penceresinden odasna szan n geldii noktaya, aya ve yldzlara bakyordu.

  "Yldzlar kadar ok seviyorum seni; ay gibi bir tanemsin benim. " diye geirdi yreinden, biraz da serzeni katarak kelimelerine. . Uykusuzca ve dlerle ve kark duygularla ve vicdan hesaplamalaryla ve o'nun akyla sabah etmiti bir geceyi daha. Kulana deen bir ezan sesiyle kendine geldi ilkin. Kalkp namazn kld ve dua'ya durdu. . Her gece, tan vakti, secde ve avularn indirmedii her manevi vakitte olduu gibi. . . Yine niyazlarnda gizemlice o vard. Szlerinin esrarna saklyordu onu. "Rabbim, kalbimden geenleri phesiz benden daha iyi bilir" diye gnl huzur iinde dua'nn gizinde aryordu onu.

  "Ey Rabbim! Akn onulmazndan Sana snrm. Kalbimi aknla yle bir doldur ki; hibir beeri ak giremesin bu kalbe. . . . . . . . . . . . " Dua dua mrldanrken sevdasn, afak ta skmt yreinden tm gecenin efkrn ekerek. . . Tam bir hafta olmutu onu grmeyeli. lm gibi acyd bu sanki. Ne olurdu bugn grsnd artk onu.

  Aklnda birbiri ardnca sorulan hesaplarn karsnda yreine bile cevap veremez bir halette kt yola. Ne yapmalyd? Ona onu sevdiini aklamal m, yoksa aylardr olduu gibi sadece varln hissetmeyle mi yetinmeliydi? Ki tm bu tezat hesaplamalarla admlar sralarken bilinmez bir sevda yoluna doru, aniden tutuldu ayaklar; beraberinde dili. . Karsnda o vard! Eli aya boald bir an. Ne kadar belli etmemeye altysa da aylardr kalbine gmd akn arl bir an kverdi ve gzlerine bir ka damla yamur misali ya dt. Sevdii kz yanndan geerken bir an duraklad. Baklarnda ikileme yaayarak; "Yamuru ok severim; dt her canlya hayat verir. Yalnz. . . yalnz gzlerine dmesi biraz sarst beni; yaktramadm mahzun gzlerine. . . " dedi ve gl nazyla tebessm ederek uzaklat ondan. Yoluna devam etti, arkasna bir kez bile bakmayacak kadar kendine bir ertemle.

  Ne demek istemiti bu szlerde? Neyi im etmeye almt ona? Bir eyler mi anlatmay arzulamt acaba? Dilinde tutsak kalm harfleri bir araya getiremedi ki tek bir kelime kmad azndan. Her vakitte olduu gibi bu vakitte de susmak yklendi yreine. ylece durdu bir sre; afallamt onu grnce. Neden sonra aklna geldi onunla bugn konumak istedii. . Arkasna hzla ve byk bir umutla dnp bakt ki, o an ykntlarn en iddetlisini yaad. Deliler gibi sevdii, uruna uykular haram bilip gzlerine geceleri yreinin nbetine kt, bir haayt karsna ald masum aknn hitab baka biriyle bulumu ve el elelerdi. . .

  Ayaklar tutmuyor, dudaklar alamakl bir edayla titriyor, kalbi yerinden frlayacakmasna atyordu. Bir an gzleri karard. Koca dnyada nefes almyordu sanki. Umutlarndan bir tutam eser kalmamt artk. "Allah'm! Allah'm! Ne. . . Ned. . . . . . . . . . . . " Sustu. Gzlerini skca kapatt ve her zamankinden daha ok ve anlaml sustu imdi. . .

  Hayat nasl devam edecekti bu saatten sonra yaral gen iin? Bir umutla bakyordu hayallerine, o umudu da kaybetmiti o vakitte. Kulaklarnda sinesini patlatrcasna nlatan o szler tekerrr etti:

  "Yamuru ok severim; dt her canlya hayat verir. Yalnz. . . yalnz gzlerine dmesi biraz sarst beni; yaktramadm mahzun gzlerine. . . "

  22 Austos 2008 Pazar - 01:31  Darmadaan olmu bir yrein, hangi parasn bir araya getirdiyse hep onu grd hayatn krklarnda. Hangi gnahndan dolay hesap sormalyd kendine? Bir beer iin benliini, uurunu, her eyini yitirmesine mi, sevmesi her halkarda yasak olan bir gzele krdmle balandna m?

  Suskunlua brnmt o gnden sonra. Ne konutuuna ahit olan biri oldu, ne de gznden tek damla ya aktn gren. . Kime konuuyor, kime alyordu peki? Mehuller, sualler ve karanlk geceler. . . Ve; geceyi tam gn eden gndzn ktili yr. . . Yreine ve diline kilit vurmu, iindeki en kuvvetli naralar kda haykran bir air edasna brnd. Her geceye bir kalem tketti; her zleme bir "ah", her "ah"a bin sitem kondurdu gizliden.

  // Uyandm gecenin sabahnda yine sensizim
  Gl bahesi mrmn dikenleri batyor canma
  Kanyorum; aka aka bir damla kan kalyorum ruhumda
  Sessiz intiharlar saplanyor dimaama
  lyorum; kapatmaya altka gzya tutuyor gzlerimi. .
  Sensizliin gerekliini yaamamak iin, senliliin hayallerine dalyorum
  Krdm bir vaktin eiinde kalakalyorum; senli olmayan sensizlie dair. . //

  Unutulmaya yz tutmu bir kimlikle sarsld bir an. Korkuyordu aynalardan. Kendini deil de, gzlerindeki sevgiliyi grmekten. Aylardr ayna ile bir araya gelmemiti. Uyanamad bir kabusun ba roln oynamaktan bitap dmt. Kimseyi aramaz, okuluna gitmez, kendisinden haber alnamaz duruma srklenmiti; bir delice sevmilik yznden. . . Bir sabah gzleri uykusuzluktan morarm, gzyalarn iine aktp ta gzlerine bir damla ya drmemekten yz solmu bir vaziyette aynann karsnda buldu kendini. te uzun bir zamandan sonra ilk g/zya o anda szld yanana.

  Cebinde biriktirdii iirleriyle, gzlerinde tuttuu yalarla, aylar sonra ilk kez darya kt. Yolunun nereye kacana bilmeden dt nnde uzayan bilinmezlie. Admlarn ard ardna sralarken, bir deniz kenarna inivermiti. Lkin, bilmiyordu ki cann hem parampara eden, hem de yine can krklarn hayata balayan yr da denizin maviliine ve meltemine snmaya gelmiti. Bare gencin gzleri, alabildiine denizin dalgalarndayd. T ki; omuzuna konan o elin tlsmyla kendisine gelene dek. . .

  // imdi tenha bir vakitte, hissiz duygular hakim oluyor; zihnimde ve yreimde. . .
  Dnyorum; aresiz gece mahkumu yldz misali. . .
  Senden nceki zgrlm ve senden sonraki tutsaklm. . . //


  gece'ye on kala
  on iki eyll ikibinsekiz  Hi beklemedii bir durumun iindeydi. Hazrlkszd; perperian, mecalsiz, vakitsiz. . . Bir yamur damlas daha dt o an gzlerine. Kz, bir anne efkatiyle gencin yzndeki yamur misali ak soluyan gzyan sildi. Gzlerindeki byk bir ferle bare n gzlerine bakt; hem de gzlerini bir an olsun baka bir yne karmadan. Bu ne anlaml bir bak! Adeta konuuyordu, hi susmadan.

  aresizce, hissettirmeden, belki de hissettiren fakat belli etmemeye alan k gen, elini cebinden karrken, cebinde biriktirdii iirlerden birini drd yere. Ayn anda iirin yazl olduu kda iliti gzleri; ve yine, ayn anda iire uzattlar ellerini, ardndan duraklayp yine anlaml baklar braktlar, hem martlara, hem de denize; belki de sadece birbirlerinin yreklerine.

  "Ltfen!" dedi kz ve kd genten alarak iiri okumaya balad. . .

  // Bak, yine sensizim
  Sensiz bir hiim
  Duy, sensiz bastm lklarm
  Tut, senden yana azad ettiim duygularm

  Uyandm gecenin sabahnda yine sensizim
  Gl bahesi mrmn dikenleri batyor canma
  Kanyorum; aka aka bir damla kan kalyorum ruhumda. .
  Sessiz intiharlar saplanyor kalbime
  lyorum; kapatmaya altka gzya tutuyor gzlerimi. .
  Sensizliin gerekliini yaamamak iin, senliliin hayallerine dalyorum
  Krdm bir vaktin eiinde kalakalyorum; senli olmayan sensizlie dair. .

  Sana doru kotuum yol uzuyor
  Admlarmn arasndaki boluu en son mesafesine ayarlyorum
  Yrylerime hz katlyor korkumun soluundan
  Gzlerim yol bitimine dikmi baklarn
  Heyecanla arpan bir yrekle, son hz atyorum admlarm
  Yetiebilirim umudu, ayaklarma yolda oluyor
  Yakalayabilirim gvencesi, elimden tutan destekleyicimdir
  te yanndaym sedas, azalarmn ah damar mevkinde
  "Yolculuk bitti" derken, yolun daha en banda olduumu gryorum
  Ne tarafndasn ki bu snrsz uzayan yolun
  Sana kotuum yol sonlarnda aknlk saryor bedenimi?
  Dur ki n grdm yerde, yrmeden olaym yanbanda
  Yreimi atmda, elimi uzattmda, sesine seslendiimde;
  Yreim kapal, ellerim bo, sesim tnsz kalmasn. . .

  Haykrlarmda artk bir nida kalmad
  Senin beni duyman beklerken, ben kendimi duyamyorum imdi
  lklarm dudaklarmdan kan bir feryat olmaktan vazgeti
  Yreimin dehlizlerinde kulaklarm sar edercesine ykselen bir sessiz lk!
  Sensizlii duymamak iin tkyorum kulaklarm
  imden frlattm bir sessizlik yapversin diye kalbine
  Duydun mu imdi sensiz haykrdm sayhann esrarn?
  Sarsldn m kavuran bir sevgi yetiminin acsyla?

  O halde sahip k ge kalmadan
  Azad ettiim senden yana ne varsa bir sn olarak ruhuma yerleenlere
  Tek bana kalmak istemiyorsan duygular arasnda
  Tut salverdiim anlamlar
  Bendeki sen'i. . .
  Terkediyorum senden kendimi, benden hznleri
  Yanma sadece d alyorum
  Bitmeyecek yolumun sarp dalarn, zor zamanlarn aabilmek iin
  Yok sana ihtiyacm yalnzlklarnda bu muazzam ehrin
  Ben aldm nefesimi sensiz de verebilmeye hazrlarm yreimi
  Ya sen git benden, alabildiin her eyi beraberinde gtrerek
  Ya da ben gideyim, her eyi sana brakarak
  Kendimi bile. . . //

  Yamur bu kez gzel kzn gzlerine dmt. Ne de yakmt ehresine. "Neden daha nce sylemedin?" dedi, alamakl bir sesle. "Baka biri vard yannda, ellerini tutuyordu hem de" diyebildi, ksk bir ses tonuyla; ba nde. . Daha fazla dayanamayarak gen n boynuna sarld gzel kz. Bir yandan sesinden delice esen bir ak rzgryla konuuyor, bir yandan da yamurlar alyordu "o an"a. . .

  "Hepsi senin iindi! Beni seviyorsan, bu duruma dayanamayp gelip bana beni sevdiini sylemen iindi. Hibir ey dememen, sessiz kalman, beni sevmediin anlamn tamakt. " dedi. Delikanl sustu ve anlaml bir tebessm gnderdi kzn yreine.

  "Bilir misin yr! Ben en ok susmalarla konuurum. Ka defa bu aresizlik girdabnda boulmaktan zor kurtardm kendimi. Hep sustum, sustum ve yazdm. Yazdm ve dualar mrldandm Rabbime. Hay Allah!" dedi ve i ekerek bir glmsemeyle "dualarm kabul oldu sanrm" dedi. Birlikte tebessmle nazar ettiler.

  Bu suskun aka deniz ve martlar ahitlik ettiler. iir konutu, yr alad, aklar artk yreklerini smsk sarmaya balad. Delice sevmilikleri, bir mr devam etti Rabblerinin izniyle. . . Ne mutlu onlara!. . .

  6 Ekim 2008 - 22:33


  Meltem Bra
  Konu neva tarafndan (23-01-11 Saat 23:02 ) deitirilmitir.
  [size=13pt]tank braktm ak acya zlme/sen[/size]

 2. Bu yeye Meltem Bra Teekkr Edenler , ALLAH cc raz olsun diyenler .

  neva (23-01-11)

 3. #2
  Forum Grevlisi neva - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  adana
  Mesajlar
  2.811
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  490
  279 Konusuna 336 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  46

  Standart Ynt: aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

  ok gzel olmu bu ya. edebi bir eser gibi.ak mkemmel anlatlm.gerekten ok etkili ve airane bir yaz.byle gzel ve devrik cmlelerle yazlm yazlara hayranm.teekkrler meltem bra...
  akairi okudumu acaba bunu..?
  Seviyorsan, cimrilik etme, syle!
  Muhabbeti varken, yokmu gibi yapanla, Hi sevmedii halde, ylp durana sinir olurum!
  Neyse, o olmal insan...
  Kendisi olmaktan korkmamal! Kendisi olmaktan kamamal!
  Bil ki, sensin diye seni brakmam;
  ama
  Ben olduum iin brakrsan beni,
  Yas da tutmam arkandan!


 4. #3
  Bismillah
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Mesajlar
  13
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  2 Konusuna 2 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  12

  Standart Ynt: aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

  Eyvallah, beendiinize sevindim. Devrik cmleleri ben de severim. Bir yere bal kalarak yazmak zordur. Zaten edebiyattan ok anlamam, yazdklarm kendi gnl ve ruh dnyamdan yansyanlardr.

  Ak airi'nin okuduunu sanmyorum; belki uzun gelmitir ona.

  Teekkrler.
  [size=13pt]tank braktm ak acya zlme/sen[/size]

 5. #4
  Tecrbeli ye obanYldz - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Feb 2009
  Yer
  Dzce
  Mesajlar
  126
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  0
  3 Konusuna 4 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  12

  Standart Ynt: aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

  ak gzeldir
  ama ak olup yanmak daha gzel
  Kimsesiz hi kimse yok,herkesin var bir kimsesi.Bir tek ben kimsesiz kaldm

  yeti ey Kimsesizler Kimsesi

 6. #5
  Forum Grevlisi Nihade - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Mar 2009
  Yer
  Ankara
  Mesajlar
  1.883
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  508
  203 Konusuna 247 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  36

  Standart Cevap: aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

  Destan gibi maallah bouna ziyaretiler hergn okumuyor
  Gerek yok her sz, laf ile beyana.. Bir bak bin sz eder, baktan anlayana...

  Hz. Mevlana  Zikrullah, yle bir kaledirki hem zahir dmandan,hemde batn dmandan korur.
  Mahmud Ustaosmanolu (k.s)
  Ey insan Kerim olan Rabbi'ne kar seni ne aldatt? (nfitar-6)

 7. Bu yeye Nihade Teekkr Edenler , ALLAH cc raz olsun diyenler .

  vuslat (31-12-10)

 8. #6
  Sper ye TuSeM - ait Kullanc Resmi (Avatar)
  yelik tarihi
  Oct 2010
  Yer
  orda burda surda :)
  Mesajlar
  943
  ALLAH cc raz olsun / Teekkrler
  100
  152 Konusuna 173 Teekkr Alm
  Tecrbe Puan
  27

  Standart Cevap: aresizliin Girdabnda Delice Sevmilik

  hayran kaldim...cok gzeldi
  kaleminize saglik...

Benzer Konular

 1. Ztlarn Girdabnda
  By sagir in forum brahim SAIR
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 19-01-10, 14:02

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •