Bilirim hissedemezsin
duyamazsn nidalarm
Gzyalarma karr her zerrem
Bulut misali younlar duygularm
kszlk rzgarlaryla savrulur
damla damla dklrm...

syan deil kalbimden dklenler
Dualarma kartrdm adn
Her gecenin ayaznda
boazma dmlenen szlerinle
boluun girdabnda yorulur
ilmek ilmek sklrm...

Hznm gecenin koynuna der
kmaz sokak kesiverir admlarm
Gnlere sakladm tebessmlerim kser
Sessizce uurlarm umutlarm...
Her sabah yldzlarla kaybolur
yaprak yaprak dklrm...

mit kuum vurulur kanatlarndan
Onulmaz aclarla kvranr titreyerek
Avclar gurur duyarken vurgunlaryla
lahi ak sarar yaralarm
yeniden O'nun kapsna koyulur
dua dua sklrm...