3 sonuçtan 1 ile 3 arası

Konu: KURBAN NEDIR?

 1. #1
  Hisli Yürek
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Mesajlar
  237
  ALLAH cc razı olsun / Teşekkürler
  0
  1 Konusuna 1 Teşekkür Almış
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart KURBAN NEDIR?

  KURBAN NEDİR?

  [img width=360 height=550]http://www.iem.gov.tr/iem/photos/resimler/yavuz_saracoglu/kurbanlik.jpg[/img]

  Adet oldu, her yıl Kurban bayramı yaklaştığı günlerde gerek yurtdışında ve gerekse ülkemizde müslümanlara ve nihai olarak da dolayısıyla İslam'a saldırmak. Özellikle 1970'li yıllardan bu yana, müslümanların çoğunlukla yaşadığı Batı ülkelerinde, hıristiyan din adamları da dâhil çeşitli çevrelerde, aleyhine faaliyetlerde ve söylemlerde bulunulmaktadır ki, bunların çoğu tenkit sınırını aşarak doğrudan kurban olayına saldırı niteliğindedir.

  Hiç şüphesiz bazı müslümanların, Allah'a yakınlaşma vasıtası ve bir ibadet olarak kesilen kurbanlık hayvanlara bu ruh içerisinde olması gereken gerekli itinayı göstermeksizin, onlara eziyet verdikleri doğrudur. Bu durumu dile getirmek ve tenkit etmek herkesin hakkıdır. Özellikle yurtdışında kurbanların, o ülkelerin alışık olmadığı bir biçimde rast gele sokak ortası, bahçe ve hatta banyo gibi yerlerde kesimi, tenkitçilere bir haklılık payı veriyorsa da, bu durumdan sadece müslümanlar sorumlu değildir. Zira o ülkelerin yerel yönetimleri 1970'li yıllarda, hatta bazen müslümanların müracaatlarına rağmen, geçici özel yerler tahsis etmiyorlardı. Eğer böyle yerler tahsis edilmiş olsa -ki bugün Türkiye'de de buna ihtiyaç vardır- çoğu uygunsuz durum ortadan kalkar.

  Burada üzerinde durmak istediğimiz konu ne böyle tenkitler, ne de kurbanın fıkhî hükümleriyle ilgili meselelerdir. Hayvan hakları ve hayvan sevgisi vesile edilerek kurban olayına yapılan saldırılara cevap vermektir. Ülkemizde son yıllarda kurbanı “kavurma şöleni” ve kurban kesenleri “şizofrenik” olarak niteleyenler zuhur etti.  1- Kurban Bir Hayvan Toplu Kıyımı Değildir:

  Özellikle Batılılar ve hayvan sevenler, kurban olayını hayvanlara karşı işlenen bir toplu kıyım gibi görmekte; bir etoburluk veya etçilik gibi değerlendirmektedirler. Herkesin bildiği gibi, kurban bir ibadettir. Kur'an açısından, dinler tarihi ve din antropolojisi yönünden bakıldığında, kurban evrensel bir ibadet şekli olarak görünmektedir. Allah veya ilahlar adına çeşitli hayvanların kurban edildiği ve edilmekte olduğu bir vakıadır.

  O halde ilk olarak vurgulanması gereken husus, kurban kesmek İslam'da bir ibadettir. Bütün müslümanlar bunu hacca gidenler için bir farz olarak telakki ederler. Hacca gitmeyenler için, Hanefi mezhebinde vacib hükmünde; diğer mezheplerde, sünnettir. Bu açıdan, Türkiye gibi çoğunlukla Hanefi olan ülkelerin dışında, Türkiye'ye oranla zaten çok az sayıda kurban kesilir.

  İkinci önemli nokta, kurban bayramı esnasında bir anda yüksek sayıda hayvan kesilmesi, öyle görülmesine rağmen, aslında normal bir sayıdır. Şöyle ki, kurban bayramı esnasında ve bir hafta-on günlük bir zaman zarfı sonrasında, mezbahanelerde hayvan kesimi yok denecek kadar azalır; insanlar kasaplara gitmezler. Bayram esnasındaki yüksek orandaki sayı, bayramın dört gününe ve sonraki bir haftaya yayılınca normal sayıya düşer; yani normal günlük günlerde tüketilen ortalama hayvan sayısı kadar olur. Dolayısıyla, başka bir ifadeyle kurban, bir müslüman ülkenin yıllık hayvan tüketimine ilave bir hayvan kesimi değildir.  2- Kurban, Hayvan Hakları İhlali ve Ekolojik Dengenin Bozulması Değildir:


  Hukuk tarihini bilenler, hayvan hakları konseptinin ilk defa ve yüzyıllarca önce İslam'da ortaya çıktığını kabul ederler. Kurban kesmek, ne hayvan hakları ihlalidir; ne hayvanlara karşı sevgisizliktir; ne de doğal çevreyi ve dengeyi bozmaktır. Kurban olayı bahane edilerek ve aksi söylemlerle İslam’a saldıranlar, eğer kendileri söylemlerinde samimi iseler hiç et yememeleri, kasaplara uğramamaları gerekir. Mezbahanelerin ortadan kaldırılmasını istemeleri gerekir.

  Dinler ve medeniyetler hayvan tüketimi açısından karşılaştırılınca, görülecektir ki, hayvanlara ve çevreye bu açıdan en az zarar verenler müslümanlardır. Zira karada, denizde ve havada yaşayan canlı tür1erinden yenebilecek varlıkları en az sayıya indiren belirli hayvan türleriyle sınırlı tutan İslam'dır. Gerek batılılar ve gerekse doğulular doğada ne bulurlarsa yemektedirler; hamamböceğinden domuzuna ve maymununa kadar.

  İstatistiklere bakın! Kurban bayramında kesilen hayvanlar da dâhil İslam ülkelerinde kesilen yıllık hayvan sayısıyla, diğer ülkelerde kesilen yıllık hayvan sayılarını, kişi tüketim bazında karşılaştırınca göreceksiniz ki, İslam ülkelerinde kişi bazındaki yıllık hayvan kesimi diğer ülkelerinkinin kat kat altındadır. O halde kim daha çok çevreci? Doğada bulduğu her canlıyı yiyen batılı veya doğulu mu; yoksa sadece sınırlı sayıda hayvan türünü yiyen müslüman mı?  3- Otoburluk, Etoburluğa Bir Alternatif Değildir:

  Bazı batılılar ve son zamanlarda ülkemizde bazı kimseler müslümanlara, kurbanı bir etoburluk telakki ederek, yerine vegetarianizmi (otoburluk veya otçuluğu) salık vermektedirler. Genelde Hint kökenli olarak bilinen bu anlayış, güya daha çevreci ve hayvan sevgisini temel alan bir anlayışmış. Hiç de sanıldığı gibi değildir Zira kendi çelişkisini de içerisinde barındıran bir anlayıştır.

  Şöyle ki, hayvan yerine bitki yemek, hayvan canını kurtarma adına bitki canına kıymaktır. Can olma bakımından bitki canıyla, hayvan canı arasında ne fark vardır ki? Bitki yiyen bu açıdan bitkiye zarar vermediğini nasıl söyleyebilir? Diğer taraftan Hintliler gibi, hele bir de ruh göçüne (reenkarnasyon) inanıyorsanız, olabilir ki bitki canına kıymanız aslında bir insan canına kıymanız da olabilir. Dolayısıyla bu açılardan bakıldığında, etobur gibi otobur da aslında cana kıyıyor ve çevreye o kadar zarar veriyor demektir. Hayvan hakları sorunu olduğu gibi bir de bitki hakları olması gerekmez mi?  4-Kurban Şizofreniyi Tedavi Eder:

  Şimdiye kadar gördüğünüz itirazlar aklen ve mantıken makul olmasalar da, psikolojik dille anormal itirazlardır denebilir. Kurban kesmenin müslümanları şizofreni yaptığı iddiası, anormalliğin sınırlarını aşan, "abnormal" veya "anomalie” denebilecek bir iddiadır. Kevser’i, Hz. Fatıma validemiz; "ve'nhar" emrini Hz. Hüseyin olarak tevil edince geriye ne kalabilirdi ki!

  Eğer kurban olayına psikanaliz açısından yaklaşacak olursak, kurban kesmenin müslümanı şizofreni değil tam tersine şizofreniden kurtardığını söylememiz gerekecektir.

  Yeryüzünde ilk insanı yaratması ile ilgili:

  "Rabbin, meleklere: "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" deyince, onlar: Orada fesat çıkaracak ve kan dökecek olanı mı var edeceksin? Hâlbuki biz Hamd'in ile hamd ediyor ve tesbih ediyoruz, dediler. Sizin bilmediğinizi Ben bilirim dedi.” (Bakara 2/30) mealindeki ayette, Allah insanın kan dökmeye müsait bir varlık olduğunu belirtiyor. Allah insanlığa kurban kesmeyi emretmekle veya diğer zamanlarda kesilen hayvanları Kendi adına kestirtmekle insanın kan dökmeye meyyalliğini ve müsaitliğini legal yolla gerçekleştirerek, şuuraltındaki bir dürtüyü tatmin ettiriyor; boşalttırarak psikolojik açıdan bir rahatlama sağlatıyor. Eğer iddia edildiği gibi aksi doğru olsaydı dünyadaki bütün kasapların veya sürekli kurban kesenlerin hep cellat olması gerekirdi. Diğer ibadetlerin emrediliş nedeni gibi kurbanın da emrediliş sebebi insanları kötülüklerden sakındırmaktır.  5. Başka İbadetler Kurban Yerine Geçmez:


  Bütün ibadetlerin ibadet olma bakımından temel ortak özellikleri olmasına rağmen her ibadetin yalnızca kendine özgü metafizik, psikolojik ve sosyal hikmetleri ve nedenleri vardır. Bu açıdan nasıl hukukta hiçbir suç ve ceza bir başka suç veya bir başka cezayla aynı sayılamaz ise dindeki emirler ve yasaklar da bir diğerinin yerini alamaz.

  Bazıları diyor ki: Kurban kesmeyelim, sözgelimi, karşılığı parayı bir hayır kurumuna veya fakire verelim. Bu kurban yerine geçer.

  Bu tür bir akıl yürütme de, verilecek paranın kurban yerine geçeceği hükmü de yanlıştır. Yukarıda açıkladığımız gibi, hiçbir ibadet diğeri yerine geçmez. Kurban kesimi hacca giden kimseler için farz, hacca gitmeyenler için Hanefilerce vacib, diğer mezheplerce sünnet kabul edilmiştir. Kurban bedelini vermekle kişi, başka bir ibadet yani sadaka yapmış olur ve sadaka mükâfatını kazanır. Belki de bu durumda daha fazla ilâhî mükâfat kazanabilir; elbette bunun takdiri Allah'a aittir. Kısaca ifade edecek olursak, kurban kesmeyen bedelini verirse kurban kesmiş olmaz, sadaka vermiş olur ve sadaka mükâfatı kazanır. Elbette Allah katında sadaka da çok büyük bir ibadet ve iyiliktir. Dolayısıyla kurban kesmeyip bedelini vermek, kurban kesmek gibidir demek yanlıştır.  * Prof. Dr. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
  [size=12pt]KaLemin âhı kaLdı satırLarda... Birer göz yaşı oLdu, âharLı kağıtLarda mürekkep.. [/size]<br />

 2. #2
  Muhammed AskSairi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Yer
  Hollanda
  Mesajlar
  2.607
  ALLAH cc razı olsun / Teşekkürler
  347
  208 Konusuna 236 Teşekkür Almış
  Tecrübe Puanı
  10

  Standart Ynt: KURBAN NEDIR?

  Güzel bir zamanla
  ALLAH cc razı olsun
  KURBANLARINIZ KABUL OLSUN
  [size=18pt]صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ[/size]bakara 18<br /><br />Sağırdırlar dilsizdirler kördürler artık onların dönüşü yoktur

 3. #3
  Talip
  Üyelik tarihi
  Apr 2018
  Mesajlar
  77
  ALLAH cc razı olsun / Teşekkürler
  0
  0 Konusuna 0 Teşekkür Almış
  Tecrübe Puanı
  1

  Standart BUY FAKE ID CARD,SALE FALSE ID CARD,BUY FAKE ONLINE ID CARD, BUY FAKE ID UK

  Our team is a unique producer of quality fake documents. We offer only original high-quality fake passports, driver's licenses, ID cards, stamps and other products for a number of countries like: USA, Australia, Belgium, Brazil, Canada, Italy, Finland, France, Germany, Netherlands, Spain, United Kingdom. This list is not full. To get the additional information and place the order just visit our website: http://www.buysellfakepassport.cc www. buysellfakepassport.cc >> Contact e-mails: General support: support@buysellfakepassport.cc Technical support: tech@buysellfakepassport.cc ----------------------------- Keywords: buy false/fake ID card of Afghanistan buy false/fake ID card of Albania buy false/fake ID card of Algeria buy false/fake ID card of Andorra buy false/fake ID card of Angola buy false/fake ID card of Antigua & Deps buy false/fake ID card of Argentina buy false/fake ID card of Armenia buy false/fake ID card of Australia buy false/fake ID card of Austria buy false/fake ID card of Azerbaijan buy false/fake ID card of Bahamas buy false/fake ID card of Bahrain buy false/fake ID card of Bangladesh buy false/fake ID card of Barbados buy false/fake ID card of Belarus buy false/fake ID card of Belgium buy false/fake ID card of Belize buy false/fake ID card of Benin buy false/fake ID card of Bhutan buy false/fake ID card of Bolivia buy false/fake ID card of Bosnia Herzegovina buy false/fake ID card of Botswana buy false/fake ID card of Brazil buy false/fake ID card of Brunei buy false/fake ID card of Bulgaria buy false/fake ID card of Burkina buy false/fake ID card of Burundi buy false/fake ID card of Cambodia buy false/fake ID card of Cameroon buy false/fake ID card of Canada buy false/fake ID card of Cape Verde buy false/fake ID card of Central African Rep buy false/fake ID card of Chad buy false/fake ID card of Chile buy false/fake ID card of China buy false/fake ID card of Colombia buy false/fake ID card of Comoros buy false/fake ID card of Congo buy false/fake ID card of Congo Democratic Rep buy false/fake ID card of Costa Rica buy false/fake ID card of Croatia buy false/fake ID card of Cuba buy false/fake ID card of Cyprus buy false/fake ID card of Czech Republic buy false/fake ID card of Denmark buy false/fake ID card of Djibouti buy false/fake ID card of Dominica buy false/fake ID card of Dominican Republic buy false/fake ID card of East Timor buy false/fake ID card of Ecuador buy false/fake ID card of Egypt buy false/fake ID card of El Salvador buy false/fake ID card of Equatorial Guinea buy false/fake ID card of Eritrea buy false/fake ID card of Estonia buy false/fake ID card of Ethiopia buy false/fake ID card of Fiji buy false/fake ID card of Finland buy false/fake ID card of France buy false/fake ID card of Gabon buy false/fake ID card of Gambia buy false/fake ID card of Georgia buy false/fake ID card of Germany buy false/fake ID card of Ghana buy false/fake ID card of Greece buy false/fake ID card of Grenada buy false/fake ID card of Guatemala buy false/fake ID card of Guinea buy false/fake ID card of Guinea-Bissau buy false/fake ID card of Guyana buy false/fake ID card of Haiti buy false/fake ID card of Honduras buy false/fake ID card of Hungary buy false/fake ID card of Iceland buy false/fake ID card of India buy false/fake ID card of Indonesia buy false/fake ID card of Iran buy false/fake ID card of Iraq buy false/fake ID card of Ireland Republic buy false/fake ID card of Israel buy false/fake ID card of Italy buy false/fake ID card of Ivory Coast buy false/fake ID card of Jamaica buy false/fake ID card of Japan buy false/fake ID card of Jordan buy false/fake ID card of Kazakhstan buy false/fake ID card of Kenya buy false/fake ID card of Kiribati buy false/fake ID card of Korea North buy false/fake ID card of Korea South buy false/fake ID card of Kosovo buy false/fake ID card of Kuwait buy false/fake ID card of Kyrgyzstan buy false/fake ID card of Laos buy false/fake ID card of Latvia buy false/fake ID card of Lebanon buy false/fake ID card of Lesotho buy false/fake ID card of Liberia buy false/fake ID card of Libya buy false/fake ID card of Liechtenstein buy false/fake ID card of Lithuania buy false/fake ID card of Luxembourg buy false/fake ID card of Macedonia buy false/fake ID card of Madagascar buy false/fake ID card of Malawi buy false/fake ID card of Malaysia buy false/fake ID card of Maldives buy false/fake ID card of Mali buy false/fake ID card of Malta buy false/fake ID card of Marshall Islands buy false/fake ID card of Mauritania buy false/fake ID card of Mauritius buy false/fake ID card of Mexico buy false/fake ID card of Micronesia buy false/fake ID card of Moldova buy false/fake ID card of Monaco buy false/fake ID card of Mongolia buy false/fake ID card of Montenegro buy false/fake ID card of Morocco buy false/fake ID card of Mozambique buy false/fake ID card of Myanmar, Burma buy false/fake ID card of Namibia buy false/fake ID card of Nauru buy false/fake ID card of Nepal buy false/fake ID card of Netherlands buy false/fake ID card of New Zealand buy false/fake ID card of Nicaragua buy false/fake ID card of Niger buy false/fake ID card of Nigeria buy false/fake ID card of Norway buy false/fake ID card of Oman buy false/fake ID card of Pakistan buy false/fake ID card of Palau buy false/fake ID card of Panama buy false/fake ID card of Papua New Guinea buy false/fake ID card of Paraguay buy false/fake ID card of Peru buy false/fake ID card of Philippines buy false/fake ID card of Poland buy false/fake ID card of Portugal buy false/fake ID card of Qatar buy false/fake ID card of Romania buy false/fake ID card of Russian Federation buy false/fake ID card of Rwanda buy false/fake ID card of St Kitts & Nevis buy false/fake ID card of St Lucia buy false/fake ID card of Saint Vincent & the Grenadines buy false/fake ID card of Samoa buy false/fake ID card of San Marino buy false/fake ID card of Sao Tome & Principe buy false/fake ID card of Saudi Arabia buy false/fake ID card of Senegal buy false/fake ID card of Serbia buy false/fake ID card of Seychelles buy false/fake ID card of Sierra Leone buy false/fake ID card of Singapore buy false/fake ID card of Slovakia buy false/fake ID card of Slovenia buy false/fake ID card of Solomon Islands buy false/fake ID card of Somalia buy false/fake ID card of South Africa buy false/fake ID card of Spain buy false/fake ID card of Sri Lanka buy false/fake ID card of Sudan buy false/fake ID card of Suriname buy false/fake ID card of Swaziland buy false/fake ID card of Sweden buy false/fake ID card of Switzerland buy false/fake ID card of Syria buy false/fake ID card of Taiwan buy false/fake ID card of Tajikistan buy false/fake ID card of Tanzania buy false/fake ID card of Thailand buy false/fake ID card of Togo buy false/fake ID card of Tonga buy false/fake ID card of Trinidad & Tobago buy false/fake ID card of Tunisia buy false/fake ID card of Turkey buy false/fake ID card of Turkmenistan buy false/fake ID card of Tuvalu buy false/fake ID card of Uganda buy false/fake ID card of Ukraine buy false/fake ID card of United Arab Emirates buy false/fake ID card of United Kingdom buy false/fake ID card of United States buy false/fake ID card of Uruguay buy false/fake ID card of Uzbekistan buy false/fake ID card of Vanuatu buy false/fake ID card of Vatican City buy false/fake ID card of Venezuela buy false/fake ID card of Vietnam buy false/fake ID card of Yemen buy false/fake ID card of Zambia buy false/fake ID card of Zimbabwe ================================ fake Alabama ID fake Alaska ID fake Alberta ID fake Arizona ID fake Arkansas ID fake Australian Capital ID fake British Columbia ID fake California ID fake Colorado ID fake Connecticut ID fake Delaware ID fake Florida ID fake Georgia ID fake Hawaii ID fake Idaho ID fake Illinois ID fake Indiana ID fake Iowa ID fake Kansas ID fake Kentucky ID fake Louisiana ID fake Maine ID fake Manitoba ID fake Maryland ID fake Massachusetts ID fake Michigan ID fake Minnesota ID fake Mississippi ID fake Missouri ID fake Montana ID fake Nebraska ID fake Nevada ID fake New Brunswick ID fake Newfoundland ID fake New Hampshire ID fake New Jersey ID fake New Mexico ID fake New South Wales ID fake New York ID North Carolina ID fake North Dakota ID fake Nova Scotia ID fake Ohio ID fake Oklahoma ID fake Ontario ID fake Oregon ID fake Pennsylvania ID fake Prince Edward Island ID fake Quebec ID fake Queensland ID fake Rhode Island ID

Benzer Konular

 1. Kurban
  By yakupca in forum Yakupca
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14-10-13, 23:05
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-11-11, 18:30
 3. Kurban...
  By Ebrâr in forum Ebrâr
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 29-11-09, 00:46
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27-11-09, 01:44
 5. kurban
  By medineli in forum Kurban
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29-08-09, 21:52

Members who have read this thread: 1

Bu Konudaki Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •