PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Mübârek ramazân ayının fazîletibulut_bey79
20-07-12, 23:10
Bugün, ayların sultânı olan mübârek “Ramazân ayı”nı idrâkle şereflendik. Peygamber Efendimiz, bir hadîs-i şerîflerinde buyurmuştur ki:
“Bir kimse, Ramazân ayında oruç tutmayı farz [ya’nî vazîfe] bilir ve orucun sevâbını, Allahü teâlâdan beklerse, geçmiş günâhları affolur.” [Sahîh-i Buhârî]
Bu hadîs-i şerîften anlaşılıyor ki, orucun Allahü teâlânın emri olduğuna inanmak ve sevâp beklemek lâzımdır. Günün uzun olmasından ve oruç tutmanın güç olmasından şikâyet etmemelidir. Hattâ günün uzun olmasını ve oruç tutmayanlar arasında güçlükle oruç tutmayı, fırsat ve ganîmet bilmelidir.
Resûlullah (aleyhis-salâtü ves-selâm), “Ramazân ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytânlar [zincire] bağlanır” buyurmuşlardır.
Ramazân-ı şerîfte, oruç tutmak çok sevâbdır. Özürsüz oruç tutmamak büyük günâhtır. Hadîs-i şerîfte, “Özürsüz, Ramazânda bir gün oruç tutmayan, bunun yerine bütün yıl boyu oruç tutsa, Ramazândaki o bir günkü sevâba kavuşamaz” buyurulmuştur. (Tirmizî)
AÇIKTAN ORUÇ YİYENLER!..
Dînî bir mazeret varsa, oruç tutmamak yani orucu Ramazân ayında tutmayıp başka bir aya tehir etmek günâh olmaz.
Açıktan oruç yiyen bir kimse, bu aya hürmet etmemiş olur. Namaz kılmayanların da, oruç tutmaları ve harâmlardan kaçınmaları gerekir.
Ramazân ayında oruç tutmak hakkında birçok hadîs-i şerîf vardır. Bu hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki:
“Ramazân bereket ayıdır. Allah bu ayda, günâhları bağışlar, duâları kabûl eder. Bu ayın hakkını gözetin. Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrûm kalır.” [Taberânî]
“Oruçlu çirkin konuşmasın. Birisi kendisine sataşırsa, “Ben oruçluyum” desin.” [Buhârî]
“Ramazân orucu farz, terâvîh namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibâdetle geçirenin günâhları affolur.” [Nesâî]
“Ramazân ayında âilenizin nafakasını geniş tutun. Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevâptır.” [İbn-i Ebi’d-dünyâ]
“Oruçlunun susması tesbîh, uykusu ibâdet, duâsı makbûl, ameli de çok sevâbdır.” [Deylemî]
İslâm âlimlerinin büyüklerinden olan İmâm-ı Rabbânî (rahmetullahi aleyh) buyuruyor ki: “Ramazân-ı şerîf ayında kılınan nâfile namaz, yapılan zikir, verilen sadaka ve diğer bütün nâfile ibâdetlere ihsân edilen sevâb, başka aylarda yapılan farzlara verilen sevâblar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda, bir oruçluya iftâr verenin günâhları affolur; Cehennemden âzâd olur. O oruçlunun sevâbı kadar, ayrıca buna da sevâb verilir. O oruçlunun sevâbı da hiç azalmaz.
Bu ayda, emri altında bulunanların işlerini hafîfleten, onların ibâdet etmelerine kolaylık gösteren âmirler de affolurlar, Cehennemden âzâd olurlar. Resûlullah, bu ayda, esîrleri âzâd eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibâdet ve iyi iş yapabilenlere, bütün sene, bu işleri yapmak nasip olur.
Bu aya saygısızlık edenin, günâh işleyenin bütün senesi, günâh işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibâdet etmelidir. Allahü teâlânın râzı olduğu işleri yapmalıdır.
Bu ayı, âhıreti kazanmak için bir fırsat bilmelidir. Kur’ân-ı kerîm Ramazân ayında indi. Kadir gecesi, bu aydadır.
Ramazân-ı şerîfte, iftârı erken yapmak, sahûru geç yapmak sünnettir. Resûlullah, bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi.
İftârda acele etmek ve sahûru geciktirmek, belki insanın aczini, yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbâdet etmek de zâten bu demektir.
MÜSLÜMANLAR AFFOLUR...
Hurma ile iftâr etmek sünnettir. İftâr edince, “Zehebe’z-zama’ vebtelleti’l-urûk ve sebete’l-ecr inşâallahü teâl┠duasını okumak, terâvîh kılmak ve Kur’ân-ı kerîmi hatmetmek önemli sünnetlerdir.
Bu ayda, her gece, Cehenneme girmesi gereken, binlerce Müslümân affolur, âzâd olur.
Bu ayda, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır. Şeytânlar, zincirlere bağlanır. Rahmet kapıları açılır.”
[Allahü teâlâ, bu mübârek ayda, hepimize, râzı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı ve bu ayın şânına yakışacak şekilde kulluk yapmayı nasip eylesin.]

İSTİKAMET ([URL]http://www.turkiyegazetesi.com/makaledetay.aspx?id=542869)
Ramazan Ayvallı