PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Hanımlar kim için süslenmeli? -Mahmud Ustaosmanoğlu (k.s)Nihade
16-01-11, 15:04
http://img511.imageshack.us/img511/171/cicek99ln3.jpg

Bismillahirrahmanirrahim


Dersimizin ayetlerine başlayalım:
Bedevi araplardan bir takım kimseler Kabe'yi çıplak olarak tavaf ederlerdi.Ekseriya erkekler gündüz kadınlar gece tavaf ederdi.Onların bu çirkin durumlarını nehyetmek üzere Mevla Teala şu ayeti celileleri inzal buyurdu:
''Ey Ademoğulları! Size çirkin (avret) yerlerinizi örtecek bir elbise birde süs elbisesi indirdik.Fakat takva elbisesi işte o hepsinden hayırlıdır.Bu giyim eşyasını göndermek, Allah'ın ihsanına delalet eden alametlerdendir.Gerektir ki düşünür ve anlarlar.''

Allah'u Teala Hazretleri örtünmeyi her erkek ve kadına farz kılmıştır.Avreti açmayı, açılmış avrete bakmayı Peygamber Efendimiz şiddetle yasaklamıştır.

Şeriat istilahında ''Avret'' örtünmesi gereken aza demektir.Erkeğin, kadının avret mahalline, kadınında erkeğin avret mahalline bakması haramdır.Göbekle diz kapakları arası erkeklerin avret yeri olarak kabul edilmiştir.
Müslüman bir erkek bu arayı ne kimseye gösterebilir ne de başka bir erkeğin bu aradaki avret mahalline bakabilir.Yani erkekte erkeğin avret mahalline bakamaz.
Kadının avret mahalli (gösterilmeyecek yeri) ise erkeğin avret mahallinden daha fazladır.Bu mevzuda Hazreti Aişe (Radıyhttp://www.istikamet.eu/images/smilies/allah.gifu anha) Resulullah (Sallhttp://www.istikamet.eu/images/smilies/allah.gifu aleyhi ve sellem) sen şu hadis-i şerifi rivayet etmektedir:
''Hürre bir kadının bir gözü hariç bütün bedeni avrettir.''

Bir kadının diğer bir kadının göbek ile diz arasına bakmasıda haramdır.Allah'u Teala'nın örtünme emrini yerine getirmeyenlere albiselerinin boyunu kısa yapanlara:''Avret mahallinizi kapamanız için elbise gönderildi.Niçin örtünmediniz? Sizin Rabbiniz yokmuydu, Resulunuz yokmuydu, kitabınız yokmuydu diye sorulacak.Yiyin için gibi işinize gelen ayetleri anladınız da örtünme ayetlerini niçin anlamadınız.'' denecek.

Ayet-i celileden anlaşıldığına göre libas (elbise) ikidir:
1-Avret yerlerini örten libas
2-Zinet, süs libası.

(Riş) Kelimesinin lugat manası: "Tüy" demektir. Ayet-i celilede süs elbisesine (riş) denilmesinden kasıt şudur: nasılki tüy, kuşun süsü ise elbisede ademoğlunun süsüdür.

"Takva libası" ile murad ise:"Allah'tan korkmaktır.."Bedene giyilen elbise insanı soğk, sıcak gibi dış zararlardan korur. Takva (Allah'tan korkmak) da bsanki giyilen bir elbisedir. O giyilince, yani Allah-u Teala'dan korkup emirleri yapılıp, nehiylerinden kaçılınca insan cehennemin ateşinden korunmuş olur. Bu elbise diğerlerinden hayırlıdır. Zira günahkar bir insan ne kadar güzel elbiseler giyse de Allah-u Teala indinde çıplak sayılır.

Bir hanım süs elbisesi ile ancak başta efendisi olmak üzere diğer mahremi olan erkeklere çıkabilir. Zamanımızda ise bunun zıddı yapılıyor. Kadınlar çirkin elbiselerini efendilerinin yanlarında giyiyorlar. Tersine yürümek nasıl olur bilirsiniz. Geriye adımlar atılarak, fakat iki,üç adım sonra insan düşer.

Vaaz edenler! Bu ayet-i celileleri güzel belleyin ve gittiğiniz yerde cemaatınıza anlatın. Dersimize devam edelim:

"Ey Adem oğulları! Ana babanızı cennetten çıkarttığı gibi şeytan sizi fitneye düşürtmesin ki: Çirkin yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini onlardan çıkarmıştı, hakikaten o ve kabilesi sizin onları görmadiğiniz yönden sizi görmektedirler; gerçekten biz şeytanları iman etmeyen kimseler için veliler kıldık."

Bu Ayet-i kerimede sanki mevla teala şöyle buyurmaktadır:"Ey adem oğulları ve kızları sizlere tenbih ediyorum, şeytan sizi fitnelendirmeye çalışacaktır sakın ona tabi olmayınız. Zira onun bacağını bağlamadım, vesvese vererek sizi aldatmaya çalışacaktır, sizler sakın ebeveyninizin (Adem ile havva) yaptığı gibi ona kulak verip dinlemeyin.''

Şeytan Adem (Aleyhisselam)'a "Ya Adem" diye hitap ettiğimde Adem onu dinledi. Bu onun cennetten çıkarılmasına sebep oldu. Bu olayı Mevla Teala Sure-i Araf'da bizlere şöyle beyan eder:

"Nihayet şeytan onların örtülü avret yerleri açılması için vesvese verip şöyle dedi:'Rabbiniz size bu ağacı iki melek olacağınııız yahut (cennette) devamlı kalıcılardan bulunacağınız için yasak etti.' Birde onlara:'Muhakkak ki ben sizin iyiliğinizi isteyenlerdenim.' diye yemin etti. Böylece ikisini de aldatarak nevkilerinden düşürdü.''

''Ağacın meyvasını tattıkları zaman; ayıp yerleri kendilerine açılıverdi. Onlarda hemen cennet yapraklarını üstüste koymakla örtünmeye başladılar. Rableri onlara şöyle nida etti:'Ben ikinize de bu ağacı yasak etmedim mi?''(Araf-20-22)

Dersimizde ki: "Şeytan sizi fitnelendirmesin." Ayet-i kerimeside geçen:"Fitnelendirmesin" lafzından kastedilen;"O size haram işlemenizi, farzı, vacibi,sünneti, müstehabı terketmenizi telkin eder.''
"Elbisenin boyunu kısa yap, seni medeni kabul etsinler. Uzun yaparsan sana yobaz derler, giydiğin elbisenden için görünsün, kalın olursa azaların farkadilmez, yiğidin malı meydandadır." gibi vesveseler verir.

Bazı müslüman hanımlar kendileri tesettürlü oldukları halde, ufak yaştaki çocuklarına yeni çıkmış daracık pantolonlardan giydiriyorlar. Bunların müslümanlıkla alakaları azdır, kafirlere özeniyorlar.

Bazıları:"Hoca efendi! Ne yapabiliriz çocuk istiyor, uzun elbise giydirdiğimizde arkadaşları onunla alay ediyorlar." diyor. Madem öyle sizde çocuklarınızın o gibi kimselerle arkadaş olmalarına izin vermeyin. Evladınızı çocukken yenemiyorsunuz, büyüyünce de yenemiyorsunuz desenize siz tutuldunuz.

Bir adamın meyva bahçesine hırsız girmiş. Oğlu onu yakalamış. bunu gören baba oğluna seslenerek:"onu buraya getir"demiş. Oğlu da:"baba getiremiyorum" diye ceap verince baba tekrar:" öyle ise onu bırak sen gel" demiş. oğlu:"baba beni de bırakmıyor" demiş. bunun üzerine adam oğluna:" Oğlum desene tutuldun" demiş. İşte adamın oğlunun hırsıza tutulduğu gibi bu günün ana babaları da çocukları tarafından tutuldular.

Şeytan ınsana ne zaman tesir eder? Ayet-i celile bunu beyan etmektedir. Şöyle ki:

"Uhud saaşında iki ordu karşılaştığı gün içinizden arka çevirip dönenler (varya!) hakikaten onları peygamberin emrine aykırı hareket etmeleri yüzünden şeytan kandırmak istedi. Bununla beraber (tevbe ettiklerinden) Allah onları bağışladı. Gerçekten Allah çok bağşlayıcıdır, azabbı geciktiricidir." (Ali imran-155)

Eğer verilen emirleri dikkatle alsalardı şeytan onları aldatamayacaktı. Bu husus geçerlidir. Şeytan günaha yönelmiş insanı kaydırır. Şer'i şeriften bir boşuk bırakılsa şeytan oradan burnunu sokar.

Efendi babam buyurdu ki:"Mantonun girdiği eve küfrün burnu sokulmuştur." Sonra kafa, ardından da gövde giriverir.

Kendisini gören bir düşmanla harp eden insan onu görmüyor ki nişan alsın. Mevla Teala, şeytanı iman etmiyenlere dost yaptığını buyuruyor. Bir insan velisi (dostu) olan Mevla Teala'yı bırakırsa, O da ona şeytanı dost eder. Mevla bir insana şeytanı dost ettikten sonra o insan artık şeytanı nasıl düşman görecektir?İSMAİLAĞA.İNFO