PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Teşrik tekbirlerini unutmayınız!!!AskSairi
18-12-07, 12:21
Teşrik, doğuya doğru gitmek, parlamak, eti güneşe sermek demektir.

Teşrik tekbiri, Kurban bayramı günlerinde farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir. Kurban Bayramının ilk gününe "yevm-i nahr", diğer üç güne ise "eyyâmü't-teşrîk (teşrîk günleri)" denir. Bayramdan bir gün önceki güne de "arefe günü" denir.

Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, yirmiüç farz namazının arkasından birer defa

"Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirilir ki, buna "teşrîk tekbiri" denir. Anlamı şöyledir: "Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur". Tekbirlerin bu şekli Hz. Ali ve Abdullah b. Mes'ûd (r. anhümâ)'ya dayanır.

Teşrîk tekbirlerinin başlangıcı Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına kadar uzanır. İbrahim (a.s), gördüğü sahih rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir. Kurban hazırlıkları sırasında Cebrail (a.s) gökten buna bedel olarak bir koç getirir. Dünya semasına ulaştığında yetişememe endişesi ile Cebrail (a.s); "Allahu ekber Allahu ekber" diyerek tekbir getirir. İbrahim (a.s) bu sesi işitince başını gökyüzüne çevirir ve onun bir koçla geldiğini görünce; "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu tekbir ve tevhîd kelimelerini işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail (a.s) da; "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der. Böylece kıyamet gününe kadar sürecek büyük bir sünnet başlatılmış olur (es-Saffât, 37/102, 107; İsmail" maddesi; el-Mavsılî, el-İhtiyar li Ta'lîli'l-Muhtar, Kahire (t.y), I, 87, 88).

Tekbirlerin yirmiüç vakit okunması Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göredir. Fetvâ da buna göre verilmiştir. Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirleri arefe günü sabah vaktinden, bayramın ilk günü ikindi vaktine kadar olan sekiz vakit farz namazlarının arkasından getirilir.

Teşrîk tekbirleri birçok fakihe göre vaciptir. Bazılarına göre ise sünnettir. Ebû Yusuf ile İmam Muhammed'e göre farz namazlarını kılmakla yükümlü olanlara bu tekbirler vaciptir. Bu konuda tek başına kılanla, imama uyan, yolcu ile mukim, köylü ile şehirli, erkekle kadın eşittir. Böyle teşrîk tekbirleri cemaatle de, yalnız başına da eda edilir. Kaza da edilebilir. Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir. Vitir namazı ile bayram namazları sonunda tekbir getirilmez.

Ebû Hanîfe'ye göre, teşrîk tekbirlerinin vacip olması için yükümlünün hür, mukîm ve erkek olması ve farz namazın cemaatle kılınmış bulunması şarttır. Bu yüzden yolcu, köle, kadın ve tek başına namaz kılana bu tekbirler vacip olmaz. Ancak bu sayılanlar imama uyarlarsa, cemaatle birlikte tekbir alırlar. Cuma ve bayram namazı kılınmayan küçük yerleşim merkezlerinde de teşrik tekbiri getirilmez ve cuma günü öğle namazını cemaatle kılan özürlü kimselere de vacip olmaz.

Bir yılın teşrîk günlerinde kazaya kalan bir namaz, yine o yılın teşrik günlerinden birinde kaza edilse, sonunda teşrik tekbiri alınır, fakat başka günlerde veya başka yılın teşrîk günlerinde kaza edilse, teşrîk tekbiri alınmaz.

Bir namazda sehiv secdesi, teşrîk tekbiri ve telbiye bir araya gelse, önce sehiv secdesi yapılır, sonra tekbir alınır, daha sonra da telbiyede bulunulur (telbiye için bk. "Hacc" maddesi).

Hamdi DÖNDÜREN

aydanur
18-12-07, 18:57
bayanlarda getırıyormu acaba

AskSairi
18-12-07, 22:19
Erkekler tekbiri açıktan, kadınlar ise gizlice getirir yazıyor paylaştığim yazıda

Nihade
25-11-09, 21:24
Oruç tutmayan Müslümanlara da vacip olan teşrik tekbirleri, arife günü sabah namazında başlıyor. Tekbirler, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam edecek.

"Allahu ekber, Allahu ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Allahu ekber, velillahi'l-hamd" şeklindeki teşrik tekbirleri, bayram süresince her farz namazın ardından bir defa getiriliyor. İster cemaatle, ister yalnız, isterse seferi olarak kılınsın, erkek veya kadın her Müslüman için farz namazların peşinden getirilen teşrik tekbirinin kazası da var. Unutulursa, akla geldiği an getirilerek kaza ediliyor.

Kurban bayramında arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günün ikindi namazına kadar, 23 vakit farz namazdan sonra birer kere getirilen teşrik tekbirleri, Hz. İbrahim'in (as) sünneti. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hz. İbrahim (as), Hz. İsmail'i kurban etmeye hazırlanırken bir anda "Allahü Ekber, Allahü Ekber" sadalarını duyar. Yanı başında Hz. Cebrail'in semiz bir koçla kendisine doğru geldiğini görür, hamd ve şükür duyguları içinde "Lâilahe illallahu vallahü ekber" der. Durumu fark eden Hz. İsmail ise Cenab-ı Hakk'a karşı olan minnet ve şükranını "Allahü Ekber ve lillahi'l-hamd" sözleriyle ifade eder. Getirilen bu teşrik tekbirlerinden sonra Hz. İbrahim (as), "Bismillahi Allahü Ekber" diyerek koçu kurban eder.


itibarhaber

AskSairi
14-11-10, 19:18
Allahu ekber, Allahu ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber, Allahu ekber, velillahi'l-hamd

ancalimon
14-11-10, 23:20
Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûra üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar (http://www.facebook.com/notes/ibret-i-alem/arefe-gunu-oruc-tutana-adem-aleyhisselamdan-sura-ufurulunceye-kadar-yasamis-butu/154263471284359)
sevapyazılır.) [R. Nasıhin]

AskSairi
05-11-11, 18:20
http://www.youtube.com/watch?v=ujQYhnVRkmM&feature=related