PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Regaib gecesi (Bu geceye mahsus namaz var mıdır?)AskSairi
25-06-09, 01:38
Regaib gecesi
Sual: Regâib gecesi ne zamandır? Bu geceye mahsus namaz var mıdır?
CEVAP

Receb-i şerîfin ilk Cum'a gecesine Regâib gecesi denir.

Her Cum'a gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece biraraya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, mü'min kullarına, ragîbetler, ya'nî ihsânlar, ikrâmlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan duâ red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibâdetlere, kat kat sevâb verilir.

Bu gece, Peygamber efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır.

Bu geceye mahsûs bir namaz yoktur. Regâib gecesini ibâdetle geçirmelidir. Bu gece, kazâsı olanın hiç değilse bir günlük kazâ namazı kılması, çok iyi olur. Kazâsı olmayan da istediği kadar nâfile namaz kılar, Kur'ân-ı kerîm okur, tesbîh çeker, tevbe-istiğfâr eder.

Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihyâ etmek çok sevâbdır. (Gunye)

Receb ayında oruç tutmak fazîletlidir. Hadîs-i şerîflerde buyuruluyor ki:

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerîfin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevâb verilir.)[Miftâh-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızâsı için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesâfe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebû Yâ'lâ]

(Oruç tutunuz ki, sağlığa kavuşasınız.) [Taberânî]

(Her şeyin kapısı vardır. İbâdetin kapısı da oruçtur.) [Râmûz]

(Dâvüd aleyhisselâmın orucundan daha fazîletli oruç yoktur. O, bir gün oruç tutar bir gün yerdi.) [Buhârî]

(Recebin ilk cum'a gecesini ihyâ edene, Allahü teâlâ, kabir azâbı yapmaz.
Duâlarını kabûl eder. Yalnız, 7 kimseyi affetmez ve duâlarını kabûl etmez: Fâiz alan veya veren, müslümanları aşağı gören, ana-babasına eziyet edip karşı gelen çocuk, müslüman olan ve dînin emîrlerine uyan kocasını dinlemiyen kadın, şarkı ve çalgıcılığı san'at edinenler, livâta ve zinâ edenler, beş vakit namazı kılmıyanlar.) [S.Ebediyye]

[Bunlar, bu günâhlardan vaz geçmedikçe, tevbe etmedikçe, duâları kabûl olmaz.]

Hz. Âişe vâlidemiz, (Resûlullah, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çok ehemmiyet verirdi) buyuruyor. Bir hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Ameller Allahü teâlâya pazartesi ve perşembe günleri arzedilir. Ben de amelimin oruçlu iken arzedilmesini istiyorum.) [Tirmizî]

Receb ayında yapılan duâ kabûl edilir, hatâlar affedilir. Günâh işleyenin cezâsı da kat kat olur.

Hz.Hüseyin anlatır:

"Kâbeyi tavâf ederken yanık sesle Allahü teâlâya duâ eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona dedim ki:

- Sen kimsin, vazîyetin ne böyle?

- Menâzil bin Lâhık... Ben çalgı çalmakla, şarkı söylemekle şöhret salmış, Arabistan'ın artisti denilen ünlü bir kimseydim. Hep nefsin arzûları peşinde koştum. Recep ve Şa'bân aylarında bile bu günâhlara devam ederdim. Sâlih babam, beni bu günâhlardan kurtarmaya çalıştı. Bana, (Allahü teâlânın azâbı şiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç, bu kötü işleri bırak! Melekler ve bu aylar senden şikâyet ediyorlar) dedi. Nasîhata hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp, döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalble, (Bu aylarda oruç tutar, geceleri ibâdet ederim. Beytullaha gidip şerrinden korunmak için Allahü teâlâdan yardım dilerim) dedi.

Bir hafta oruç tutup Kâ'beye giderek, (Ey Rabbim, mazlûmların âhını yerde bırakmazsın. Bu ayda, bu mübârek yerlerde yapılan duâları reddetmezsin. Hakkımı oğlumdan al, onu felç et) diye duâ etti. Henüz duâsı bitmeden sağ tarafım felç oldu. Bunu görenler, (baba bedduâsına uğramış kişi) derler.

- Baban bu hâline ne dedi?

- Babamdan af ve özür diledim. Onun da babalık şefkâtı galip gelerek beni bağışladı. Bedduâ ettiği yerde, bu sefer şifâ bulmam için hayır duâ etmek üzere deve ile Beytullaha gelirken, devenin ürkmesi ile babam düşüp öldü. Şimdi çâresizim.

Sonra babam duâ etti. Recebde yaptığı bu duâ bereketiyle Allahü teâlâ ona şifâ ihsân eyledi."

Nihade
25-06-09, 23:01
Allah razı olsun...

sehadet66
17-06-10, 10:00
:aro :sa

vuslat
01-06-11, 23:00
güncelleme..