ON İKİ İMÂM
ORTA YOL
ORTODOKS
ORUÇ
Oruç Kazâsı
Oruç Keffâreti
OTUZ ÜÇ FARZ

ÖDÜNÇ VERMEK
ÖFKE
ÖLÜM
ÖMR (Ömür)
ÖMRE (Umre)
ÖMRÎ HİBE
ÖRF
ÖŞR (Öşür, Uşur)
ÖZR (Özür)
Özr Sâhibi