MÜMİNLER

- indeks -

 

 

Konuyla ilgili ayetleri buradan okuyabilirsinizYalnızca Allah’tan korkup sakınırlar 
Konuyla ilgili ayetleri buradan okuyabilirsinizYalnızca Allah’a ibadet ederler 
Konuyla ilgili ayetleri buradan okuyabilirsinizAllah’ı herşeyin üzerinde tutarlar 
Allah’tan başka ilah aramazlar 
Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmazlar 
Atalarına körü körüne uymazlar 
Hiçbir kuşkuya kapılmadan iman ederler 
Gayba iman ederler 
Herşeyin Allah’tan olduğunu bilirler 
Asıl hedefleri Allah’ın rızasıdır 
Hayatlarının tamamını Allah’ın rızası için yaşarlar 
Allah’ın sınırlarını korurlar 
Allah karşısında acizliklerini bilirler 
Allah’ın ayetlerine gönülden boyun eğerler 
Allah’a güvenip-dayanırlar 
Yardımın ancak Allah’tan olduğunu bilirler 
Daima Allah’ı anarlar 
Güç ve imkanlarına değil sadece Allah’a güvenirler 
Kuran’a kuvvetle bağlanmışlardır 
Allah’a asla nankörlük etmezler 
Kuran ayetleri Allah korkularınıve imanlarını arttırır 
Kıyamet gününe kesin olarak inanırlar 
Kıyamet gününden korkarlar 
Ahiretin varlığına kesin olarak inanırlar 
Dünya hayatına bağlanmazlar 
Ahirete yönelmişlerdir 
Gelecek endişesi taşımazlar 
Kadere tam iman ederler 
Tüm özelliklerini Allah borçlu olduklarını bilirler 
Başlarına gelen herşeyi hayır gözüyle değerlendirirler 
Allah’a, hükümlerine ve elçilerine gönülden itaat ederler 
Peygamberlerin ve elçilerin yolundadırlar 
Peygamberin sünnetine uyarlar 
Şeytanın etkisine girmezler 
Şeytanı ve yandaşlarını düşman edinirler 
Sadece Allah’ı ve inananları dost edinirler 
Diğer müminlerle biraradadırlar 
Namaza titizlik gösterirler 
Geceleri de ibadet ederler 
Allah’tan bağışlanma dilerler 
Hem kendi günahları, hem de diğer müminlerin günahları için bağışlanma dilerler 
Allah’a yakınlaşmak için gayret ederler 
Allah’a şükrederler 
Tüm güçleriyle Allah yolunda mücadele ederler 
Zorluklar imanlarından döndüremez 
Allah’ın dinini tebliğ ederler 
Allah yolunda mücadelede gevşeklik göstermezler 
Allah yolunda mücadele için hazırlık yaparlar 
Birbirlerini mücadele için desteklerler 
Mücadeleyi zamanında yaparlar 
Gerekirse mücadelede imanlarını gizleyebilirler 
İnkar edenlerin ileri gelenleriyle mücadele ederler 
İnkar edenlere karşı zorlu ve onurludurlar 
İnkar edenlere karşı tedbirlidirler 
İnkarcılara tuzak kurarlar 
İnkarcıların müminlere kurduğu tuzaklar boşa çıkar 
İnkarcılara karşı caydırıcıdırlar 
İnkarcılardan yüz çevirirler 
İnkarcıların zorbalıklarına engel olurlar 
Münafıklarla mücadele ederler 
Münafık karakterlileri aralarında barındırmazlar 
Münafıkları cezalandırırlar 
İnfak ederler 
Gizli ya da açık infak ederler 
Zekatı gereği gibi verirler 
Gerekirse toplu olarak yer değiştirirler 
Emanete riayet ederler 
Güvenilir insanlardır 
Güçlü kişilikleri olur 
Cesur ve kararlıdırlar 
Kötülüğe en güzel şekilde karşılık verirler 
İyiliği emreder, kötülükten menederler 
Daima iyi ve güzel davranışlarda bulunurlar 
Hayırlarda yarışırlar 
Hoşgörülü ve bağışlayıcıdırlar 
Adaletlidirler 
Alçakgönüllüdürler 
Merhametli ve yumuşak huyludurlar 
Müslüman olması için kimseye baskıyapmazlar, zor kullanmazlar 
Öfkelerine kapılmazlar 
Hakkı söylemekten çekinmezler 
Tebliğ karşılığında menfaat gözetmezler 
Birbirlerine danışarak hareket ederler 
Bilenlere danışırlar 
Nefislerine göre hareket etmezler 
İtidallidirler 
Sabırlıdırlar 
Duygularıyla değil akıl ile hareket ederler 
Hatalarında direnmezler 
Kibirli değildirler 
Alay etmezler 
Çoğunluğa değil hakka uyarlar 
Allah’ın desteği daima yanlarındadır 
Yapmayacakları şeyleri söylemezler 
Diğer müminlerin hoşnutluklarını kendi nefislerinden önde tutarlar 
Sözlerine sadıktırlar 
Birbirlerine düşkündürler 
Birbirlerine karşı ölçülü ve saygılıdırlar 
Ayrılığa ve anlaşmazlığa düşmekten titizlikle kaçınırlar 
İsraf etmezler 
Yoksulları korurlar 
Evlilikleri Kuran’a göredir 
şahitliklerini dosdoğru yaparlar 
Boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler 
Dinde aşırılığa kaçmazlar 
İffetlidirler 
Kimsenin hakkını yemezler 
Fedakardırlar 
Kıskançlık ve bencillikten kaçınırlar 
Asla ümitsizliğe kapılmazlar 
Suçlulara arka çıkmazlar 
Barıştırıcı ve uzlaştırıcıdırlar 
Estetik ve sanata önem verirler 
Arkadan konuşmaz ve kusur araştırmazlar 
Sağlıklarını korur, bedenlerine eziyet etmezler 
Anne-babaya iyi davranırlar 
Zorluklardan yılmazlar 
Ölmekten veya öldürülmekten kesinlikle korkmazlar 
Zenginlik ve mevkiden etkilenmezler 
Kadınları koruyup-gözetirler 
Temizliğe büyük önem verirler 
Mümin oldukları yüzlerinden belli olur 
Allah’ın koruması altındadırlar 
Sözün en güzelini söylerler