ALLAH'IN EMİR VE TAVSİYELERİ

- indeks -

 

 

Konuyla ilgili ayetlere buradan ulasabilirsinizAllah’a şirk koşmamak 
Konuyla ilgili ayetlere buradan ulasabilirsinizYalnızca Allah’a kulluk etmek 
Konuyla ilgili ayetlere buradan ulasabilirsinizAllah’tan başka ilah tanımamak 
Allah’ın varlığını bildiği halde inkarcılar gibi davranmamak 
Yalnızca Allah’tan korkmak 
Allah’tan korkabildiğince çok korkmak 
Yalnızca Allah’a güvenip dayanmak 
Yalnızca Allah’ı peygamberi ve müminleri dost ve yardımcı edinmek 
Allah’a karşı samimi ve dürüst olmak 
Sadece tehlike anında değil, her zaman Allah’a karşı samimi olmak 
Dil eğip bükmemek 
Allah’ın helal-haram sınırlarını korumak 
Helali haram kılmamak 
Allah’ın hükümlerini eksiksiz uygulamak 
Allah’ın hükümlerini uygulamada kararlılık göstermek 
Hayatının tamamını Allah için yaşamak 
Sadece Allah’ın rızasını gözetmek 
Her an Allah’ın rızasını gözetmek 
Allah’ın rızası en çok hangi tavırla kazanılabiliyorsa onu uygulamak 
Allah’a gönülden bağlı olmak 
Allah’a karşı nankörlük etmemek 
Allah’tan hiç bir şekilde ümit kesmemek 
Allah’a şükretmek 
Allah yolunda zorluklarla karşılaşınca isyana sapmamak 
Allah’a karşı boyun eğici olmak büyüklenmemek 
Allah’a ve peygamberine başkaldırmamak 
Herşeyin Allah’ın kontrolünde olduğunu bilmek ve bundan razı olmak 
Allah’ı çok sevmek 
Allah’ın kadrini hakkıyla takdir etmek 
Allah’a yakınlaşmak için yollar aramak 
Allah’ı unutmamak 
Allah’ı çok anmak 
Allah’ı anmada gevşeklik göstermemek 
Allah’ı anmada gevşek olanlara uymamak 
Allah’ı anma konusunda engel tanımamak 
Hesap gününe inanmak 
Hesap gününden korkmak 
Ahiretin varlığına kesin olarak iman etmek 
Dirilişten yana kuşku duymamak 
Ahireti anmak, ahireti istemek 
İslam dışında yol aramamak 
Çoğunluğa göre hareket etmemek 
Kuran’a iman etmek 
Kuran’ın tamamına iman etmek 
Kuran’dan kuşku duymamak 
Kuran’la hükmetmek 
Doğruyu görür görmez iman etmek 
İman ettikten sonra küfre sapmamak 
Kuran okurken şeytandan Allah’a sığınmak 
Kuran okunurken susup dinlemek 
Kuran üzerinde düşünmek 
Kuran’ı hatırda tutmak 
Kuran’ı düzen içinde okumak 
Kuran’la öğüt vermek 
Kuran’ın inkar edildiği ortamdan ayrılmak 
Gayba iman etmek 
Peygamberlere iman etmek 
Peygamberlere ihanet etmemek 
Peygamberlerin aralarında ayırım yapmamak 
Peygamberlere itaat etmek 
Peygambere karşı gelip zorluk çıkarmamak 
Peygamberleri anmak, hatırlamak 
Peygamberlere çok saygılı olmak 
Peygamberleri savunup desteklemek 
Meleklere iman etmek 
Bütün kitaplara iman etmek 
Günahtan sakınmak 
Günahın her türlüsünü terk etmek 
Dünya hayatına kapılmamak 
Yoksulluk endişesiyle çocukları öldürmemek 
Nefsi ilah edinmemek 
Kendini yeterli görmemek 
Nefsi korumamak, savunmamak 
Nefsi arındırmak 
Kendi nefsine zulmetmemek 
Müminlerle birlikte olmak 
Müminlere karşı şefkatli ve tevazulu olmak 
Kendini üstün görmemek 
Haset etmemek 
Alay etmemek 
Dedikodu yapmamak 
Müminleri hoşlanmadıkları lakaplarla çağırmamak 
Müminlere sözün en güzelini söylemek 
Kaş göz işaretleriyle alay etmemek 
Müminleri dost ve sırdaş edinmek 
Müminlerin nefislerini kendi nefsinden üstün tutmak 
Müminleri cennetle müjdelemek 
Namaz kılmak 
Namazı 5 vakit kılmak 
Namazı farz olan vakitlerde kılmak 
Namazı dosdoğru kılmak 
Namazı huşuyla kılmak 
Namazda kıbleye dönmek 
Gösteriş için namaz kılmamak 
Namazda kıraat 
Rüku ve secde etmek 
Namazlara devam etmek 
Ehline namaz kılmayı emretmek 
Sarhoşken ve cünupken namaza yaklaşmamak 
Savaşta namazı kısaltmak ve namazdan sonra Allah’ı anmak 
Cuma namazı kılmak 
Cenaze namazını kılmak 
Abdest almak - teyemmüm etmek 
Sabah namazı vaktinde Kuran okumak 
Sabah namazı vaktinde bağışlanma dilemek 
Dini, çıkarlarına alet etmemek 
Güzel sözle öğüt vermek 
Hakkı savunmaktan çekinmemek 
Hayra çağırmak, kötülükten men etmek 
Münafıklara sert ve caydırıcı tavır koymak 
Münafıklardan yüz çevirmek 
Münafıklardan ölen birinin namazını kılmamak 
Allah yolunda harcamak, infak etmek 
Sevilen şeylerden infak etmek 
İnfak edilecek miktar 
Kendisi için beğenmediği bir şeyi infak etmemek 
Gönülden, seve seve infak etmek 
Açık veya gizli infak etmek 
Zekat vermek 
Sadakaları başa kakmamak 
Sadakaları gizli vermeyi tercih etmek 
Sadaka isteyeni azarlamamak 
Allah’ı tesbih etmek, yüceltmek 
Tesbih vakitleri 
Bineklere, taşıtlara binildiğinde tesbih etmek 
Allah’ın haram kıldığı şeyler 
Allah’ın haram kıldığı yiyeceklerden kaçınılmaz ihtiyaç halinde yenebileceği 
İsraf etmemek 
Cimri olmamak 
Allah yolunda mücadele etmek, cihat etmek 
Mallarla ve canla mücadele etmek 
İnkarcıların önderleriyle mücadele etmek 
Mücadelede kararlılık göstermek 
Hiçbir şeyi Allah’tan, elçisinden ve mücadeleden üstün görmemek 
Mücadeleden geri kalmamak 
Mücadeleden geri kalmamak için bahaneler öne sürmemek 
Mücadeleden geri kalmak için izin istememek 
Zayıf kalmış erkek, kadın ve çocuklar için mücadele etmek 
Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele etmek 
Mücadelede zaman zaman değişik taktikler uygulamak 
İnkarcıların faaliyetlerini takip etmek 
Mücadelede en önde gidenlerden olmayı talep etmek 
Şeytandan Allah’a sığınmak 
Şeytanın peşinden gitmemek 
Şeytanı dost edinmemek 
Şeytandan korkmamak 
Şeytanın dostlarıyla savaşmak 
Ramazan ayında oruç tutmak 
Hastayken veya yolculuktayken tutulamayan orucun kefareti 
Ramazan ayında kadınlara yaklaşmak 
Faiz yememek 
Hacca gitmek 
Haccı ve umreyi tamamlamak 
Hacda Allah’ı anmak 
Hac sırasında sakınılacak haramlar 
Hacda hastalık durumu 
Hacdan alıkonma durumunda yapılacak ibadetler 
Hacda uygulanması gereken ibadetler 
Arafat’tan inişte Allah’ı anmak 
Kurban 
Hacılara saygı göstermek 
İhramlıyken avlanmamak 
İhramlıyken avlanmanın kefareti 
Savaş haram olan ayların sayısı 
Haram aylarda saldırana mukabele 
Haram aylar sonundaki tavır 
Allah’a dua etmek 
Yalnızca Allah’a dua etmek 
Allah’ın isimleriyle dua etmek 
Korku ve umut arası dua etmek 
Allah’ın beğendiği dua şekli 
Allah’a sadece dünya hayatı için dua etmemek 
Sabır ve salat ile Allah’tan yardım dilemek 
Geceleri de ibadet yapmak 
Peygamberlere salat ve selam etmek 
Allah’tan bağışlanma dilemek, tövbe etmek 
Müminler için bağışlanma dilemek 
Hatadan sonra hemen bağışlanma dilemek 
Yapılan hatayı bilerek tekrarlamamak 
Tövbe edeni bağışlamak 
İnkarcılar için bağışlanma dilememek 
İnsanların dalga dalga dine girdikleri zaman Allah’ı anmak ve bağışlanma dilemek 
Düşman topluluğuyla karşılaşıldığında Allah’ı anmak 
Sabırlı olmak 
İnanmayan bir topluluğa karşı sabırlı olmak 
  İnananlarla birlikte sabır göstermek 
Sabırda yarışmak 
Bilgi sahibi olunmayan şey üzerinde tartışmamak 
Yemin edip durmamak 
Yemini bozmamak 
Yemini bahane ederek iyilikten uzaklaşmamak 
Yemini bozgunculuk unsuru yapmamak 
Hanımından uzak kalmak için edilen yemin 
Yeminin kefareti 
Adaletli olmak 
Yakınların aleyhinde bile olsa adaleti gözetmek şahsi kin dolayısıyla adaletten sapmamak 
Müminlerin arasında adaletle şahitlik etmek 
Müminlerle dinde savaşmayanlara karşı adaletli davranmak 
Ölçü ve tartıda adaletli olmak 
Hoşgörülü ve bağışlayıcı olmak 
Merhametli ve yumuşak huylu olmak 
Ehli Kitap’tan inkarcıları dost edinmemek 
Ehli Kitap’tan inkarcılara boyun eğmemek 
Müşriklerle anlaşma yapıldığında anlaşmaya sadık kalmak 
Müşrikler aman dilediklerinde gösterilecek tavır 
İffetli olmak 
Mümin olanın ancak mümin olanla evlenebileceği 
İnkar eden kadını nikahlamamak 
Bekar müminleri evlendirmek 
Evli olmayanların iffetli davranmaları 
Ehli Kitap’tan mümin olanlarla evlenebileceği 
Karı-kocanın arasının bozulması durumunda bir mümini hakem yapmak 
Boşanmada kadının geçimini sağlamak 
Evlilikte kadına verilen malların boşanmada geri alınmaması 
Boşandıktan sonra kadının iddet bekleme süresi 
İlişkide bulunmadıysa iddet beklemesine gerek olmaması 
Kadının kocası ölürse bekleme süresi 
Kadınlara yaklaşma 
Kadın hayız halindeyken ilişkide bulunmamak 
Kadının korunması ve kadına verilen önem 
Zina yapmamak 
Emin olmadan zinayla suçlamamak 
  Kadının tesettüre uygun giyinmesi 
  Zihar yapmamak ve kefareti 
Yetimlerin mallarını kendilerine vermek 
Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını vermek 
Yoksulları korumak, doyurmak ve destek olmak 
Yetimleri yetiştirmek 
Ebebeyne hoşgörülü davranmak 
Evlatlıklara iyi davranmak 
Esirlere hoşgörülü davranmak 
Esirleri doyurmak 
Helal olan şeylerden yemek 
Helal olan şeylerin temizlerinden yiyip içmek 
Allah’ın adı anılmadan kesilen etlerden yememek 
İsteyene de, tok gözlü olana da yedirmek 
Gerektiğinde hicret etmek 
Hicret etmeyenleri dost edinmemek 
Sözleri ve ahidleri yerine getirmek 
Allah’a verilen ahde sadık kalmak 
Allah’a verilen sözü menfaat karşılığı değiştirmemek 
Yapamayacağı şeyi söylememek 
Emanet ehli olmak 
Emaneti ehline vermek 
Şahitliği doğru yapmak 
Şahitliği doğru yapmayanın yerine doğru yapanı geçirmek 
Müminlerin ayrılığa düşmemeleri, birlik olmaları 
Hayır gözüyle bakmak 
Nimetler içindeyken şımarmamak 
Taşkınlık yapmamak 
İyilik yapmak 
İyiliğin tarifi 
Hayırlarda yarışmak 
Salih amellerde bulunmak 
Bir işi bitirince diğerine geçmek 
Boş şeylerden yüz çevirmek 
Cahillerden yüz çevirmek 
Gelecek hakkında kesin hüküm vermemek 
Kuvvetin Allah’a ait olduğunu bilmek 
Mala düşkünlük göstermemek 
Mal ve çoklukla övünmemek 
Alah’ın verdikleriyle şımarmamak 
  İnsanları küçümsememek 
İtidalli olmak 
Başkalarının hakkını yemek amacıyla rüşvet vermemek 
Verilen borcun yazılması 
Zorluk içinde olanın borcunu ertelemek veya borcu affetmek 
Herşeyi ibret gözüyle değerlendirmek 
Suçlu günahkarların akibetlerinden ibret almak 
Eskiden yaşamış kavimlerin yaşadıklarından ibret almak 
Verilen selama karşılık vermek 
Evlere kapılarından girmek 
İzinsiz olarak başka evlere girmemek 
Evlere, içindekilere selam vererek girmek 
Mescitlerde başkalarına yer açmak 
Mescitleri temiz tutmak, onarmak 
Mescitlere gelirken ziynetler takmak 
İçki içmemek, kumar oynamamak 
Temizlenenlerden başkası Kuran’a dokunamaz 
Miras hukuku 
Zorla mirasçı olmamak 
Vasiyet hukuku 
Vasiyette şahit olunması 
Dini tebliğ etmek 
Dine girmesi için kimseyi zorlamamak 
Dini zorlaştırmaya çalışmamak 
Dinde aşırılığa kaçmamak 
Yalan söylememek