KUR'AN BİLGİSİ 

İÇİNDEKİLER 

Konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz ALLAH'IN VASIFLARI

konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz KURAN-I KERİM 

Konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz MÜMİNLER 

Konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz MÜNAFIKLAR 

Konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz İMAN ETMEYENLER 

Konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz YAHUDİ KAVMİNİN ÖZELLİKLERİ 

Konuyla ilgili ayetleri  buradan okuyabilirsiniz KONULARINA GÖRE AYETLER  -I-

Herşey kadere göre yaratılmıştır 
Allah’ın koymuş olduğu sınırlara göre yaşamak 
Dinde zorluk yoktur 
Kuran’da Disiplin Kavramı 
Dünya hayatı 
Müminlerin duaları 
Müminlerin Allah’tan istekleri 
Vicdan 
Nefis 

Konuyla ilgili ayetleri buradan okuyabilirsiniz KONULARINA GÖRE AYETLER  -II-

Ölüm 
Kıyamet 
Cennet 
Kuran’da kadın ile erkek eşittir 
Cehennem 
Şeytan’ın Özellikleri 
İman etmeyenlerin müminlere sordukları sorulara Kuran'dan cevaplar 
Kuran’da tarif edilen inkarcı karakterlerinden örnekler 
Gerçek imana sahip olanlar çok azdır 
Bütün peygamberler hak dine çağırmışlardır 
Allah’ın iman etmeyenlere soruları 
Kuran’dan bazı sebep-sonuç ilişkileri 
Müslüman olması için kimse zorlanamaz 
Kuran bağışlamayı, hoşgörülü olmayı emreder 

Konuyla ilgili indekse buradan ulasabilirsiniz ALLAH'IN EMİR VE TAVSİYELERİ 

 

" İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar; gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri  iyice öğüt alıp  düşünsünler diye bir bildirip-duyurmadır."
İbrahim Suresi,  52

 

"Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat Suresi, 56)

Allah bütün insanları bu dünya hayatında O'na kulluk etsinler diye yaratmıştır. Kulluk etmek isteyenler için de bir rehber olarak Kuran'ı indirmiştir: 
 

(Bu Kur'an,) Ayetlerini, iyiden iyiye düşünsünler ve temiz akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. (Sad Suresi, 29)

Kuran yalnızca haramları ve helalleri kapsayan bir kitap değildir. İçinde güzel ahlağı, çeşitli insan karakterlerini, meydana gelebilecek tüm olay ve durumları, dünya hayatı ve ahiret hayatı ile ilgili bilgileri, Allah korkusu ve sevgisini, Allah rızasının nasıl kazanılacağını, kısacası Yaratan'ın yarattığına gönderdiği, gerekli olan tüm bilgiyi anlatan ve kıyamete kadar geçerli bir kitaptır. 

Kuran'ı tanımayanlar ve önyargıyla bakanlar onun sadece geçmiş dönemler için geçerli olduğunu ve pratikte hiç bir geçerliliği olmadığını zannederler. Oysa Kuran bazılarının sandığı gibi sadece 1400 sene önceki olaylardan bahseden bir kitap değil, her dönemde karşılaşılan olayları ve bunun yanında dünya hayatını sona erdiren kıyamet gününü, ahireti öğreten bir kılavuzdur. 

Kuran'ın, insanın hayatındaki önemini ve gerekliliğini farkeden müslümanın Allah'a gereği gibi kulluk etmesi ve bütün hayatını Kuran'a göre yaşaması için çok iyi bir Kuran bilgisine sahip olması gerekir. Elinizdeki bu kitap, Allah'ı tanımayı, kulluk görevini eksiksiz yerine getirmeyi, bütün hayatını Kuran'a göre düzenlemeyi, Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini kazanmayı hedef edinenlerin Kuran bilgilerini güçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.    "Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın."

(Bakara Suresi, 32)